Zelf aan de slag en uitleg van de maatregelen

Bekijk in het onderstaande overzicht per maatregel de uitleg, voorwaarden en de hoogte van het subsidiebedrag. De voorwaarden en bedragen gelden voor maatregelen die zijn uitgevoerd door individuele inwoners of bedrijven.

Wil je samen met je buren, of als organisatie of vereniging aan de slag gaan? Bijvoorbeeld door jullie straat te vergroenen? Hier is een extra subsidiebijdrage voor. Deze is te vinden op de pagina ‘Samen aan de slagexterne-link-icoon’.  

Regenton, -zuil en/of -schutting

Wat is het?

Door regenwater van het dak hierin op te slaan kan je het gebruiken voor het bewateren van je planten tijdens hete en droge dagen.

Bedrag

 • De subsidie voor het plaatsen van een regenton/regenzuil is € 40,00 per regenton/regenzuil.
 • De subsidie voor het plaatsen van een regenwaterschutting is € 50,00 per schuttingdeel.
 • Je kunt subsidie aanvragen voor maximaal twee voorzieningen per adres.

Voorwaarden

 • Het dak(en) moet voor de maatregel aangesloten zijn op de gemengde riolering. Het gebouw staat dus ook binnen de bebouwde kom.
 • Je sluit minimaal 5 m2 verhard dakoppervlak aan op een regenton, -zuil of -schuttingdeel.
 • De regenton, -zuil of het -schuttingsdeel kan minimaal 100 liter regenwater opvangen. 

Wat is het?

Door een boom te planten zorg je voor meer verkoeling en houd je water langer vast.

Bedrag

 • De subsidie voor het plaatsen van bomen is € 70,00 per boom.
 • Je kunt subsidie aanvragen voor maximaal 10 bomen per adres.

Voorwaarden

 • De te planten boom moet een inheemse boom, een fruitboom of een bloeiende boom zijn. Zie de bomenlijst.
 • Om de subsidie te krijgen, moeten de grootte van de tuin en de nieuwe boom op elkaar afgestemd worden;
  • < 50 m2 (o.a. voortuinen) - tot 6 meter hoogte (kleine boom)
  • 50 - 100 m2 - 6 tot 12 meter hoogte (middelgrote boom)
  • >100 m2 - > 12 meter hoogte (grote boom)
 • De boom moet een minimale plantmaat (dikte van de stam) hebben. Minimaal 12 -14 cm (stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte). Voor fruitbomen is 10-12 cm het minimum.
 • De boom mag geen vormsnoei- en/of leiboom zijn. Deze bomen nemen namelijk minder water op en geven minder schaduw.

Tip

Wat is het?

Regenwater van het dak niet meer naar het gemengde riool laten stromen. Afkoppelen voorkomt overstromingen van het riool tijdens hevige buien. Daarnaast beschermt het tegen droogte wanneer je het regenwater naar je eigen tuin leidt.

Bij afkoppelen zaag je de regenpijp die naar het gemengde riool loopt letterlijk door. Vervolgens leid je het naar een groen gedeelte van de tuin, eventueel met een extra voorziening zoals een wadi of infiltratiekratten. Uiteindelijk zakt het de bodem in. Een extra voorziening kan nodig zijn wanneer in de tuin geen 20 mm regenwater op kan worden gevangen, deze is dan bijvoorbeeld te klein. Zie voor meer uitleg en de berekening onze pagina over afkoppelenexterne-link-icoon.

Bedrag 

 • De subsidie voor het afkoppelen van regenwater bedraagt: 
 • € 80,- per afgekoppelde regenpijp (zonder extra voorziening)
 • € 300,- per m3 verwijderde grond voor extra voorziening (zoals voor wadi of infiltratiekratten)
 • Het maximum bedrag is € 2.000,- per gebouw, adres of perceel.

Voorwaarden 

 • Het dak(en) moet voor de maatregel aangesloten zijn op de gemengde riolering. Het staat dus ook binnen de bebouwde kom en is geen nieuwbouw. 
 • Je koppelt minimaal 20 m2 dakoppervlak af van de gemengde riolering. 
 • Je vangt minimaal 20 mm regenwater op eigen terrein op. Dit is gelijk aan 20 liter per m2 dakoppervlak. 
 • De bodem moet geschikt zijn voor infiltratie. Grond moet waterdoorlatend zijn en niet vervuild. 
 • Het afkoppelen mag geen wateroverlast veroorzaken. 
 • De bijdrage is voor alleen het afkoppelen per regenpijp óf per m3 verwijderde grond voor een extra voorziening. Deze zijn dus niet stapelbaar. 

Tips 

 • Meer informatie over afkoppelen en een handig stappenplan vind je hierexterne-link-icoon
 • De meeste grond in Raalte is schoon. Denk je dat jouw grond toch vervuild kan zijn? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst IJsselland via hun websiteexterne-link-icoon.

