Afschrift burgerlijke stand

Als je een bewijs van geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie nodig hebt, heb je een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Je vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Soorten akten

Er zijn verschillende akten waarvan je een afschrift of uittreksel kunt opvragen: 

  • geboorteakte 
  • overlijdensakte 
  • huwelijksakte 
  • echtscheidingsakte 
  • akte van partnerschapsregistratie 
  • akte van beëindiging partnerschap 

Aanvragen

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraag je aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Digitaal 

Vraag hier online het uittreksel Burgerlijke stand aan externe-link-icoon(DigiD). Je ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen.

In het gemeentehuis

Maak een afspraakexterne-link-icoon

Je neemt mee:

  • een geldige identiteitsbewijs 

Wil je een afschrift voor iemand anders aanvragen? 

Dat kan als je de echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner, erfgenaam, kind, ouder of vertegenwoordiger bent of je hebt toestemming gekregen.  

Neem dan ook mee: 

  • een schriftelijke machtiging 
  • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie je de aanvraag doet 

Kosten

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand€ 16,60

Blijkt achteraf dat je het uittreksel toch niet nodig hebt? Of heb je het verkeerde uittreksel aangevraagd? Helaas kun je deze kosten dan niet terugkrijgen.