Strooiroutes

Bestrijding gladheid

De gemeente Raalte heeft een actueel gladheidbestrijdingsplan vastgesteld. In dat plan staat hoe de gemeente in het komende winterseizoen de gladheid gaat aanpakken. In het actuele plan volgt de gemeente de weg die eerder is ingeslagen. Er zijn dan ook geen wijzigingen in de bestrijding van gladheid.

De wegen die in de strooiroute zijn opgenomen staan op overzichtstekening gemeente Raalte, overzichtstekening Raalte-centrum en in het Gladheidbestrijdingsplan 2016-2017 aangegeven.

Wat doet de gemeente

Bij de bestrijding van de gladheid is gekeken naar financiële haalbaarheid en effectiviteit. We starten de bestrijding van de gladheid door preventief te strooien op de hoofdroutes. Bij aanhoudende gladheid, bijvoorbeeld sneeuwval, worden eerst de hoofdroutes sneeuwvrij en veilig gemaakt.

  1. Hoofdverbindingswegen
  2. Busroutes
  3. Hoofdfietsroutes
  4. Wijkontsluitingswegen
  5. Ontsluiting belangrijke (publieke)voorzieningen.

Pas daarna kunnen we aan het werk met de secundaire route:

  1. Schoolroutes / routes naar medische praktijken en seniorencomplexen, niet vallend onder de hoofdroute
  2. Bedrijventerreinen / centrumgebied.
  3. Overige (secundaire) buitenwegen.

Woonwijken

Gladheid in woonwijken wordt niet bestreden. Het strooien van zout is alleen zinvol als het verkeer voldoende intensief is. Daar is in woonstraten geen sprake van.

Bij het vaststellen van de strooiroutes zijn we er vanuit gegaan dat iedereen binnen een aanvaardbare afstand van de woning/ het bedrijf een gestrooide route moet kunnen bereiken.

De gemeente zorgt er voor dat de belangrijkste wegen in de gemeente begaanbaar zijn. Doordat de gladheid in woonstraten niet aangepakt wordt, kan er bij winterweer overlast ontstaan.

Gladheidbestrijding centrum Raalte

Met het ROV zijn afspraken gemaakt over het bestrijden van de gladheid in het winkelcentrum van Raalte. Een bedrijf zal zorgen dat in het winterseizoen de winkelstraten en de parkeerplaatsen voor betaald parkeren goed begaanbaar zijn. De gemeente bepaalt wanneer het nodig is dat het bedrijf in actie komt. De kosten worden voor een deel betaald door het ROV, het andere deel betaalt de gemeente uit de inkomsten voor betaald parkeren.