Eikenprocessierups

Wat gaan we doen tegen de eikenprocessierups

UPDATE: de overlast van de eikenprocessierups is op dit moment in heel Nederland groot. Ook in onze gemeente. Vanwege het grote aantal meldingen is het niet mogelijk om alle plekken waar eikenprocessierups voorkomt te bestrijden. De prioriteit ligt bij de bestrijding van plekken waar veel kinderen komen (zoals scholen) en daarna bij drukbezochte plekken.  

Elk jaar hebben we te maken met de eikenprocessierups. Vorig jaar veroorzaakte de rups veel overlast. De gemeente Raalte zet dit jaar daarom extra in op de bestrijding van de rups. We treffen meerdere maatregelen om overlast te voorkomen.

De eikenprocessierups is een rups die ’s zomers in sommige eikenbomen voorkomt. Vooral in de maanden mei, juni en juli. Eikenbomen met de eikenprocessierups herkent u aan een dicht spinsel rondom de takken en de stam van de boom. Contact met de rups kan voor irritaties aan huid, luchtwegen en ogen zorgen.

Wat gaan we doen?  

  • We behandelen alle gemeentelijke eiken binnen de bebouwde kom twee keer preventief.
  • We behandelen eiken langs de (hoofd)schoolroute buiten de bebouwde kom twee keer preventief.
  • We behandelen dit jaar de eiken buiten de bebouwde kom die dit jaar gesnoeid worden twee keer preventief ( zuidelijk deel gemeente Raalte).
  • Is er toch overlast? Dan zuigen we indien nodig en mogelijk de nesten weg.
  • Langs het Overijssels kanaal tussen de Aakstraat en de komgrens zetten we nematoden in. Nematoden zijn aaltjes, die de rupsen doden.
  • We zaaien op meerdere locaties in het buitengebied bermen in met bloemenmengsels. De bloemenmengsels trekken natuurlijke vijanden van de rups aan, zoals de sluipwesp.
  • In het buitengebied hangen we 50 nestkastjes voor koolmezen op. De koolmees is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups, ze eet de rups op.

Nestkastje

De gemeente heeft 50 nestkastjes in het buitengebied opgehangen. Daarnaast konden inwoners zelf een gratis nestkastje aanvragen. Let op: op dit moment is het aanvragen van nestkastjes niet meer mogelijk, alle 200 beschikbare nestkastjes zijn vergeven.

Interactieve kaart

De kaart biedt een overzicht van waar en hoe we de eikenprocessierups bestrijden. Bekijk de kaart hier.

Melding maken

Veroorzaakt de eikenprocessierups overlast? Maak dan een melding openbare ruimte.

De gemeente Raalte volgt de landelijke leidraad beheersing eikenprocessierups. De inzet van de nestkastjes en bloemenmengsels zijn dit jaar nieuw in de gemeente Raalte en vallen onder een pilot. Een eventueel vervolg wordt aan de hand van de resultaten bepaald.