adult iconContactpersonen Kunst en Cultuur

Jetty Looijenga

Jetty is beleidsmedewerker cultuur en is contactpersoon vanuit de gemeente voor culturele instellingen en musea. Verder houdt Jetty zich bezig met:

 • Ontwikkeling gemeentelijk cultuurbeleid
 • Behandeling ondersteuningsverzoeken en subsidieaanvragen
 • Ondersteuning Commissie Beeldende Kunst (CBK)

E-mailadres: cultuur@raalte.nl.

Telefoonnummer: (0572) 34 77 99

Eléon de Haas

Eléon is cultuurmakelaar en houdt zich bezig met:

 • Advisering bij kunst- en cultuurprojecten
 • Advisering over subsidies, fondsenwerving, sponsoring en crowdfunding
 • Stimulator van culturele activiteiten

E-mailadres: raalte@cultuurmakelaar.com.

Telefoonnummer: 06 230 401 69

Mirjam Borger

Mirjam is combinatiefunctionaris cultuur. Zij houdt zich bezig met:

 • Ondersteuning culturele vrijwilligersorganisaties en basisscholen
 • Professionalisering instellingen op het gebied van cultuur
 • Ontwikkelaar professionele Leerlijn Erfgoed
 • Ontwikkelaar van het boekje Kennismaken met Cultuur voor buitenschoolse cultuureducatie
 • Stelt elk jaar de Cultuurklapper samen voor basisscholen
 • Contactpersoon voor de jaarlijkse schoolvoorstelling
 • Contactpersoon voor de Culturele Adviesraad (CAR)

E-mailadres: mirjam.borger@hoftheater.nl

Telefoonnummer: (0572) 361 361

Carla Schulkes

Carla is contactpersoon voor Muziek Netwerk Salland (MNS). Zij houdt zich bezig met:

 • Muziekeducatie voor basisscholen
 • Buitenschoolse muziekeducatie

E-mailadres: info@muzieknetwerksalland.nl

Telefoonnummer: 06 414 622 21

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via