Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en wat betekent die voor jou?

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verbetert de bouwkwaliteit en is er meer controle tijdens de bouw. Voor bepaalde eenvoudigere bouwwerken verdwijnt het technische deel van de bouwvergunning. In plaats daarvan doe je voor dat technische deel een bouwmelding. Ook zet je een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – in die van plan tot oplevering meekijkt en controleert. Zo worden alle technische eisen gecheckt. Dit voorkomt fouten en geeft je als opdrachtgever meer bescherming.

Wil je gaan bouwen, dan moet je bij de gemeente nagaan of het past binnen het omgevingsplanexterne-link-icoon. Hier kunnen regels in staan die het bouwen verbieden, bijvoorbeeld om planten en dieren te beschermen. Dit verandert niet. Maar voor bepaalde (eenvoudige) bouwwerken zoals een woonhuis, fietsbrug of bedrijfshal, hoef je geen technische bouwvergunning meer aan te vragen. In plaats daarvan moet je een bouwmeldingexterne-link-icoon doen bij de gemeente. De controle wordt gedaan door een kwaliteitsborgerexterne-link-icoon. Deze onafhankelijke controleur checkt niet alleen je plannen, maar zorgt er ook op de bouwplaats voor dat alles gaat volgens de bouwtechnische regels.

Soms is er op de plek waar gebouwd wordt iets bijzonders aan de hand, wat gevolgen kan hebben voor de technische bouwkwaliteit van een gebouw. Dit noemen we een bijzondere lokale omstandigheid. De kwaliteitsborger moet hier rekening mee houden in de risicobeoordeling en het borgingsplan. Klik hier voor de bijzondere lokale omstandigheden in de gemeente Raalte.

Door tijdens het hele bouwproces te controleren, is de kans op het ontstaan van fouten kleiner. Minder fouten betekent ook minder kosten voor herstelwerk. En gaat er toch iets mis? Onder de Wkb zijn aannemers langer verantwoordelijk voor hun eigen fouten en de gebreken die daaruit volgen. Denk aan brandonveilige constructies, te weinig isolatie of slecht werkende ventilatie. Ook als je deze fouten of gebreken pas na de oplevering ontdekt. Als opdrachtgever loop je dus minder risico.

De Wkb geldt niet direct voor alle gebouwen, maar gaat in fases in. De wet geldt eerst voor gebouwen in de zogenoemde gevolgklasse 1. Dit zijn gebouwen met beperkt risico, zoals woningen en eenvoudige bedrijfspanden. Gaat er iets mis met de bouw, dan zijn de gevolgen voor de bewoner of gebruiker in verhouding minder groot dan bij bijvoorbeeld een ziekenhuis. Of je bouwproject onder de Wkb valt, kun je nagaan via Omgevingsloket.nl

Tip

Helaas komt het nog wel eens voor dat bepaalde zaken niet of verkeerd worden opgeleverd. Dit kost de kwaliteitsborger extra werk. Het is slim om in de overeenkomst op te nemen dat de partij die dit extra werk veroorzaakt, ook de extra kosten van de kwaliteitsborger betaalt.

Zo doe je een bouwmelding in het Omgevingsloket

Een start/gereedmelding van een ingediende  'bouwactiviteit (melding)' van een gevolgklasse 1 bouwwerk (Wkb) in het Omgevingsloket doe je in het Omgevingsloket (DSO)externe-link-icoon. Zo doe je dat:

Zo geef je een start bouwwerkzaamheden / beëindiging werkzaamheden / strijdigheid BBL (door kwaliteitsborger) van een eerder ingediende “Bouwactiviteit technisch (melding)” door: 

  1. Log in met E-herkenning (of DigiD bij niet zakelijk) in het Omgevingsloket (overheid.nl)externe-link-icoon
  2. Klik op het tabblad 'Aanvragen' en dan ‘Start aanvraag’ 
  3. Vul de naam en locatie in (stap 1 en stap 2)
  4. Zoek bij stap 3 ‘Zoek uw activiteiten’ op bouwactiviteit en klik 'Bouwactiviteit (technisch) – Informatie' aan.
  5. Bij stap 4 kies je uit start bouwwerkzaamheden / beëindiging werkzaamheden / strijdigheid BBL (door kwaliteitsborger).

Zo doe je een gereedmelding (2 weken voor het in gebruik nemen van het bouwwerk van een eerder ingediende “Bouwactiviteit technisch (melding)”):

  1. Log in met E-herkenning (of DigiD indien niet zakelijk) in het Omgevingsloket (overheid.nl)externe-link-icoon
  2. Klik op het tabblad 'Aanvragen' en dan ‘Start aanvraag’
  3. Vul de naam en locatie in (stap 1 en stap 2)
  4. Zoek bij stap 3 ‘Zoek uw activiteiten’ op bouwactiviteit en klik “Bouwactiviteit (technisch) – melding” aan.
  5. Bij stap 4 kies je voor gereedmelding (dossier bevoegd gezag).