Heb je vragen over afkoppelen, of wil je graag advies? Stuur dan een mail naar klimaatadaptatie@raalte.nl of bel het gemeentelijk telefoonnummer 0572 34 77 99

Wat is het?

Haal de tegels eruit en zet planten ervoor in de plaats. Vergroenen verkoelt, ziet er mooi uit, is goed voor de biodiversiteit en houdt water vast.

Bedrag

 • € 8,00 per m2 vergroend oppervlak.
 • Het maximum bedrag is € 1.000,00 per perceel.

Voorwaarden

 • Minimaal 5 m2 verhard oppervlak ( bestrating, tegels, etc.) moet blijvend worden verwijderd en worden vervangen door groen.

Wat is het?

Op een groen dak groeit vegetatie. Dit zorgt voor wateropvang, verkoeling en meer biodiversiteit. Ook verbetert een groen dak op hete dagen de werking van zonnepanelen. 

Bedrag

 • € 16,00 per m2 groen dak
 • Het maximum bedrag is € 4.000,00 per gebouw of adres

Voorwaarde

 • Het groen(blauw) dak moet minimaal een oppervlakte hebben van 20 m2.

Wat is het?

Regenwater van het dak kan opgeslagen worden en is te gebruiken voor bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet, de wasmachine of een buitenkraan. Hiermee bespaar je drinkwater en verdwijnt water minder snel in het riool.

Bedrag

 • € 200,- per m3 gebufferd regenwater. De afmetingen van de water opslagvoorziening zijn hiervoor de indicatie. 
 • Het maximum bedrag is € 1.000,- per gebouw of adres.

Voorwaarden

 • Er moet minimaal 500 liter (0,5 m3) regenwater gebufferd worden ter vervanging van het gebruik van leidingwater.
 • Het regenwater mag niet worden verneveld en/of voor consumptiedoeleinden worden gebruikt, dit in verband met gezondheidsrisico’s.
 • De voorziening moet voldoende bereikbaar zijn voor onderhoud en inspectie.
 • De subsidie voor deze maatregel is wel te gebruiken voor nieuwbouw, naast al bestaande gebouwen.

Heb je vragen over deze maatregel, of wil je graag advies? Stuur dan een mail naar klimaatadaptatie@raalte.nl.

Wat is het?

Een geveltuin is een smalle strook begroeide openbare ruimte langs de gevel, muur of schutting van een huis of gebouw. Het ziet er leuk 'groen’ uit én het is goed voor de biodiversiteit en laat water beter weglopen.

Bedrag

De subsidie voor het aanleggen van een geveltuin is € 50 per adres.

Voorwaarden

 • Je toestemming hebt gekregen van de gemeente. Je kan toestemming vragen via onze pagina over geveltuinenexterne-link-icoon. Let op: op deze pagina staan ook de voorwaarden voor de aanleg en het onderhoud.
 • Er maximaal 5 m² aan gemeentelijke grond wordt vergroend. Bij meer dan 5 m2 kan je de maatregel ‘bestrating weghalen en vergroenen’ aanvragen. Wel heb je nog steeds toestemming van de gemeente nodig.
 • De geveltuin wordt aangelegd bij een al bestaand adres. De subsidie is dus niet te gebruiken voor nieuwbouw.
 • De bijdrage kan niet gestapeld worden met de maatregel ‘bestrating weghalen en vergroenen’ of ‘groengevel’.

Tip

Kijk voor inspiratie, tips en voorbeelden op onze gemeentepagina over geveltuinenexterne-link-icoon.

Wat is het?

Een gevel begroeid met klimplanten die vanaf de grond via een klimconstructie of spandraden omhoog worden geleid. Een groengevel zorgt voor meer biodiversiteit, verkoeling en geeft een groene uitstraling.

Bedrag

 • De subsidie voor het aanleggen van gevelgroen is € 20 per m2. De oppervlakte van de klimconstructie kan als indicatie van m2 gevelgroen aangegeven worden.
 • Het maximum bedrag is € 1.500,- per gebouw.

Voorwaarden

 • Er moet minimaal 5 m2 aan gevel worden vergroend.
 • De klimplanten moeten in de vaste grond geplant worden. Niet-grondgebonden systemen zoals plantenbakken of moswanden vallen dus buiten de subsidie.
 • De groengevel maakt gebruik van een klimconstructie of spandraden.
 • De subsidie voor deze maatregel is niet te gebruiken voor nieuwbouw.

Tip

Groengevels worden ook veel gebruikt om bedrijfspanden een groenere uitstraling te geven, waarvoor weinig grondoppervlak nodig is. Dit is voor vaak versteende bedrijventerreinen zeer interessant.