Publiekshal

Waarmerken kopie of afschrift

Beschrijving

Soms heb je een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart) of rijbewijs nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Je kunt een document onder andere laten waarmerken op het gemeentehuis. Je krijgt dan een stempel en een handtekening op de kopie.

Document uit een ander land

Heb je een gewaarmerkte kopie van een identiteitsbewijs van een ander land nodig?

Ga dan naar de ambassade of het consulaat van dat land. Voor het waarmerken van deze identiteitsbewijzen of alle andere documenten kun je ook naar een notaris.

Diploma’s

Het waarmerken van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kun je terecht bij:

  • De instelling die de diploma’s of getuigschriften heeft afgegeven
  • De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), zie www.duo.nl

Aanvragen

Maak een afspraak voor het het waarmerken kopie of afschrift.

Je hebt het volgende nodig:

  1. Het originele document
  2. Een geldig identiteitsbewijs

Neem het originele document mee waar je een gewaarmerkte kopie van wilt hebben. De gemeente maakt de kopie. Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om een kopie van een reisdocument of rijbewijs te laten waarmerken. Je doet dit in de gemeente waar je staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

Kosten

Het waarmerken van een document kost € 6,30.

Het waarmerken van een document betaal je bij de aanvraag.