Subsidie cultuur

Raalte ondersteunt cultuur met verschillende subsidies. Je kunt de benodigde formulieren en informatie vinden op onze pagina Subsidie aanvragen.

Per subsidie staat aangegeven:

 • wat de randvoorwaarden zijn
 • hoe hoog de gemeentelijke subsidie maximaal is
 • voor welke datum je de subsidie dient aan te vragen.

Meer weten over het aanvragen van subsidie? Neem dan contact met cultuurmakelaar Eléon de Haas.

Kunstbeoefening door amateurs

Voor het beoefenen van amateurkunst in groepsverband, zonder winstoogmerk, kent de gemeente een waarderingssubsidie toe. Het betreft een bedrag per contributie betalend jeugdlid. Verenigingen die amateurkunst beoefenen dienen de subsidie voor 1 september het jaar ervoor aan te vragen.

Projectsubsidie cultuur

Het gaat hierbij om een bijdrage in de kosten van culturele activiteiten die op projectbasis worden ondernomen.

 • het project valt buiten de reguliere activiteiten van een vereniging of organisatie
 • heeft een vernieuwend en/of experimenteel karakter
 • stimuleert tot cultuurdeelname (participatie), bij voorkeur de jeugd.

Waarderingssubsidie voor theaters en musea

Theaters kunnen voor het organiseren van kleinschalige podiumactiviteiten en exposities jaarlijks waarderingssubsidie aanvragen.

Het gaat hierbij om subsidies:

 • voor het vormgeven van een veelzijdig en gevarieerd theaterprogramma
 • verhuur van ruimten
 • adviseren en ondersteunen van het amateurveld en basisscholen
 • het verrichten van PR-activiteiten
 • het werven en begeleiden van vrijwilligers

Ook lokale musea kunnen voor ondersteuning van hun initiatieven waarderingssubsidie aanvragen.

Cultureel erfgoed

Eigenaren van een Rijks- of gemeentelijk monument kunnen een éénmalige bijdrage aanvragen voor een advies van een bouwbedrijf dat erkend is als restaurateur van (Rijks)monumenten.

Cultuurarrangement

Er kan subsidie worden aangevraagd voor amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie, volkscultuur/erfgoed, beeldende kunst en museale instellingen. Voorwaarde is dat het initiatief bijdraagt aan één van de volgende doelen:

 • versterking van de cultuurdeelname door de jeugd buitenschools
 • plaatsing immaterieel en materieel erfgoed
 • archeologie
 • beeldende kunst in de openbare ruimte voor het voetlicht en/of versterkt de deskundigheid
 • cultureel ondernemerschap van verenigingen.

Culturele evenementen

Er is subsidie mogelijk voor het organiseren van culturele evenementen/festivals waar kunst (muziek, dans, straattheater) op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt beoefend. Er mag geen sprake zijn van toegangsprijzen en horeca-inkomsten.