Contactpersonen cultuur >

Hier vindt u de contactpersonen die gaan over het cultuurbeleid, de cultuurmakelaar, de combinatiefunctionaris en muziek maken. 

Activiteiten

Kijk voor informatie over recreatie en toerisme en fiets- en wandelroutes in Salland op de website van Salland Natuurlijk Gastvrij.  In het beleidsplan recreatie en toerisme kunt u lezen wat de ambities zijn. 

Erfgoed >

De gemeente Raalte heeft een rijkdom aan materieel en immaterieel erfgoed. Behoud en zichtbaarheid van dit erfgoed vinden we belangrijk. Het boerenleven is een rode draad in de cultuurhistorie van de gemeente.

Beeldende kunst >

Informatie over kunstwerken en lessen Kunst in de Openbare Ruimte voor basisscholen. 

Subsidies cultuur >

Raalte ondersteunt cultuur met verschillende subsidies. Voor al deze subsidies gelden de Algemene subsidieverordening Raalte 2014 en de daarbij horende Subsidieregeling Sociaal beleid.

Culturele adviesraad Raalte >

De Culturele Adviesraad Raalte (CAR) geeft gevraagd en ongevraagd advies. Zij adviseren over een aantal onderdelen van het cultuurbeleid, waaronder de projectsubsidies cultuur.