Hoosbuien, extreme hitte en lange droge periodes komen steeds vaker voor. Je kunt jouw huis, tuin en omgeving hierop voorbereiden. Zo houd je droge voeten na een flinke hoosbui, blijft het koeler tijdens hete dagen en is de tuin een fijne plek voor vogels en insecten! Zo zorgen we samen voor een groenere gemeente die beter bestand is tegen het veranderende klimaat.

Om inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen hierbij te ondersteunen stelt de gemeente een klimaatsubsidie beschikbaar. Je kunt deze subsidie aanvragen als je aan de slag gaat met het vergroenen en waterrobuust maken van het eigen terrein of met toestemming van de eigenaar. De subsidie geldt ook voor groepen inwoners die bijvoorbeeld samen met hun buren hun straat willen aanpakken. 

Is het subsidieplafond bereikt, of nadert dit, dan vermelden wij dat hier.