Strooiroutes

Bestrijding gladheid

De gemeente Raalte heeft een Gladheidplan 2017 - 2018 vastgesteld. In dat plan staat hoe de gemeente in het komende winterseizoen de gladheid gaat aanpakken. In het actuele plan volgt de gemeente de weg die eerder is ingeslagen. Er zijn dan ook geen wijzigingen in de bestrijding van gladheid.

De wegen die in de strooiroute kunt u vinden op een interactieve kaart.

Wat doet de gemeente

Bij de bestrijding van de gladheid is gekeken naar financiële haalbaarheid en effectiviteit. We starten de bestrijding van de gladheid door preventief te strooien op de hoofdroutes. Bij aanhoudende gladheid, bijvoorbeeld sneeuwval, worden eerst de hoofdroutes sneeuwvrij en veilig gemaakt.

  1. Hoofdverbindingswegen
  2. Busroutes
  3. Hoofdfietsroutes
  4. Wijkontsluitingswegen
  5. Ontsluiting belangrijke (publieke)voorzieningen.

Pas daarna kunnen we aan het werk met de secundaire route:

  1. Schoolroutes / routes naar medische praktijken en seniorencomplexen, niet vallend onder de hoofdroute
  2. Bedrijventerreinen / centrumgebied.
  3. Overige (secundaire) buitenwegen.

Woonwijken

Gladheid in woonwijken wordt niet bestreden. Het strooien van zout is alleen zinvol als het verkeer voldoende intensief is. Daar is in woonstraten geen sprake van.

Iedereen moet binnen een aanvaardbare afstand van de woning/ het bedrijf een gestrooide route kunnen bereiken.

De gemeente zorgt er voor dat de belangrijkste wegen in de gemeente begaanbaar zijn. Doordat de gladheid in woonstraten niet aangepakt wordt, kan er bij winterweer overlast ontstaan.

Gladheidbestrijding centrum Raalte

Met het ROV zijn afspraken gemaakt over het bestrijden van de gladheid in het winkelcentrum van Raalte.