Preventieve bestrijding

Binnen de bebouwde kom - op locaties waar veel mensen komen - behandelen we alle gemeentelijke eiken preventief met Bt (Bacterie preparaat) of nematoden en/of curatief (het wegzuigen van nesten).

Buiten de bebouwde komen behandelen we preventief en/of curatief alle gemeentelijke eiken:

 • langs (hoofd)schoolroutes. 
 • rond kinderdagverblijven, begraafplaatsen en dagbestedingen. 
 • die dit jaar gesnoeid worden.

Natuurlijke bestrijding 

We bestrijden de rups tot het natuurlijk evenwicht is hersteld. Dat duurt een aantal jaren, en dit moeten we samendoen. Hiervoor zijn meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups nodig. Daarom investeren we de komende jaren in: 

 • aanleg van meer afwisselend (openbaar) groen
 • aanplant van verschillende bomensoorten
 • het aanleggen van meer bloemenlinten/ bloembollenlinten
 • meer nestkastjes voor koolmezen, pimpelmezen en vleermuizen, vooral in het buitengebied
 • inzaaien van geschikte bermen en groenstroken met bloemenmengsels
 • extensief maaibeheer om biodiversiteit te bevorderen
 • vlinderfilterkasten die gevuld is met oude rupsennesten om de aanwezigheid van natuurlijke vijanden te stimuleren. 

Om de eikenprocessierups onder controle te krijgen hebben we jouw hulp hard nodig! 70% van het verharde oppervlak in de stad is namelijk van particulieren. Kijk hoe je zelf de (gevel)tuin of balkon kunt vergroenen.

Voorkom gezondheidsklachten

Vanaf het voorjaar komen eikenprocessierupsen in veel eikenbomen voor. De brandharen zorgen voor overlast. Deze komen ook voor in oude nesten, zelfs als er geen rupsen meer in de nesten zitten. Op de website van de GGD IJsselland en rupsen.info vind je onder meer informatie over: 

 • Het voorkomen van gezondheidsklachten
 • Wat te doen bij aanraking met de brandharen van de rups
 • Wat te doen als de (haren) van de rups in het huis of kleding terecht zijn gekomen

Bestrijding bij overlast 

Op locaties waar veel mensen komen (prioritaire gebieden) zuigen we nesten die ernstige overlast geven weg. In de ‘niet prioritaire’ gebieden zuigen we geen nesten weg, maar attenderen we weggebruikers op de aanwezigheid van eikenprocessierups. Dit doen we via waarschuwingsborden of linten (zorgplicht gemeenten). 

Digitale kaart 

Ben je benieuwd naar welke maatregelen we waar uitvoeren? Bekijk de bestrijdingskaart. Op de bestrijdingskaart zie je waar én hoe we de eikenprocessierups bestrijden.

Meld overlast gevende nesten

Veroorzaakt de eikenprocessierups ernstige overlast? Maak dan een melding.