Hoosbuien, extreme hitte en lange droge periodes komen steeds vaker voor. Je kunt jouw huis, tuin en omgeving hierop voorbereiden. Zo houd je droge voeten na een flinke hoosbui, blijft het koeler tijdens hete dagen en is de tuin een fijne plek voor vogels en insecten! Zo zorgen we samen voor een groenere gemeente die beter bestand is tegen het veranderende klimaat.

Om inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen hierbij te ondersteunen stelt de gemeente een klimaatsubsidie beschikbaar. Je kunt deze subsidie aanvragen als je aan de slag gaat met het vergroenen en waterrobuust maken van het eigen terrein of met toestemming van de eigenaar. De subsidie geldt ook voor groepen inwoners die bijvoorbeeld samen met hun buren hun straat willen aanpakken. 

Is het subsidieplafond bereikt, of nadert dit, dan vermelden wij dat hier.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via