Erfgoed

De gemeente Raalte heeft een rijkdom aan materieel en immaterieel erfgoed. Behoud en zichtbaarheid van dit erfgoed vinden we belangrijk. Het boerenleven is een rode draad in de cultuurhistorie van de gemeente.

Historische verenigingen

Musea

(Rijks)monumenten

Raalte kent 99 Rijksmonumenten. Variërend van boerderijen, landgoederen en kerken tot parkaanleg, tuinvazen en toegangshekken. De rijksmonumenten staan in het monumentenregisterexterne-link-icoon. De gemeente Raalte heeft 77 gemeentelijke monumenten

Om eigenaren van monumenten en historische panden te helpen met het verduurzamen van hun pand is de Groen Menukaart Raalte beschikbaar. Het is een online informatie- en inspiratieplatform dat oplossingen biedt voor vraagstukken op het gebied van isolatie, ventilatie, verwarming, elektriciteit, water en groen en quick wins.

Archeologie

De gemeente Raalte is rijk aan hoger gelegen landbouwgronden, de zogeheten enken en bouwkampen. Deze zijn in het landschap goed te herkennen en er liggen oude buurschappen naast. De gemeente Raalte heeft een zeer rijk en zeldzaam archeologisch verleden. Ten zuiden van het dorp Heeten is in de winter van 1993-1994 een Germaanse nederzettingexterne-link-icoon blootgelegd. 

Erfgoed op maaiveldniveau: het landschap

  • Het Landschapsontwikkelingsplan. Het plan maakt duidelijk welke ontwikkelingen passen in het Sallandse landschap en hoe het karakter van dit landschap versterkt kan worden. 
  • Landgoederen in Overijsselexterne-link-icoon Bijna 10% van de provincie Overijssel bestaat uit landgoederen. 

Het Carillon en de gewelfschilderingen

Het Carillon in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing is in 1974 gebouwd en behoort tot de zware beiaarden van Nederland.

De gewelfschilderingen in de Plaskerk worden beschreven in het boek Parel van de Plaskerk; Reis mee van het verleden naar het heden. Er is een verhalenprojectexterne-link-icoon  gestart rondom de restauratie van de fresco's.

De Leerlijn Erfgoed

Kinderen op de basisschool in aanraking brengen met ons lokale erfgoed en de bijbehorende verhalen; dat is de Leerlijn Erfgoed.externe-link-icoon De kinderen krijgen kennis van de eigen omgeving en leren het erfgoed waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen. Aan de orde komen onder andere Het Nijenhuisexterne-link-icoon, Sallandse verhalen, spannende plekken in Raalte, De Laarmanexterne-link-icoon, het carillon, de seccos in de Plaskerkexterne-link-icoon, de Tweede Wereldoorlog en archeologische vondsten in onze gemeente.