Statushouders

Asielzoekers worden statushouders (of vergunningshouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving en worden dus nieuwe Raaltenaren. Statushouders hebben recht op huisvesting, werk en sociale voorzieningen. Ook leggen zij het inburgeringsexamen af.

Statushouders hebben recht op een woning. Dat kan een zelfstandige woning zijn of een huis dat gedeeld moet worden met meerdere mensen. In de gemeente Raalte krijgen statushouders op park Den Alerdinck tijdelijk onderdak totdat er een woning beschikbaar is. Klik hier voor meer informatie daarover.

Woon je 5 jaar in Nederland en wil je de Nederlandse nationaliteitexterne-link-icoon aanvragen? Dan kun je bij de gemeente een verzoek indienen om Nederlander te worden. Dit kan via een naturalisatieverzoek of via een optieprocedure.

Statushouders hebben recht op een woning. Dat kan een zelfstandige woning zijn of een huis dat gedeeld moet worden met meerdere mensen. Statushouders mogen niet zelf bepalen waar ze gaan wonen. Het COA bepaalt in welke gemeente de statushouder moet gaan wonen.

Om vluchtelingen onderdak te geven, wordt meestal gebruik gemaakt van het aanbod van sociale huurwoningen van corporaties. Vluchtelingen krijgen geen voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen. 

Wanneer we niet voldoende sociale huurwoningen hebben, mogen we statushouders ook een plek bieden in tijdelijke woningen zoals bijvoorbeeld containerwoningen, kantoorpanden en rijksgebouwen. Op dit moment krijgen statushouders op park Den Alerdinck tijdelijk onderdak totdat er een woning beschikbaar is.

Wanneer statushouders een woning toegewezen hebben gekregen, kunnen ze een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet. De uitkering geldt als een tijdelijke financiële ondersteuning totdat er werk is gevonden of de statushouder een opleiding is gestart.