Gemeente Raalte hielp Mahamed met werkplek bij Serco Dakspecialisten

Sinds een half jaar is Mahamed Eyasu aan de slag bij Serco Dakspecialisten. Hij komt uit Eritrea en woont nu 7 jaar in Raalte. De gemeente Raalte hielp hem bij het zoeken naar een werkplek. Sander Doedens kwam als adviseur werkgeversdienstverlening van de gemeente Raalte in contact met Sven Kruger van Serco Dakspecialisten. Zij vertellen hoe deze mooie samenwerking tot stand is gekomen.

Sven is mede-eigenaar van het dakdekkersbedrijf. Het bedrijf bestaat uit zo’n 40 man personeel. Ze renoveren en onderhouden platte daken voor met name het zakelijk vastgoed. Hij vertelt: “Ook wij zijn opzoek naar personeel. Bij de BNI, een zakelijke netwerkorganisatie, leerde ik Sander kennen en raakten we in gesprek. Hij kende nog wel iemand die misschien geschikt voor ons was.” Sander: “We hebben toen een afspraak gemaakt om kennis te maken met Mahamed. Samen met Mahamed heb ik de afspraak goed voorbereid en zijn we op gesprek gegaan bij Sven. Hij vroeg wat Mahamed kon en wilde doen. We spraken af dat hij ging proefdraaien. Via de gemeente regelden we dat hij werkschoenen kon krijgen.”

Proefdraaien

Mahamed vertelt: “Collega Jan woont in Raalte en kon mij meenemen. Ik heb zes dagen proefgedraaid. Om half 7 rijden we weg uit Raalte. Eerst langs de zaak, spullen ophalen, koffiedrinken, brood eten. Daarna naar Nieuwleusen om te werken.”  Sven: “De proefperiode was tweeledig: werkt het voor ons? En vindt Mahamed het werk ook leuk? Het ging hier echt om maatwerk. De begeleiding hierin is belangrijk. Jan is echt zijn maatje geworden en betrekt hem overal bij. Hij staat al meer dan 40 jaar op het dak en is enorm positief over hem. Hij haalt Mahamed ’s ochtends op om naar het werk te gaan en legt hem precies uit wat hij moet doen. Het klikt goed tussen die twee.”

Een dienstverband

“Het ging de eerste dagen best goed. Laatste dagen had ik minder hulp nodig bij mijn taken. Daarom heb ik een contract gekregen”, vertelt Mahamed. Sven licht toe: “We hebben hem een dienstverband aangeboden, zodat hij de kans krijgt om ook echt mee te doen en als collega gezien wordt. Zo is hij onlangs ook met ons personeelsfeest mee geweest. En dat we het vertrouwen in hem ook op deze manier uitstralen. Tot eind december loopt zijn contract. Daarna kijken we hoe het gaat en of we dat kunnen verlengen.”

Sander: “De werkconsulent van de gemeente bewaakt hoe het met Mahamed gaat. Het is afstemmen tussen werknemer en werkgever en zorgen voor de juiste begeleiding. Ook bijvoorbeeld met uitkeringen of toeslagen. In zo’n situatie moet de werkplek passend zijn of passend te maken zijn. Dat valt hier heel mooi samen. De plek past, er is een buddy en goede begeleiding. Als gemeente ondersteunen en faciliteren we.”

Waardering

Mahamed: “Het werken is heel leuk. Mooi om met de handen te werken. Jan legt alles uit. Hij is een rustige man. Ik ben ook rustig. Dus dat is fijn.” Sven: “Mahamed is enthousiast, gemotiveerd en wil alles weten. Als Jan iets doet vraagt hij: waarom doe je dat? Hij wil graag werken, en dan krijg je ook echt de waardering. Als hij werkt, is dat altijd met Jan. Dat brengt rust en regelmaat voor hem. Het werk is wel eens anders, maar Jan is zijn vaste basis. Hij gaat nu gewoon lekker meelopen, zodat het werk steeds meer automatisch wordt en we hem wellicht later kunnen gaan inzetten als volwaardige dakdekker. Dat is uiteindelijk het doel. Jan gaat straks met pensioen, wie weet kan Mahamed het dan wel overnemen van hem.”