Start en gereedmelding

LET OP: Heb je een 'bouwactiviteit (melding)' ingediend van een gevolgklasse 1 bouwwerk (Wkb) in het Omgevingsloket? En wil je de start/gereedmelding werkzaamheden en/of een strijdigheid BBL van de bouw doorgeven? Doe dit dan bij het Omgevingsloket (DSO)externe-link-icoon en niet bij de gemeente.
Klik hier voor meer informatie over hoe je een start- of gereedmelding doet in het Omgevingsloket.

Formulier start/gereedmelding bij de gemeente

Ga je aan de slag met een Wabo- of Omgevingsplanactiviteit van een omgevingsvergunning? Of is deze activiteit klaar? In dit formulier geef je aan wanneer je start en/of wanneer de activiteit gereed is.

Start en gereedmelding