adult iconSamen aan de slag

Heb je een goed idee om Raalte te vergroenen? Wil je bijvoorbeeld samen met jouw buren een speeltuin in jouw buurt aanpakken of alle regenpijpen in de straat afkoppelen? Daar kan je de klimaatsubsidie goed voor gebruiken!

Stuur een mail met je idee naar klimaatadaptatie@raalte.nl. Een medewerker van de gemeente kijkt of het idee mogelijk is en hoe je dit het beste kan aanpakken. Ook krijg je tips waar je aanvraag aan moet voldoen voor het krijgen van subsidie.

Als je samen met je buren, of als organisatie of vereniging aan de slag wilt gaan, dan is hier een aparte subsidiebijdrage voor. Deze vind je in het schema onder de vraag ‘hoeveel is de subsidiebijdrage?’. 

Deze bijdrage is ook beschikbaar wanneer je een stuk gemeentegrond wilt vergroenen, zoals voor het weghalen van stoeptegels om een pluktuin te creëren. Of als het om een groter project gaat waarbij er bijvoorbeeld een groot dakoppervlak(ken) afgekoppeld wordt van de riolering. Bij grote projecten moet altijd voor meer dan de maximum hoeveelheid per maatregel aangevraagd worden.

Afhankelijk van de grootte van het project, wordt de subsidie bepaald:

Grootte Kosten maatregelen* Subsidiebijdrage in % Subsidiebijdrage in €
Klein tot € 1.000 100% < € 1.000
Middel Tussen € 1.000 en € 10.000 75% € 1.000 - € 7.500
Groot Meer dan € 10.000 50% € 7.500 - € 15.000

* Dit zijn dezelfde zes maatregelen als voor de algemene klimaatsubsidie. 

Je vraagt subsidie aan via klimaatsubsidie aanvragen.

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt? Neem dan contact op met klimaatadaptatie@raalte.nl.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via