Eikenprocessierups

Wat gaan we doen tegen de eikenprocessierups

Elk jaar hebben we te maken met de eikenprocessierups. Vorig jaar veroorzaakte de rups veel overlast. De gemeente Raalte zet dit jaar daarom extra in op de bestrijding van de rups. We treffen meerdere maatregelen om overlast te voorkomen.

De eikenprocessierups is een rups die ’s zomers in sommige eikenbomen voorkomt. Vooral in de maanden mei, juni en juli. Eikenbomen met de eikenprocessierups herkent u aan een dicht spinsel rondom de takken en de stam van de boom. Contact met de rups kan voor irritaties aan huid, luchtwegen en ogen zorgen.

Wat gaan we doen?  

  • We behandelen alle gemeentelijke eiken binnen de bebouwde kom twee keer preventief.
  • Is er toch overlast? Dan zuigen we indien nodig de nesten weg.
  • Langs het Overijssels kanaal tussen de Aakstraat en de komgrens zetten we nematoden in. Nematoden zijn aaltjes, die de rupsen doden.
  • We zaaien op meerdere locaties in het buitengebied bermen in met bloemenmengsels. De bloemenmengsels trekken natuurlijke vijanden van de rups aan, zoals de sluipwesp.
  • In het buitengebied hangen we 50 nestkastjes voor koolmezen op. De koolmees is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups, ze eet de rups op.

Nestkastje aanvragen

Wilt u zelf een nestkastje ophangen? Dat kan! De gemeente stelt 200 gratis bouwpakketjes beschikbaar. Met de bijgeleverd handleiding kunt u het nestkastjes zelf in elkaar zetten.

U kunt een nestkastje aanvragen bij het domein Beheer. Dit kan via info@raalte.nl. Maximaal 2 nestkastjes per aanvrager. Op = op. Aanvragen op de locaties waar we niet preventief bestrijden hebben voorrang. Wilt u een nestkastje in een gemeentelijke boom ophangen? Neem dan eerst contact op met het domein Beheer voor de voorwaarden. Bij het nestkastje krijgt u ook een zakje bloemenmengsels cadeau. Let op: alle nestkastjes zijn inmiddels vergeven.

Interactieve kaart

De kaart biedt een overzicht van waar en hoe we de eikenprocessierups bestrijden. Bekijk de kaart hier.

Melding maken

Veroorzaakt de eikenprocessierups overlast? Maak dan een melding openbare ruimte.

De gemeente Raalte volgt de landelijke leidraad beheersing eikenprocessierups. De inzet van de nestkastjes en bloemenmengsels zijn dit jaar nieuw in de gemeente Raalte en vallen onder een pilot. Een eventueel vervolg wordt aan de hand van de resultaten bepaald.