Samen aan de slag

Heb je een goed idee om Raalte te vergroenen? Wil je bijvoorbeeld samen met jouw buren een speeltuin in jouw buurt aanpakken of alle regenpijpen in de straat afkoppelen? Daar kan je de klimaatsubsidie goed voor gebruiken!

Stuur een mail met je idee naar klimaatadaptatie@raalte.nl. Een medewerker van de gemeente kijkt of het idee mogelijk is en hoe je dit het beste kan aanpakken. Ook krijg je tips waar je aanvraag aan moet voldoen voor het krijgen van subsidie.

Als je samen met je buren, of als organisatie of vereniging aan de slag wilt gaan, dan is hier een aparte subsidiebijdrage voor. Deze vind je in het schema onder de vraag ‘hoeveel is de subsidiebijdrage?’. 

Deze bijdrage is ook beschikbaar wanneer je een stuk gemeentegrond wilt vergroenen, zoals voor het weghalen van stoeptegels om een pluktuin te creëren. Of als het om een groter project gaat waarbij er bijvoorbeeld een groot dakoppervlak(ken) afgekoppeld wordt van de riolering. Bij grote projecten moet altijd voor meer dan de maximum hoeveelheid per maatregel aangevraagd worden.

Afhankelijk van de grootte van het project, wordt de subsidie bepaald:

GrootteKosten maatregelen*Subsidiebijdrage in %Subsidiebijdrage in €
Kleintot € 1.000100%< € 1.000
MiddelTussen € 1.000 en € 10.00075%€ 1.000 - € 7.500
GrootMeer dan € 10.00050%€ 7.500 - € 15.000

* Dit zijn dezelfde zes maatregelen als voor de algemene klimaatsubsidie. 

Je vraagt subsidie aan via klimaatsubsidie aanvragen.

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt? Neem dan contact op met klimaatadaptatie@raalte.nl.