Uittreksels en verklaringen

Verklaring omtrent gedrag >

verklaring omtrent gedrag

Als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs, hebt u een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig.

Uittreksel burgerlijke stand >

uittreksel burgerlijke stand

Schriftelijk bewijs van geboorte, geregistreerd partnerschap, huwelijk, echtscheiding en overlijden.

Uittreksel basisregistratie personen (BRP) >

 uittreksel basisregistratie personen

Officiële verklaring dat u staat ingeschreven in de gemeente Raalte.

Geheimhouding persoonsgegevens >

geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding.

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita >

bewijs van in leven zijn

Een schriftelijke verklaring dat u in leven bent.

Bewijs van Nederlanderschap >

bewijs van Nederlanderschap

Op sommige momenten moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist. Of wanneer u gaat trouwen. Of als u solliciteert naar een baan als ambtenaar. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.

Andere achternaam gebruiken >

gebruik andere achternaam

Wilt u dat de gemeente en andere (overheids)organisaties u aanspreken met een andere achternaam? Dan kunt u dit aangeven bij de gemeente. Dit doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik.