Subsidievoorwaarden en uitleg per maatregel

Bekijk in het onderstaande overzicht per maatregel de uitleg, voorwaarden en de hoogte van het subsidiebedrag. De voorwaarden en bedragen gelden voor maatregelen die zijn uitgevoerd door individuele inwoners of bedrijven.

Door regenwater van het dak hierin op te slaan kan je het gebruiken voor het bewateren van je planten tijdens hete en droge dagen.

Subsidiebedrag

Een regenton/regenzuil€ 40 per regenton/regenzuil
Een regenwaterschutting€ 50 per schuttingdeel

 Je kunt subsidie aanvragen voor maximaal twee voorzieningen per adres.

Voorwaarden

 • Het dak moet voor de maatregel aangesloten zijn op de gemengde riolering. Het gebouw staat dus ook binnen de bebouwde kom.
 • Je sluit minimaal 5 m2 verhard dakoppervlak aan op een regenton, -zuil of -schuttingdeel.
 • De regenton, -zuil of het -schuttingsdeel kan minimaal 100 liter regenwater opvangen. 

Aanvragen

Klik hier om de klimaatsubsidie aan te vragen.

Door een boom te planten zorg je voor meer verkoeling en houd je water langer vast.

Subsidiebedrag

Plaatsen van bomen€ 70 per boom

Je kunt subsidie aanvragen voor maximaal 10 bomen per adres.

Voorwaarden

 • De boom moet een inheemse boom, een fruitboom of een bloeiende boom zijn. Zie de bomenlijst.
 • De grootte van de tuin en de nieuwe boom moeten op elkaar afgestemd zijn:
  • < 50 m2 (o.a. voortuinen) - tot 6 meter hoogte (kleine boom)
  • 50 - 100 m2 - 6 tot 12 meter hoogte (middelgrote boom)
  • >100 m2 - > 12 meter hoogte (grote boom)
 • De boom moet minimaal 12 -14 cm plantmaat (dikte van de stam) hebben (stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte). Voor fruitbomen is 10-12 cm het minimum.
 • De boom mag geen vormsnoei- en/of leiboom zijn. Deze bomen nemen namelijk minder water op en geven minder schaduw.

Tip

Benieuwd hoe je een boom plant? Bekijk dan onze uitlegvideoexterne-link-icoon.

Aanvragen

Klik hier om de klimaatsubsidie aan te vragen.

Bij afkoppelen zaag je de regenpijp die naar het gemengde riool loopt door en leid je deze naar een groen gedeelte van de tuin. Het water zakt dan de bodem in. Kijk voor meer informatie op: afkoppelen.

Subsidiebedrag 

Afgekoppelde regenpijp, zonder extra voorziening€ 80 per afgekoppelde regenpijp
Verwijderde grond voor extra voorziening (zoals een wadi of infiltratiekratten)€ 300 per m3

Het maximum bedrag is € 2.000 per gebouw, adres of perceel.

Voorwaarden 

 • Het dak moet voor de maatregel aangesloten zijn op de gemengde riolering. Het staat dus ook binnen de bebouwde kom en is geen nieuwbouw. 
 • Je koppelt minimaal 20 m2 dakoppervlak af van de gemengde riolering. 
 • Je vangt minimaal 20 mm regenwater op eigen terrein op. Dit is gelijk aan 20 liter per m2 dakoppervlak. 
 • De bodem moet geschikt zijn voor infiltratie. Grond moet waterdoorlatend zijn en niet vervuild. 
 • Het afkoppelen mag geen wateroverlast veroorzaken. 
 • De bijdrage is voor alleen het afkoppelen per regenpijp óf per m3 verwijderde grond voor een extra voorziening. Deze zijn dus niet stapelbaar. 

Tips 

 • Meer informatie over afkoppelen en een handig stappenplan vind je hier
 • De meeste grond in Raalte is schoon. Denk je dat jouw grond toch vervuild kan zijn? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst IJsselland via hun websiteexterne-link-icoon.

Heb je vragen over afkoppelen, of wil je graag advies? Stuur dan een mail naar klimaatadaptatie@raalte.nl of bel 0572 34 77 99

Aanvragen

Klik hier om de klimaatsubsidie aan te vragen.

Haal de tegels eruit en zet planten ervoor in de plaats. Vergroenen verkoelt, ziet er mooi uit, is goed voor de biodiversiteit en houdt water vast.

Subsidiebedrag

 Vergroend oppervlak€ 8,00 per m2

Het maximum bedrag is € 1.000 per perceel.

Voorwaarden

 • Minimaal 5 m2 verhard oppervlak ( bestrating, tegels, etc.) moet blijvend worden verwijderd en worden vervangen door groen.

Aanvragen

Klik hier om de klimaatsubsidie aan te vragen.

Op een groen dak groeit vegetatie. Dit zorgt voor wateropvang, verkoeling en meer biodiversiteit. Ook verbetert een groen dak op hete dagen de werking van zonnepanelen. 

Subsidiebedrag

Groen dak€ 16 per m2

Het maximum bedrag is € 4.000 per gebouw of adres

Voorwaarde

 • Het groen(blauw) dak moet minimaal een oppervlakte hebben van 20 m2.

Aanvragen

Klik hier om de klimaatsubsidie aan te vragen.

Regenwater van het dak kan opgeslagen worden en is te gebruiken voor bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet, de wasmachine of een buitenkraan. Hiermee bespaar je drinkwater en verdwijnt water minder snel in het riool.

Subsidiebedrag

Gebufferd regenwater€ 200 per m3
 • De afmetingen van de wateropslag-voorziening zijn hiervoor de indicatie. 
 • Het maximum bedrag is € 1.000 per gebouw of adres.

Voorwaarden

 • Er moet minimaal 500 liter (0,5 m3) regenwater gebufferd worden ter vervanging van het gebruik van leidingwater.
 • Het regenwater mag niet worden verneveld en/of voor consumptie worden gebruikt, in verband met gezondheidsrisico’s.
 • De voorziening moet voldoende bereikbaar zijn voor onderhoud en inspectie.
 • De subsidie voor deze maatregel is wel te gebruiken voor nieuwbouw, naast al bestaande gebouwen.

Heb je vragen over deze maatregel, of wil je graag advies? Stuur dan een mail naar klimaatadaptatie@raalte.nl.

Aanvragen

Klik hier om de klimaatsubsidie aan te vragen.

Een geveltuin is een smalle strook begroeide openbare ruimte langs de gevel, muur of schutting van een huis of gebouw. Het is goed voor de biodiversiteit en laat water beter weglopen.

Subsidiebedrag

Geveltuin€ 50 per adres

Voorwaarden

 • Je hebt toestemming gekregen van de gemeente. Je kan toestemming vragen via onze pagina over geveltuinen. Op deze pagina staan ook de voorwaarden voor de aanleg en het onderhoud.
 • Er wordt maximaal 5 m² aan gemeentelijke grond vergroend. Bij meer dan 5 m2 kan je de maatregel ‘bestrating weghalen en vergroenen’ aanvragen. Je hebt nog steeds toestemming van de gemeente nodig.
 • De geveltuin wordt aangelegd bij een al bestaand adres. De subsidie is dus niet te gebruiken voor nieuwbouw.
 • De bijdrage kan niet gestapeld worden met de maatregel ‘bestrating weghalen en vergroenen’ of ‘groengevel’.

Tip

Kijk voor inspiratie, tips en voorbeelden op: geveltuinen.

Aanvragen

Klik hier om de klimaatsubsidie aan te vragen.

Een gevel begroeid met klimplanten die vanaf de grond via een klimconstructie of spandraden omhoog worden geleid. Een groengevel zorgt voor meer biodiversiteit, verkoeling en geeft een groene uitstraling.

Subsidiebedrag

Aanleggen gevelgroen€ 20 per m2
 • De oppervlakte van de klimconstructie kan als indicatie van m2 gevelgroen aangegeven worden.
 • Het maximum bedrag is € 1.500 per gebouw.

Voorwaarden

 • Er moet minimaal 5 m2 aan gevel worden vergroend.
 • De klimplanten moeten in de vaste grond geplant worden. Niet-grondgebonden systemen zoals plantenbakken of moswanden vallen dus buiten de subsidie.
 • De groengevel maakt gebruik van een klimconstructie of spandraden.
 • De subsidie voor deze maatregel is niet te gebruiken voor nieuwbouw.

Tip

Groengevels worden ook veel gebruikt om bedrijfspanden een groenere uitstraling te geven, waarvoor weinig grondoppervlak nodig is. Dit is voor vaak versteende bedrijventerreinen zeer interessant.

Aanvragen

Klik hier om de klimaatsubsidie aan te vragen.

Samen met je buren, of als organisatie of vereniging aan de slag?

Bijvoorbeeld door jullie straat te vergroenen? Hier is een extra subsidiebijdrage voor. Deze bijdrage is ook beschikbaar wanneer je een stuk gemeentegrond wilt vergroenen, zoals voor het weghalen van stoeptegels om een pluktuin te creëren. Of om bijvoorbeeld een groot dakoppervlak(ken) af te koppelen van de riolering. 

Stuur een mail met je idee naar klimaatadaptatie@raalte.nl. We kijken of het idee mogelijk is en hoe je dit het beste kan aanpakken. Ook krijg je tips waar je aanvraag aan moet voldoen voor het krijgen van subsidie.

Je vraagt subsidie aan via klimaatsubsidie aanvragen.

Afhankelijk van de grootte van het project, wordt de subsidie:

GrootteKosten maatregelen*Subsidiebijdrage in %Subsidiebijdrage in €
Kleintot € 1.000100%< € 1.000
MiddelTussen € 1.000 en € 10.00075%€ 1.000 - € 7.500
GrootMeer dan € 10.00050%€ 7.500 - € 15.000

* Dit zijn dezelfde zes maatregelen als voor de algemene klimaatsubsidie.