Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 werken we met de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet bestaat uit alle regels die gelden voor de fysieke leefomgeving. Voorheen waren deze regels nog versnipperd over veel verschillende losse wetten.

De fysieke leefomgeving gaat over alles wat je ziet, ruikt en hoort. Je komt bijvoorbeeld met de Omgevingswet in aanraking als jij of de buren gaan (ver)bouwen of slopen. Op deze pagina lees je wat de Omgevingswet inhoudt en wat dat voor jou betekent.

Over de Omgevingswet

In heel Nederland is de Omgevingswet ingevoerd, wat betekent dat de manier waarop de regels zijn geordend en hoe we daarmee werken is veranderd. Alle regels voor de fysieke leefomgeving komen samen op een overzichtelijke plek: het omgevingsplan.

Sommige regels die landelijk geregeld waren, zijn nu lokale regels van de gemeente. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk. Ook willen we sneller en betere besluiten nemen over plannen en vergunningaanvragen. Dat betekent dat we de meeste aanvragen binnen 8 weken, in plaats van 26 weken, afhandelen.

Van bestemmingsplannen naar omgevingsplan

Van 2024 tot en met 2032 worden alle losse bestemmingsplannen vervangen door één omgevingsplan. Dit doen we in de gemeente Raalte stap voor stap, gebied voor gebied. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar welke regels uit de bestemmingsplannen we over kunnen nemen in het nieuwe omgevingsplan, maar ook welke regels aangepast moeten worden. Inwoners en ondernemers worden hierbij betrokken als hun gebied aan de beurt is.

De uitgangspunten voor het omgevingsplan zijn opgesteld in de Omgevingsvisie Horizon Gemeente Raalte 2040externe-link-icoon. Dit hebben we in Raalte samen met 115 visiemakers vormgegeven. De omgevingsvisie beschrijft in hoofdlijnen hoe we willen dat onze leefomgeving zich de komende jaren ontwikkelt. Het omgevingsplan is het concrete vervolg van de visie en bevat straks de juridische regels die we daarbij nodig hebben.

Overleg met je omgeving (participatie)

Als een inwoner of ondernemer in Raalte een plan heeft en daarvoor een vergunning moet aanvragen, is het belangrijk om de omgeving te informeren over en betrekken bij het plan. Bijvoorbeeld door een mail of brief te sturen aan de buren, een persoonlijk gesprek te voeren om meer uitleg te geven over het plan of als het plan groter is een bijeenkomst organiseren. Dit gebeurt bij grotere plannen in Raalte nu ook al, omdat we dit normaal en belangrijk vinden. Met de komst van de Omgevingswet is het straks ook verplicht en juridisch geregeld.

Meer informatie

Heb je een vraag over de Omgevingswet of een idee? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@raalte.nl of bel naar 0572 347 799.