money-debts-1 iconZelf aan de slag en uitleg van de maatregelen

Informatie over de maatregelen, voorwaarden en de hoogte van het subsidiebedrag per maatregel. 

Regenton, -zuil en/of schutting

Wat is het?

Door regenwater van het dak hierin op te slaan kan je het gebruiken voor het bewateren van je planten tijdens hete en droge dagen.

Bedrag

 • De subsidie voor het plaatsen van een regenton/regenzuil is € 40,00 per regenton/regenzuil.
 • De subsidie voor het plaatsen van een regenwaterschutting is € 50,00 per schuttingdeel.
 • Je kunt subsidie aanvragen voor maximaal twee voorzieningen per adres.

Voorwaarden

 • Het dak(en) moet voor de maatregel aangesloten zijn op de gemengde riolering. Het gebouw staat dus ook binnen de bebouwde kom.
 • Je sluit minimaal 5 m2 verhard dakoppervlak aan op een regenton, -zuil of -schuttingdeel.
 • De regenton, -zuil of het -schuttingsdeel kan minimaal 100 liter regenwater opvangen. 

Wat is het?

Door een boom te planten zorg je voor meer verkoeling en houd je water langer vast.

Bedrag

 • De subsidie voor het plaatsen van bomen is € 70,00 per boom.
 • Je kunt subsidie aanvragen voor maximaal 10 bomen per adres.

Voorwaarden

 • De te planten boom moet een inheemse boon, een fruitboom of een bloeiende boom zijn. Zie de bomenlijst.
 • Om de subsidie te krijgen, moeten de grootte van de tuin en de nieuwe boom op elkaar afgestemd worden;
  • < 500 m2 (o.a. voortuinen) - tot 6 meter hoogte (kleine boom)
  • 500 - 1000 m2 - 6 tot 12 meter hoogte (middelgrote boom)
  • >1000 m2 - > 12 meter hoogte (grote boom)
 • De boom moet en minimale plantmaat (dikte van de stam) hebben. Minimaal 12 -14 cm (stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte). Voor fruitbomen is 10-12 cm het minimum.
 • De boom mag geen voor- en/of leiboom zijn. Deze bomen nemen namelijk minder water op en geven minder schaduw.

Tip

Wat is het?

Regenwater van het dak niet meer in het gemengde riool laten stromen, door de regenpijp af te koppelen en het water naar de tuin te leiden. Dit voorkomt overstromingen tijdens hevige buien en houdt de tuin groen tijdens droogte.

Bedrag

 • De subsidie voor het afkoppelen van regenwater bedraagt:
 • Zonder voorziening € 80,00 
  Met infiltratiekratten € 160,00 per krat van minimaal 410 liter
  Met een infiltratieveld € 300,00 per m3 grond van infiltratieveld
 • Het maximum bedrag is € 2.000,- per gebouw, adres of perceel.

Voorwaarden

 • Het dak(en) moet voor de maatregel aangesloten zijn op de gemengde riolering. Het staat dus ook binnen de bebouwde kom.
 • Je koppelt minimaal 20 m2 verhard oppervlakte af van de gemengde riolering.
 • Je bergt minimaal 20mm berging op eigen terrein. Dit staat gelijk aan 20 liter per afgekoppelde m2.
 • Bij infiltratie moet de bodem daarvoor geschikt zijn. Grond moet bijvoorbeeld waterdoorlatend zijn en niet vervuild.
 • De afkoppeling mag geen wateroverlast veroorzaken.

Meer informatie over afkoppelen en een handig stappenplan vind je hier

Heb je vragen over afkoppelen, of wil je graag advies? Stuur dan een mail naar klimaatadaptatie@raalte.nl.

Wat is het?

Haal de tegels eruit en zet planten ervoor in de plaats. Vergroenen verkoelt, ziet er mooi uit, is goed voor de biodiversiteit en houdt water vast.

Bedrag

 • € 8,00 per m2 vergroend oppervlak.
 • Het maximum bedrag is € 1.000,00 per perceel.

Voorwaarden

 • Minimaal 5 m2 verhard oppervlak ( bestrating, tegels, etc.) moet blijvend worden verwijderd en worden vervangen door groen.

Wat is het?

Op een groen dak groeit vegetatie. Dit zorgt voor wateropvang, verkoeling en meer biodiversiteit. Ook verbetert een groen dak op hete dagen de werking van zonnepanelen. 

Bedrag

 • € 16,00 per m2 groen dak
 • Het maximum bedrag is € 4.000,00 per gebouw of adres

Voorwaarde

 • Het groen(blauw) dak moet minimaal een oppervlakte hebben van 20 m2.

Wat is het?

Regenwater van het dak kan opgeslagen worden en is te gebruiken voor verschillende voorzieningen binnenshuis. Hiermee bespaar je drinkwater en verdwijnt water minder snel in het gemengde riool.

Bedrag

 • € 200,- per m3 gebufferd hemelwater.
 • Het maximum bedrag is € 1.000,00 per gebouw of adres.

Voorwaarden

 •  Er moet minimaal 500 liter hemelwater gebufferd worden ter vervanging van het gebruik van leidingwater.
 • Het regenwater mag alleen gebruikt worden  voor het toilet, wasmachine, waswater en/of vergelijkbare toepassing in de woning. Dit is dus niet voor consumptie. 

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via