Strooiroutes

Door sneeuw, vorst en/of ijzel is er kans op gladheid. Daarom wordt er weer druk gestrooid. Benieuwd waar de strooiwagens en sneeuwschuivers langs rijden? Op onze interactieve kaart vindt u de actuele strooiroutes. 

Is er aanhoudende gladheid, bijvoorbeeld door sneeuw? Dan worden eerst de hoofdroutes sneeuwvrij en veilig gemaakt.
Het strooien gebeurt op de hoofdroutes, ook wel primaire route genoemd. Het gaat dan om:

 1. Hoofdverbindingswegen
 2. Busroutes
 3. Hoofdfietsroutes
 4. Wijkontsluitingswegen
 5. Ontsluiting belangrijke (publieke)voorzieningen.

Daarna gaan we aan het werk op de secundaire route:

 1. Schoolroutes / routes naar medische praktijken en seniorencomplexen, die niet vallen onder de hoofdroute
 2. Bedrijventerreinen / centrumgebied
 3. Overige (secundaire) buitenwegen

Waarom wordt er niet gestrooid in mijn woonwijk?

Om te zorgen dat het strooien van zout effect heeft, moet er voldoende verkeer over de gestrooide weg rijden. In woonstraten is niet het geval en daarom wordt er in woonwijken dus niet gestrooid. Als gemeente zorgen we er wel voor dat de belangrijkste wegen goed begaanbaar zijn en dat een gestrooide route snel te bereiken is vanaf uw woning of uw bedrijf.

U kunt zelf ook een belangrijke rol spelen in de gladheidsbestrijding door voetpaden in uw omgeving zelf te vegen of te strooien.

Wat wordt er gedaan aan gladheid in het centrum van Raalte?

Indien noodzakelijk wordt het winkelcentrum van Raalte meegenomen in de gladheidbestrijding. Samen met het ROV is afgesproken om welk deel dit gaat.

Tips voor weggebruikers

Als u bij verwachte gladheid de weg opgaat, denk dan aan het volgende:

 • Pas uw snelheid aan
 • Houd voldoende afstand
 • Zorg dat uw auto in goede conditie is
 • Houd altijd rekening met opvriezing van het wegdek