Klimaatsubsidie

Hoosbuien, extreme hitte en lange droge periodes komen steeds vaker voor. Je kunt jouw huis, tuin en omgeving hierop voorbereiden. Om je hierbij te ondersteunen stellen we een klimaatsubsidie beschikbaar. Je kunt deze subsidie aanvragen als je aan de slag gaat met het vergroenen en waterrobuust maken van je tuin of samen met je buren de straat willen aanpakken.