Afkoppelen

Afkoppelen 

Het afkoppelen van je regenpijp betekent dat je het regenwater niet meer het riool in laat stromen. Je zaagt de verbinding met het riool letterlijk door. Het water loopt dan naar de tuin of wordt (ondergronds) opgevangen. Wanneer je het water de bodem in laat lopen, heet dat infiltratie.  

Met afkoppelen voorkom je wateroverlast bij heftige regenbuien en tijdens droogte houd je meer water vast. Als je het regenwater opslaat, bijvoorbeeld in een regenton, kun je hiermee ook de planten water geven.  

Klimaatsubsidie 

Voor onder andere het afkoppelen van regenpijpen en plaatsen van infiltratiekratten en regentonnen is er vanuit de gemeente Raalte de klimaatsubsidie beschikbaar. Vind hierexterne-link-icoon meer informatie en het aanvraagformulier.  

Lees hieronder alles over afkoppelen zodat je meteen aan de slag kan! 

Zaag je de regenpijp door en laat je het water direct de grond in lopen? Of wil je ook een regenton of infiltratiekrat installeren? Er zijn verschillende manieren om af te koppelen:  

Bovengronds infiltreren 

Hierbij wordt via een gootje of een pijp het regenwater afgevoerd naar een plek waar het water goed kan wegzakken. Deze plek ligt altijd lager dan het huis, zodat water het van het huis wegloopt niet tegen de gevel blijft staan. De diepte en grootte is afhankelijk van hoeveel water er geïnfiltreerd moet worden (zie …). Je kan regenwater bijvoorbeeld naar een verlaging (wadi) of vijver leiden.  

Ondergronds infiltreren 

Regenwater kan ook ondergronds infiltreren. Een infiltratiesysteem is een holle ruimte die in de grond wordt aangelegd. Dat kan bijvoorbeeld met kunststof infiltratiekratten. Deze ruimte kan grote hoeveelheden water tijdens regenbuien opvangen. Dit wordt vervolgens langzaam aan de bodem afgegeven. Ondergronds infiltreren kan nodig zijn voor kleinere (voor)tuinen, bij moeilijk doorlaatbare bodems en om onder verharde oppervlakken zoals een oprit te plaatsen. 

Water opvangen

Regenwater kun je ook opvangen met een regenton, -zuil of -schutting. Een regenton heeft onvoldoende capaciteit om bij een flinke bui al het regenwater op te vangen, daarom zal je ook een overloop aan de regenton moeten koppelen en extra water laten infiltreren. Dat geeft ook een voordeel, omdat je de regenton dan als blad- en zandvang kan gebruiken.  

Bereken hoeveel regenwater er moet worden geïnfiltreerd en/of opgeslagen. Per m2 dakoppervlak moet je minimaal 20 liter uit de regenpijp opvangen (20 mm regen). Dat is gelijk aan 1 m2 niet-betegelde tuin met een verlaging van 2 cm. Een dak van 50 m2 heeft dus 50 m2 groen tuinoppervlak nodig van 2 cm diep. Maar, hoe dieper de verlaging, hoe kleiner de oppervlakte die nodig is. Dit wordt dan bijvoorbeeld een wadi of vijver.  

Daarnaast moet de grond goed waterdoorlatend zijn en niet vervuild. Raalte heeft vrijwel alleen goed doorlatende zandgrond en er is weinig vervuilde grond aanwezig. Voor de meeste tuinen is dit dus geen probleem.  

Heb je berekend dat er na het afkoppelen te veel regenwater in je tuin komt? Dan zijn uitgebreidere opties zoals infiltratiekratten en regentonnen nodig. Deze kunnen het overtollige water opslaan. 

Wat heb je nodig? 

Afkoppelen zonder infiltratie-/opslagsysteem:  

  • Deksel rioolpijp  

  • Regenpijpbocht of afkoppelsteen  

  • Materiaal voor goot 

Afkoppelen met infiltratie-/opslagsysteem:  

  • Infiltratiekratten en/of regenton 

  • Regenton: bladscheider en vulautomaat 

  • Infiltratiekrat: afvoerpijp, bladscheider en zandvanger  

Let op! Maak voor- en nafoto’s van het afkoppelen om de klimaatsubsidie aan te kunnen vragen. 

Stap 1: Bepaal hoe je wilt afkoppelen 

Bereken hoeveel regenwater er moet worden geïnfiltreerd en/of opgeslagen. Hiermee bepaal je of het water direct de grond in kan lopen, of dat er meer uitgebreidere opties zoals infiltratiekratten of regentonnen nodig zijn. Zie ‘’Hoe bepaal ik hoe ik ga afkoppelen?’’ voor hoe je dat berekent. 

Stap 2: Zaag de regenpijp door  

Zaag de regenpijp dicht bij de grond door. Bij een infiltratiesysteem moet je 40-50 centimeter boven de grond afzagen, dit is om ruimte te maken voor de bladscheider. Voor een regenton moet je op de hoogte van de opening 5 cm breed doorzagen en haal je de rioolaansluiting niet weg.  

Stap 3: Plaats een deksel onderaan de regenpijp 

Sluit de overgebleven verbinding naar het riool af met een deksel. Dit voorkomt geuroverlast. Voor uitgebreidere afkoppelopties sla je deze stap over.  

Stap 4: Afwerken! 

Als je het water direct de grond in wilt laten lopen, schuif je een regenpijpbocht of plaats je een afkoppelsteen onderaan de afgekoppelde regenpijp. Laat het water van het huis weglopen, zodat het niet tegen de gevel blijft staan. Maak hiervoor een goot van minimaal 1,5 meter die naar een lager deel van de tuin leidt. Dit kan bijvoorbeeld naar een (regenwater)vijver of greppel lopen.  

Voor uitgebreidere afkoppelopties sluit je als laatste stap de bladscheider aan. Leidt bij infiltratiekratten via de afvoerpijp naar de ondergrondse zandvanger en vervolgens naar de infiltratiekratten. Houd een minimale afstand van 1,5 meter van de gevel. De regenton sluit je via de vulautomaat aan.