Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder en komt voor op eikenbomen. Vanaf half mei tot begin juli hebben ze veel brandharen. Aanraking met deze brandharen kan voor irritaties aan huid, luchtwegen en ogen zorgen. Daarom bestrijden we de eikenprocessierups natuurlijk en met biologische bestrijdingsmiddelen. 

Natuurlijke bestrijding

Natuurlijke vijanden kunnen de overlast van eikenprocessierups ook beperken. Voorbeelden van deze vijanden zijn vleermuizen en vogels zoals koolmezen, pimpelmezen, mussen en spreeuwen. Maar ook roofinsecten zoals sluipwespen en sluipvliegen. Daarom: 

  • Leggen we mee meer afwisselend (openbaar) groen aan;
  • Planten we verschillende bomensoorten
  • Leggen we meer bloemenlinten/ bloembollenlinten aan
  • Plaatsen we nestkastjes voor koolmezen, pimpelmezen en vleermuizen, vooral in het buitengebied
  • Zaaien we geschikte bermen en groenstroken met bloemenmengsels in
  • Maaien we extensief om biodiversiteit te bevorderen
  • Plaatsen we vlinderfilterkasten met oude rupsennesten om de aanwezigheid van natuurlijke vijanden te stimuleren. 

Lees ook hoe je zelf de (gevel)tuinexterne-link-icoon of balkonexterne-link-icoon kunt vergroenen om de natuurlijke bestrijding te bevorderen. 

Preventieve bestrijding

Binnen de bebouwde kom - op locaties waar veel mensen komen - behandelen we alle gemeentelijke eiken preventief. Buiten de bebouwde komen behandelen we alle gemeentelijke eiken langs (hoofd)schoolroutes en rond kinderdagverblijven, begraafplaatsen en dagbestedingen preventief. We doen dit met het biologisch bacteriepreparaat (Bt) en nematoden.

Locaties waar beschermde vlindersoortenexterne-link-icoon voorkomen worden niet preventief behandeld.

Digitale kaart 

Ben je benieuwd naar welke maatregelen we waar uitvoeren? Bekijk de bestrijdingskaartexterne-link-icoon. Op de bestrijdingskaart zie je waar én hoe we de eikenprocessierups bestrijden.

Curatieve bestrijding 

Is er ondanks de preventieve bestrijding toch sprake van overlast van de eikenprocessierups? Dan zuigen we de nesten op drukbezochte locaties en indien mogelijk weg. 

Overlast melden

Je kunt een melding makenexterne-link-icoon bij overlast eikenprocessierups in een gemeentelijke boom. 

Overlast op eigen terrein

Is er sprake van overlast op eigen terrein (geen gemeentelijke boom)? Dan kun je ervoor kiezen om het nest te laten wegzuigen. De kosten zijn voor jezelf. De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups alleen op gemeentelijke eiken. 

Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het bedrijf Bjorn te Lintelo (info@bjorntelintelo.nl of 06 - 3391 8486).

Een oud nest gevonden? 

Deze kun je zelf verwijderen. Er zitten geen rupsen meer in, maar er kunnen wel achtergebleven brandharen in zitten. Zorg dat je beschermende kleding draagt en doe een plastic zak over het nest. Het nest hoort in de grijze afvalcontainer thuis.