Snoeien van bomen

Binnen de bebouwde kom snoeien we wijkgericht. Met behulp van onze (gele) zelfrijdende hoogwerkers onderhouden onze medewerkers de bomen per wijk.

Met deze aanpak zorgen we ervoor dat het bomenbestand van onze gemeente in goede conditie blijft. Alle bomen in de betreffende wijk worden tegelijk gesnoeid. Verspreid over een aantal jaren komen alle wijken en kernen aan de beurt. Tijdens de snoeiwerkzaamheden controleren we de boom op veiligheid voor de omgeving. Klachten over ernstige overlast nemen we, als dat kan, meteen mee.

Buitengebied

In het buitengebied snoeit een aannemer, in opdracht van de gemeente Raalte, de bomen. Het buitengebied is verdeeld in deelgebieden. Alle deelgebieden komen verspreid over aantal jaren aan de beurt.

Overlast

Het kan zijn dat u op een andere manier, dan waar de veiligheid in het geding is, overlast van bomen ervaart. Denk bijvoorbeeld aan schaduw in de tuin, vallende bladeren, etc. U kunt hiervan een meldingexterne-link-icoon maken.

Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn. Als de veiligheid van de omgeving niet in het geding is, nemen we de melding mee met de reguliere snoeironde.

Snoeien/kappen van bomen en zonnepanelen

Steeds vaker ontvangen wij verzoeken van inwoners of bedrijven om bomen te snoeien of zelfs te kappen om de opbrengst van zonnepanelen te verhogen. Groen en het behoud van bomen in onze gemeente vinden we erg belangrijk. Ze zorgen voor een gezonde en prettige woonomgeving voor mens én dier. Ze geven zuurstof, verkoeling, rust, een groen uitzicht en voedsel en leefruimte voor vele diersoorten. Daarom worden verzoeken voor het snoeien of kappen van bomen voor zonnepanelen doorgaans afgewezen. Meer over deze beleidsregels lees je hier.externe-link-icoon