Maaien

We maaien speelvelden, gazons, bermen, wadi’s, sloten en vijvers. Wanneer en hoe vaak we dat doen lees je hieronder.

Speelvelden en gazons

Speelvelden en gazons zijn intensief gebruikte grasvelden en worden wekelijks gemaaid.

Extensief gras

Sommige plekken maaien we minder vaak, denk aan gras in bermen langs paden, water en wegen. Afhankelijk van de locatie en het gebruik van het gras wordt het één of twee keer per jaar gemaaid. Op een aantal locaties voeren we het maaisel af, zodat ook andere plantensoort en bloemen de kans krijgen zich te ontwikkelen. De maaibeurten vinden plaats in juni en oktober.

Wadi's

Wadi's zijn grasvelden met een speciale functie in de opvang van water. Bij een hevige regenbui kan het water zich op deze plek verzamelen en kan het water langzaam wegzakken in de ondergrond. Deze grasvelden worden vier keer per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. De maaibeurten voor de wadi's vinden plaats in mei, juli, september en november.

Sloten en vijvers

De sloten in het buitengebied worden verdeeld in korfsloten en klepelsloten. Korfsloten worden jaarlijks gemaaid en hierbij wordt het maaisel afgevoerd. De klepelsloten worden één keer in de twee jaar gemaaid. Het maaisel blijft achter in de berm, composteert daar en verrijkt zo de bodem.

Bermen in het buitengebied

De bermen in het buitengebied worden jaarlijks gemaaid in november/december. Het maaisel blijft hierbij liggen. In verband met de verkeersveiligheid wordt de eerste meter langs de weg ook al een keer in mei/juni gemaaid.

Ook op hoeken en kruisingen wordt in verband met de verkeersveiligheid een extra keer in mei/juni gemaaid.