Meteen melden

Als er iets niet werkt of kapot is in de straat of buurt, dan vinden wij het fijn als je dat aan ons meldt. Wij kunnen dan gelijk actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal. Ook als je ergens overlast van hebt, kun je dat melden. Kleine gebreken en ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Je kunt een melding maken over

Kapotte lamp

Werk een lantaarnpaal niet? Maak dan een meldingexterne-link-icoon (via Nederlands Licht Instituut). Voor het vervangen van een kapotte lamp in een lantaarnpaal wordt een hoogwerker gebruikt. De hoogwerker is 1 dag in de week beschikbaar en daarom wordt er volgens een schema gewerkt. In het schema zijn 5 routes opgenomen, waarmee de hele gemeente bereikt wordt. Na de melding kan het dus maximaal 5 weken duren voordat de lamp vervangen wordt.

Schade aan een lantaarnpaal

Als er schade is aan een lantaarnpaal, waardoor er direct gevaar is, bel dan direct met het gemeentehuis (0572) 34 77 99. Buiten kantoortijden word je doorverbonden met de storingsdienst. Meld hierbij het nummer van de lantaarnpaal. Je vindt dit nummer op enige hoogte aan de straatzijde van de lantaarnpaal.

Afdekplaatje lantaarnpaal ontbreekt

Is er schade aan de afdekplaat of ontbreekt de afdekplaat waardoor de bedrading zichtbaar is? Dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken. Bel direct met het gemeentehuis (0572) 347 799. Buiten kantoortijden word je doorverbonden met de storingsdienst. Meld hierbij het nummer van de lantaarnpaal. Je vindt dit nummer op enige hoogte aan de straatzijde van de lantaarnpaal.

Verkeerslichten

De verkeerslichten worden beheerd door Rijkswaterstaat (kruisingen met N35) en de provincie (N348). Storingen kun je doorgeven via het meldpunt van de Provincie Overijsselexterne-link-icoon, telefoonnummer (038) 425 24 23.

Wegen en (fiets)paden

Je kunt een melding externe-link-icoonmaken over:

Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Bijvoorbeeld bij glas of olie op het wegdek. Bel direct met het gemeentehuis (0572) 34 77 99. Buiten kantoortijden word je doorverbonden met de storingsdienst.

Groen, bermen en sloten

Je kunt een melding externe-link-icoonmaken over:

 • Bermen buitengebied
 • Bladbakken
 • Bomen
 • Grasmaaien binnen de bebouwde kom
 • Japanse Duizendknoop of Reuzenberenklauw
 • Onderhoud plantsoenen
 • Onkruid op verharding
 • Sloten en vijvers
 • Stormschade
  Omgevallen bomen of afgerukte takken als gevolg van een storm kunnen schade veroorzaken. Dit kun je bij de gemeente melden. Heb je financiële schade die door de storm is veroorzaakt? Meld deze dan eerst bij je eigen verzekeraar. Bekijk het overzicht 'wie bel ik waarvoor'.

Op de informatiepagina over maaien vind je meer informatie over waar en hoe vaak de gemeente maait.

Eikenprocessierups

We hebben elk jaar te maken met de eikenprocessierups. We bestrijden de eikenprocessierups op verschillende manieren. Zo proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ga voor meer informatie naar de pagina eikenprocessierups.

Overlast dieren en ongedierte

De gemeente bestrijdt overlast van dieren/ongedierte in de openbare ruimte. Heb je last van dieren of ongedierte in of rondom je huis? Dan ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de bestrijding of het wegnemen van de overlast, en kun je een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen. 

Je kunt een melding externe-link-icoonmaken over:

 • Ratten en muizen
 • Steenmarters
 • Overige dieren, zoals konijnen, mollen, roeken en wespen

Heb je overlast van een bijenzwerm? Dan kun je contact opnemen met de Sallandse Bijenvereniging st. Imeldaexterne-link-icoon of BijenVereniging Heinoexterne-link-icoon. De imkers van de bijenvereniging zijn bereid de zwerm bijen te scheppen.

Beschermde diersoorten

Sommige diersoorten zijn beschermd en mogen niet worden bestreden. Zoals de steenmarter, vleermuizen en roeken. Zo mogen steenmarters niet worden gedood of gevangen. Je kunt zelf overlast (knagen aan kabels in de auto) door marters voorkomen. Spuit bijvoorbeeld kabels en andere onderdelen van je auto in met anti-marterspray. De spray koopt u bij dierenspeciaalzaken.

Riolering

Is het riool verstopt of zijn er andere problemen met het riool? Dan kun je een melding maken. Dat geldt ook voor problemen met een straatput of straatkolk. Tip: bekijk eerst het stappenplan over wat te doen bij een verstopt riool.

Als er direct gevaar is of je ervaart grote overlast door verstopping, bel dan direct met het gemeentehuis (0572) 34 77 99. Buiten kantoortijden word je doorverbonden met de storingsdienst.

Banken, afvalbakken, palen en verkeersborden

Je kunt een melding externe-link-icoonmaken over:

 • Afvalbakken
 • Banken
 • Paaltjes en hekjes
 • Verkeersborden, straatnaam- en bewegwijzeringsborden

Afval

Je kunt een melding externe-link-icoonmaken over:

 • Afval rondom verzamelcontainers
 • Gedumpt afval: alle afval dat in of langs de berm wordt aangetroffen
 • Gemeentelijke afvalbakken
 • Zwerfafval

Het legen van de afvalbakken wordt volgens planning uitgevoerd. Wil je iets melden over de afvalcontainers van de ROVA? Dan kan rechtstreeks via ROVAexterne-link-icoon.

Begraafplaatsen

Het groen op de begraafplaatsen wordt door de gemeente onderhouden. Verzakkingen naast grafmonumenten worden aangevuld. Meldingen externe-link-icoonover onderhoud aan begraafplaatsen kun je aan ons doorgeven.

Openbare gebouwen

Constateer je schade aan een openbaar gebouw, zoals kapotte ruiten of graffiti? Dan kun je daar een melding externe-link-icoonvan maken.

Sportvelden en speelplekken

Speeltoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd. Aangetroffen gebreken worden hersteld. Tussentijdse schade kun je meldenexterne-link-icoon. Dat geldt ook voor schade aan op rondom sportvelden.