Strooiroutes

Wat doet de gemeente

We starten de bestrijding van de gladheid door preventief te strooien op de hoofdroutes. Bij aanhoudende gladheid, bijvoorbeeld sneeuwval, worden eerst de hoofdroutes sneeuwvrij en veilig gemaakt.

Op onze interactieve kaart kunt u de actuele strooiroutes vinden. 

  1. Hoofdverbindingswegen
  2. Busroutes
  3. Hoofdfietsroutes
  4. Wijkontsluitingswegen
  5. Ontsluiting belangrijke (publieke)voorzieningen.

Pas daarna kunnen we aan het werk met de secundaire route:

  1. Schoolroutes / routes naar medische praktijken en seniorencomplexen, niet vallend onder de hoofdroute
  2. Bedrijventerreinen / centrumgebied.
  3. Overige (secundaire) buitenwegen.

Woonwijken

Gladheid in woonwijken wordt niet bestreden. Het strooien van zout is alleen zinvol als het verkeer voldoende intensief is. Daar is in woonstraten geen sprake van.

Iedereen moet binnen een aanvaardbare afstand van de woning/ het bedrijf een gestrooide route kunnen bereiken.

De gemeente zorgt er voor dat de belangrijkste wegen in de gemeente begaanbaar zijn. Doordat de gladheid in woonstraten niet aangepakt wordt, kan er bij winterweer overlast ontstaan.

Gladheidbestrijding centrum Raalte

Met het ROV zijn afspraken gemaakt over het bestrijden van de gladheid in het winkelcentrum van Raalte.