excerpt iconAfschrift burgerlijke stand

Beschrijving

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Als je een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heb je een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, omdat je wilt (her)trouwen. Op een afschrift vind je alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie.

Er zijn verschillende akten waarvan je een afschrift of uittreksel kunt opvragen:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van beëindiging partnerschap

Aanvragen

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraag je aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Je kunt in Raalte dus alleen een uittreksel van gebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap, overlijden, krijgen die in Raalte hebben plaatsgevonden.

Digitaal

Wil je het uittreksel burgerlijke stand digitaal aanvragen houd dan de DigiD gegevens bij de hand. Je ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen.

Aanvraagformulier uittreksel Burgerlijke stand. (DigiD)

Balie burgerzaken gemeentehuis

Wanneer je naar het gemeentehuis komt neem dan het volgende mee:

 • een geldige identiteitsbewijs

Wil je een afschrift voor iemand anders aanvragen? Dan neem je ook mee:

 • een schriftelijke machtiging
 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie je de aanvraag doet

Voorwaarden

Je kunt een afschrift voor iemand anders aanvragen, als je:

 • toestemming hebt gekregen
 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • een erfgenaam bent
 • het kind of de ouder bent
 • de vertegenwoordiger bent

Je mag uiteraard ook een afschrift aanvragen als de akte betrekking heeft op jezelf.

Kosten

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 16,60.

Blijkt achteraf dat je het uittreksel toch niet nodig hebt? Of heb je het verkeerde uittreksel aangevraagd? Helaas kun je deze kosten dan niet terugkrijgen. Dit komt omdat wij al kosten hebben gemaakt om je gegevens op te zoeken.