Eikenprocessierups

Over de eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. De rups komt voor op eikenbomen. De rups is niet schadelijk voor de bomen, maar vormt wel een risico voor de gezondheid van mensen en (huis)dieren. De rupsen hebben vanaf half mei tot begin juli veel brandharen. Aanraking met deze brandharen kan voor irritaties aan huid, luchtwegen en ogen zorgen. Eikenbomen met de eikenprocessierups herkent u aan een dicht spinsel rondom de takken en de stam van de boom.

Wat doen we tegen de eikenprocessierups?

We voeren verschillende maatregelen uit om overlast van de eikenprocessierups te beheersen.

Preventieve bestrijding

 • Binnen de bebouwde kom behandelen we alle gemeentelijke eiken preventief.
 • Buiten de bebouwde komen behandelen we preventief alle gemeentelijke eiken:
  • langs (hoofd)schoolroutes.
  • rond kinderdagverblijven, begraafplaatsen en dagbestedingen.
  • die dit jaar gesnoeid worden.

Natuurlijke bestrijding

 • In het buitengebied hangen we net als vorig jaar nestkastjes voor koolmezen en pimpelmezen op. De koolmees en pimpelmees zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, ze eten de rups op.
 • We zaaien op meerdere locaties bermen en groenstroken in met bloemenmengsels. De bloemenmengsels trekken natuurlijke vijanden van de rups aan, zoals de sluipwesp.
 • Op een aantal plekken hangen we vleermuiskasten op. Vleermuizen zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups, omdat zij volwassen vlinders vangen.

Bestrijding bij overlast

 • Door op drukbezochte locaties preventief te bestrijden proberen we de overlast van de eikenprocessierups zo beperkt mogelijk te houden. Is er ondanks deze preventieve bestrijding toch sprake van overlast? Maak dan een melding eikenprocessierups.

  We registreren uw melding en wegen af of ingrijpen nodig is. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal waargenomen rupsen of de grootte van het nest, de locatie (komen hier veel mensen langs of zijn ze langdurig aanwezig) en de beschikbare capaciteit. Indien besloten wordt om in te grijpen, worden de nesten weggezogen. Dit gebeurt alleen in prioritaire gebieden: binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom langs (hoofd)schoolroutes en rond kinderdagverblijven, begraafplaatsen en dagbestedingen. In andere gebieden worden de nesten niet weggezogen, maar worden de eiken voorzien van linten om weggebruikers te waarschuwen (zorgplicht gemeenten).

Bent u benieuwd naar wanneer we welke maatregelen uitvoeren? Bekijk het overzicht.  

Digitale kaart

De kaart biedt een overzicht van waar én hoe we de eikenprocessierups bestrijden.

Nestkastje aanvragen

Wilt u zelf een nestkastje ophangen? Dat kan! De gemeente stelt 500 gratis bouwpakketjes beschikbaar. Met de bijgeleverde handleiding is het nestkastje zelf in elkaar te zetten. U kunt maximaal 2 nestkastjes per adres aanvragen. Op = op. De nestkastjes worden vanaf 1 maart uitgegeven.

UPDATE: Het maximum van 500 aanvragen is bereikt. Er kunnen geen nestkastjes meer aangevraagd worden. 

Melding maken

Veroorzaakt de eikenprocessierups overlast? Maak een melding.

Kennisplatform Processierups

De eikenprocessierups zorgt niet alleen voor overlast in de gemeente Raalte. De rups zorgt in heel Nederland voor problemen. Daarom zijn alle antwoorden en informatie over de eikenprocessierups samengebracht bij het landelijke Kennisplatform Processierups. Op het Kennisplatform Processierups vindt u handige informatie om te helpen bij het verminderen en voorkomen van overlast veroorzaakt door processierupsen.

Onderzoek

De gemeente Raalte doet mee aan een tweejarig onderzoek naar de maatschappelijke impact van de eikenprocessierups en een betere monitoring en beheersing van de rups. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research in samenwerking met Nivel en partners van het Kenniscentrum Eikenprocessierups. De nieuwe inzichten moet leiden tot een verbeterde Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. Meer informatie over het onderzoek