adult iconWaarmerken kopie of afschrift

Beschrijving

Soms heb je een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart) of rijbewijs nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Je kunt een document onder andere laten waarmerken op het gemeentehuis. Je krijgt dan een stempel en een handtekening op de kopie.

Document uit een ander land

Heb je een gewaarmerkte kopie van een identiteitsbewijs van een ander land nodig?

Ga dan naar de ambassade of het consulaat van dat land. Voor het waarmerken van deze identiteitsbewijzen of alle andere documenten kun je ook naar een notaris.

Diploma’s

Het waarmerken van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kun je terecht bij:

  • De instelling die de diploma’s of getuigschriften heeft afgegeven
  • De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), zie www.duo.nl

Aanvragen

Maak een afspraak voor het het waarmerken kopie of afschrift.

Je hebt het volgende nodig:

  1. Het originele document
  2. Een geldig identiteitsbewijs

Neem het originele document mee waar je een gewaarmerkte kopie van wilt hebben. De gemeente maakt de kopie. Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om een kopie van een reisdocument of rijbewijs te laten waarmerken. Je doet dit in de gemeente waar je staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

Kosten

Het waarmerken van een document kost € 6,60 (tarief 2023)

Het waarmerken van een document betaal je bij de aanvraag.

 

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via