destination-plan iconOmgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. De Omgevingswet bestaat straks uit alle regels die gelden voor de fysieke leefomgeving. Op dit moment zijn deze regels nog versnipperd over veel verschillende losse wetten.

De fysieke leefomgeving gaat over alles wat je ziet, ruikt en hoort in de gemeente Raalte. Je komt bijvoorbeeld met de Omgevingswet in aanraking als jij of de buren gaan (ver)bouwen of slopen. Op deze pagina lees je wat de komst van de nieuwe wet inhoudt en wat dat betekent.

Over de Omgevingswet

In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Raalte moet een fijne en veilige gemeente zijn en blijven. Daarom willen we ruimte blijven geven aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën. Om dat makkelijker te maken, wordt in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. De regels zelf veranderen niet, maar de manier waarop deze regels zijn geordend en hoe we daarmee werken verandert wel:

  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat alle regels voor de fysieke leefomgeving straks samenkomen op een overzichtelijke plek: het omgevingsplan. Het omgevingsplan is de vervanger van alle losse bestemmingsplannen.
  • Sommige regels die nu landelijk geregeld zijn, worden straks lokale regels van de gemeente. Hierdoor krijgen we meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk.
  • We gaan werken met een nieuw digitaal systeem. Het bestaande omgevingsloket maakt plaats voor het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
  • We willen sneller en betere besluiten nemen over plannen en vergunningaanvragen. Dat betekent dat we de meeste aanvragen binnen 8 in plaats van 26 weken afhandelen.
  • Net als nu, staan we open voor ideeën en plannen. We denken graag mee over de mogelijkheden.

Van bestemmingsplannen naar omgevingsplan

Van 2024 tot en met 2029 worden alle losse bestemmingsplannen vervangen door een omgevingsplan. Dit doen we in de gemeente Raalte stap voor stap, gebied voor gebied. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar welke regels uit de bestemmingsplannen we een-op-een over kunnen nemen in het nieuwe omgevingsplan, maar ook welke regels bijvoorbeeld niet meer actueel of passend zijn en dus aangepast moeten worden. Inwoners en ondernemers worden hierbij betrokken als hun gebied aan de beurt is.

De uitgangspunten voor het omgevingsplan zijn opgesteld in de Omgevingsvisie Horizon Gemeente Raalte 2040. Dit hebben we in Raalte samen met 115 visiemakers vormgegeven. De omgevingsvisie beschrijft in hoofdlijnen hoe we willen dat onze leefomgeving zich de komende jaren ontwikkelt. Het omgevingsplan is het concrete vervolg van de visie en bevat straks de juridische regels die we daarbij nodig hebben.

Participatie

Als een inwoner of ondernemer in Raalte een plan heeft en daarvoor een vergunning moet aanvragen, is het belangrijk om de omgeving te informeren over en betrekken bij het plan. Bijvoorbeeld door een mail of brief te sturen aan de buren, een persoonlijk gesprek te voeren om meer uitleg te geven over het plan of als het plan groter is een bijeenkomst organiseren. Dit gebeurt bij grotere plannen in Raalte nu ook al, omdat we dit normaal en belangrijk vinden. Met de komst van de Omgevingswet is het straks ook verplicht en juridisch geregeld.

Meer informatie

Heb je een vraag over de Omgevingswet of een idee? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@raalte.nl of bel naar 0572 347 799. We denken graag met je mee.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via