money-debts-1 iconMeest gestelde vragen klimaatsubsidie

Voor wie is de klimaatsubsidie?

De klimaatsubsidie is voor inwoners, ondernemers en andere organisaties in de gemeente Raalte. De subsidie kan worden aangevraagd voor eigen huis, gebouw tuin en terrein.

Huur je een pand of woning? Dan heb je voor bepaalde maatregelen toestemming nodig van de eigenaar om de vergunning te kunnen aanvragen. Je kunt een huurdersverklaring mét schriftelijke toestemming uploaden in het formulier. De subsidie kan ook worden aangevraagd door VvE's.

De subsidie geldt ook voor groepen inwoners die bijvoorbeeld samen met hun buren hun straat willen aanpakken. Wil je meer weten over de mogelijkheden om samen met anderen aan de slag te gaan? Neem contact op door te mailen naar klimaatadaptatie@raalte.nl.

Staat jouw huis of gebouw buiten de bebouwde kom? Dan is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor de volgende maatregelen: regenton, -zuil, en/of -schutting en afkoppelen regenwater. Gebouwen in het buitengebied en nieuwbouw zijn namelijk niet aangesloten aan het gemengde riool. Er kan hier dan ook niet van afgekoppeld worden.

Ja! Het is toegestaan om voor meerdere (of zelfs alle) maatregelen subsidie aan te vragen voor één adres. De maximale bedragen zijn altijd leidend.

Ja. Twijfel je of je voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op door te mailen naar klimaatadaptatie@raalte.nl.

Voor de beoordeling van de aanvraag staat 8 weken. Dit is het maximaal aantal weken dat nodig is. De gemeente zal de aanvraag zo snel mogelijk verwerken. Als er veel aanvragen binnenkomen of als een aanvraag complex is, kan het voorkomen dat de maximale tijd van 8 weken gebruikt wordt. De gemeente heeft na goedkeuring 4 weken de tijd om het bedrag over te maken.

Nee, alleen maatregelen die zijn uitgevoerd na het kalenderjaar 2023 kunnen meedoen. De aanvraag moet namelijk worden ingediend in het kalenderjaar van uitvoering én binnen 6 maanden na het realiseren van de maatregel.

Voor het plaatsen van een ondergrondse voorziening is het belangrijk dat tijdens het aanleggen een foto wordt gemaakt. Op de foto moet duidelijk te zien zijn dat de infiltratiekratten in de grond zijn geplaatst. Na afloop van de werkzaamheden kunnen wij namelijk niet meer zien of de kratten er liggen, omdat ze dan bedekt zijn. Zonder bewijsfoto heb je geen recht op de klimaatsubsidie.

In de meeste gevallen heb je geen vergunning nodig. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat het terrein dat je wilt aanpakken vervuild is of dat je te maken hebt met een monumentale tuin. Dan is het vaak wel nodig om een vergunning aan te vragen. Weet je niet zeker of je een vergunning nodig hebt, neem dan contact met ons op door te mailen naar klimaatadaptatie@raalte.nl.

De gemeente Raalte vindt het belangrijk dat de biodiversiteit in de gemeente verbetert. Voornamelijk inheemse beplanting ondersteunt onze biodiversiteit goed.

Je bent vrij om te kiezen: Je mag het laten uitvoeren, maar je mag het ook zelf doen! Dit is niet van invloed op de hoogte van het subsidiebedrag. De subsidie wordt per onderdeel of m2 gegeven.

Kijk hiervoor op de bomenlijst.

Het water van een bepaald dakoppervlak wordt afgevoerd via de regenpijp. Per m2 dakoppervlakte heb je een berging nodig van 20 mm (wat gelijk is aan 20 liter per afgekoppelde m2 dak). Per m2 afgekoppeld dak moet je dan in de tuin een verlaging aanbrengen. Per afgekoppelde m2 dak moet je zorgen voor 1 m2 met een verlaging van 2 cm. Dit is de capaciteit die nodig is om genoeg water op te vangen. Je zou dus een grasveld 2 cm kunnen verlagen of uw parkeerruimte bij het huis kunnen afgraven en met grind vullen. Zo kun je de auto nog kwijt en heeft het water de ruimte om weg te zakken. Maar je kunt de centimeters ook stapelen en dus kiezen voor een kleinere ruimte die dieper is. Dit kun je bijvoorbeeld doen door middel van een grindkoffer, wadi of regenwatervijver.

Kies je voor het gebruik van grind? Let er dan wel op dat het grind dan ook ruimte inneemt. 50 liter grind is 1 m2 afgekoppelde verharding. Ook is het belangrijk om in de gaten te houden dat - als het heel hard regent - je niet in de problemen komt. Zorg er altijd voor dat het water dan een extra plek heeft om in de grond te zakken.

Er zijn drie opties voor het afkoppelen van hemelwater:

Afkoppelen zonder voorzieningen.

Dit kan simpelweg door de regenpijp door te zagen en de kant die in de bodem zit af te sluiten. Het water loopt dan de tuin in. Dit kan makkelijk áls de tuin al lager ligt en veel groen heeft waar het water kan wegzakken. Is de tuin betegeld? Dan mag deze maatregel niet worden uitgevoerd.

lnfiltratiekratten plaatsen

Je kunt in de tuin onder de grond infiltratiekratten plaatsen. De kratten sluit je aan op de regenpijp. Houd hier rekening met de inhoud. Per m2 afgekoppeld dak moet er 20 liter in passen. Zorg ervoor dat de infiltratiekratten genoeg capaciteit hebben om het water op te vangen. In het geval van nood kun je gebruikmaken van een noodoverloop.

Aanleggen infiltratieveld

Een infiltratieveld kan in verschillende vormen worden aangelegd. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een wadi, regenwatervijver, grindkoffer, verlaagd grasveld of een uitgegraven parkeerplaats met grind. Het doel is om ruimte te creëren om water op te slaan en langzaam de grond in te laten trekken.

De infiltratiekratten van minimaal 410 liter hebben het voordeel dat ze minder snel verstopt raken dan kleinere kratten. Hierdoor kunnen ze beter regenwater bergen en neemt het infiltrerend vermogen minder snel af dan bij kleinere kratten. Bovendien zijn de kratten van minimaal 410 liter beter te reinigen, waardoor een eventuele verstopping verholpen kan worden.

Als je een groen dak van 20 m2 hebt, kun je zowel een normale als grote hoosbui opvangen. Vanaf 20 m2 heeft een groen dak echt 'effect' en belast u het riool minder.

Daarbij heeft een normale woning tussen de 150 en 250 m2 verharding (inclusief deel openbare ruimte) en is 20 m2 daar 'slechts' een/tiende van.

Het doel van de subsidie is dat het water dat op het erf valt beter kan wegzakken. Kunstgras neemt geen water op, zoals een gezonde bodem met planten en ander groen wel doet. Daarbij zorgen planten voor verkoeling en is het goed voor de verschillende insecten in de tuin. Kunstgras kan ervoor zorgen dat de tuin minder goed afkoelt, omdat het de warmte vasthoudt. Ook vinden insecten en andere beestjes dit geen fijne plek om in te leven.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via