De rol van de kwaliteitsborger onder de Wkb

Gebouwen moeten veilig, gezond, bruikbaar en duurzaam zijn. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verbetert de bouwkwaliteit en is er meer controle tijdens de bouw. Voor bepaalde eenvoudigere bouwwerken verdwijnt de technische bouwvergunning. In plaats daarvan doe je een bouwmelding. Ook zet je een kwaliteitsborger, een onafhankelijke controleur, in die van plan tot oplevering meekijkt en controleert. Zo worden alle technische eisen gecheckt. Dit maakt de kans op fouten kleiner en geeft je als opdrachtgever meer bescherming.

Vinger aan de pols

Eerst controleerde de gemeente vooraf of je plannen aan alle eisen voldeden. Onder de Wkbexterne-link-icoon controleert de kwaliteitsborger voor en tijdens de bouw, en bij de oplevering. In een risicobeoordeling legt de kwaliteitsborger vast wat de bouwrisico’s zijn van je plannen. Hij of zij moet hierbij rekening houden met risico’s vanuit de omgeving. Denk aan een zachte bodem die gevolgen kan hebben voor de fundering. In een borgingsplan geeft de kwaliteitsborger aan wat er moet gebeuren zodat jouw bouwproject uiteindelijk aan alle technische bouwregels voldoet. Vervolgens houdt de kwaliteitsborger de aannemer in de gaten op de bouwplaats. Als de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen. Is na afloop alles in orde, dan stelt hij of zij een verklaring op.

Kies iemand via het Register Kwaliteitsborging

Een kwaliteitsborger is altijd onafhankelijk. Het is dus niet de bedoeling dat je iemand inzet die een rol speelt bij het bouwproject. Via het Register Kwaliteitsborgingexterne-link-icoon vind je een overzicht van kwaliteitsborgers. Kies een kwaliteitsborger vóór je aan de slag gaat.

Soms is er op de plek waar gebouwd wordt iets bijzonders aan de hand, wat gevolgen kan hebben voor de technische bouwkwaliteit van een gebouw. Dit noemen we een bijzondere lokale omstandigheid. De kwaliteitsborger moet hier rekening mee houden in de risicobeoordeling en het borgingsplan. Klik hier voor de bijzondere lokale omstandigheden in de gemeente Raalte.

Tip

Helaas komt het nog wel eens voor dat bepaalde zaken niet of verkeerd worden opgeleverd. Dit kost de kwaliteitsborger extra werk. Het is slim om in de overeenkomst op te nemen dat de partij die dit extra werk veroorzaakt, ook de extra kosten van de kwaliteitsborger betaalt.