Contactpersonen Kunst en Cultuur

Jetty Looijenga

Jetty is beleidsmedewerker cultuur en is contactpersoon vanuit de gemeente voor culturele instellingen en musea. Verder houdt Jetty zich bezig met:

  • Ontwikkeling gemeentelijk cultuurbeleid
  • Behandeling ondersteuningsverzoeken en subsidieaanvragen
  • Ondersteuning Commissie Beeldende Kunst (CBK)

E-mailadres: cultuur@raalte.nl.

Telefoonnummer: (0572) 34 77 99

Eléon de Haas

Eléon is cultuurmakelaar en houdt zich bezig met:

  • Advisering bij kunst- en cultuurprojecten
  • Advisering over subsidies, fondsenwerving, sponsoring en crowdfunding
  • Stimulator van culturele activiteiten

E-mailadres: raalte@cultuurmakelaar.com.

Telefoonnummer: 06 230 401 69

Mirjam Borger

Mirjam is combinatiefunctionaris cultuur. Zij houdt zich bezig met:

E-mailadres: mirjam.borger@hoftheater.nl

Telefoonnummer: (0572) 361 361

Carla Schulkes

Carla is contactpersoon voor Muziek Netwerk Salland (MNS)externe-link-icoon. Zij houdt zich bezig met:

  • Muziekeducatie voor basisscholen
  • Buitenschoolse muziekeducatie

E-mailadres: info@muzieknetwerksalland.nl

Telefoonnummer: 06 414 622 21