daycare iconStatushouders

Asielzoekers worden statushouders (of vergunningshouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving en worden dus nieuwe Raaltenaren. Statushouders hebben recht op huisvesting, werk en sociale voorzieningen. Ook leggen zij het inburgeringsexamen af.

Nederlandse nationaliteit aanvragen?

Woon je 5 jaar in Nederland en wil je de Nederlandse nationaliteit aanvragen? Dan kun je bij de gemeente een verzoek indienen om Nederlander te worden. Dit kan via een naturalisatieverzoek of via een optieprocedure.

Krijgen statushouders voorrang op een woning? 

Statushouders hebben recht op een woning. Dat kan een zelfstandige woning zijn of een huis dat gedeeld moet worden met meerdere mensen. Statushouders mogen niet zelf bepalen waar ze gaan wonen. Het COA bepaalt in welke gemeente de statushouder moet gaan wonen.

Om vluchtelingen onderdak te geven, wordt meestal gebruik gemaakt van het aanbod van sociale huurwoningen van corporaties. Vluchtelingen krijgen geen voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Wanneer we niet voldoende sociale huurwoningen hebben, mogen we statushouders ook een plek bieden in tijdelijke woningen zoals bijvoorbeeld containerwoningen, kantoorpanden en rijksgebouwen.

Heeft een statushouder recht op een uitkering? 

Wanneer statushouders een woning toegewezen hebben gekregen, kunnen ze een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet. De uitkering geldt als een tijdelijke financiële ondersteuning totdat er werk is gevonden of de statushouder een opleiding is gestart.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via