Meest gestelde vragen klimaatsubsidie

Voor wie is de klimaatsubsidie?

De klimaatsubsidie is voor inwoners, ondernemers en andere organisaties in de gemeente Raalte. De subsidie kan worden aangevraagd voor eigen huis, gebouw tuin en terrein.

Huur je een pand of woning? Dan heb je voor bepaalde maatregelen toestemming nodig van de eigenaar om de vergunning te kunnen aanvragen. Je kunt een huurdersverklaring mét schriftelijke toestemming uploaden in het formulier. De subsidie kan ook worden aangevraagd door VvE's.

De subsidie geldt ook voor groepen inwoners die bijvoorbeeld samen met hun buren hun straat willen aanpakken. Wil je meer weten over de mogelijkheden om samen met anderen aan de slag te gaan? Neem contact op door te mailen naar klimaatadaptatie@raalte.nl.

Staat jouw huis of gebouw buiten de bebouwde kom? Dan is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor de volgende maatregelen: regenton, -zuil, en/of -schutting en afkoppelen regenwater. Gebouwen in het buitengebied en nieuwbouw zijn namelijk niet aangesloten aan het gemengde riool. Er kan hier dan ook niet van afgekoppeld worden.

Ja! Het is toegestaan om voor meerdere (of zelfs alle) maatregelen subsidie aan te vragen voor één adres. De maximale bedragen zijn altijd leidend.

Ja. Twijfel je of je voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op door te mailen naar klimaatadaptatie@raalte.nl.

Voor de beoordeling van de aanvraag staat 8 weken. Dit is het maximaal aantal weken dat nodig is. De gemeente zal de aanvraag zo snel mogelijk verwerken. Als er veel aanvragen binnenkomen of als een aanvraag complex is, kan het voorkomen dat de maximale tijd van 8 weken gebruikt wordt. De gemeente heeft na goedkeuring 4 weken de tijd om het bedrag over te maken.

Nee, alleen maatregelen die zijn uitgevoerd na het kalenderjaar 2024 komen in aanmerking voor subsidie. De aanvraag moet namelijk worden ingediend in het kalenderjaar van uitvoering én binnen 6 maanden na het realiseren van de maatregel.

Voor het plaatsen van een ondergrondse voorziening is het belangrijk dat tijdens het aanleggen een foto wordt gemaakt. Op de foto moet duidelijk te zien zijn dat de infiltratiekratten in de grond zijn geplaatst. Na afloop van de werkzaamheden kunnen wij namelijk niet meer zien of de kratten er liggen, omdat ze dan bedekt zijn. Zonder bewijsfoto heb je geen recht op de klimaatsubsidie.

In de meeste gevallen heb je geen vergunning nodig. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat het terrein dat je wilt aanpakken vervuild is of dat je te maken hebt met een monumentale tuin. Dan is het vaak wel nodig om een vergunning aan te vragen. Weet je niet zeker of je een vergunning nodig hebt, neem dan contact met ons op door te mailen naar klimaatadaptatie@raalte.nl.

De gemeente Raalte vindt het belangrijk dat de biodiversiteit in de gemeente verbetert. Voornamelijk inheemse beplanting ondersteunt onze biodiversiteit goed.

Je bent vrij om te kiezen: Je mag het laten uitvoeren, maar je mag het ook zelf doen! Dit is niet van invloed op de hoogte van het subsidiebedrag. De subsidie wordt per onderdeel of m2 gegeven.

Kijk hiervoor op de bomenlijst.

Per m2 dakoppervlakte moet je 20 mm regen op kunnen vangen in je tuin. Dat staat gelijk aan 20 liter per m2.  Het water loopt via de (afgekoppelde) regenpijpen de tuin in, dus alleen het dakoppervlak dat ook echt verbonden is met die regenpijp moet meegerekend worden. Doormiddel van een verlaging in de tuin (o.a. wadi) of infiltratiekratten kan er extra capaciteit gecreëerd worden om water op te vangen.

Meer weten over hoe jij in jouw situatie af kan koppelen? Kijk dan op onze pagina over afkoppelenexterne-link-icoon. Kom je er toch niet uit? Stuur dan jouw vraag naar klimaatadaptatie@raalte.nl of bel ons via het gemeentelijk telefoonnummer 0572 34 77 99.

De infiltratiekratten van minimaal 410 liter hebben het voordeel dat ze minder snel verstopt raken dan kleinere kratten. Hierdoor kunnen ze beter regenwater bergen en neemt het infiltrerend vermogen minder snel af dan bij kleinere kratten. Bovendien zijn de kratten van minimaal 410 liter beter te reinigen, waardoor een eventuele verstopping verholpen kan worden.

Er zijn twee opties voor het afkoppelen van regenwater:

Afkoppelen zonder voorziening 

Dit kan simpelweg door de regenpijp door te zagen en het water de tuin in te leiden. Dit kan makkelijk áls de tuin al lager ligt en veel groen heeft waar het water kan wegzakken. Is de tuin betegeld? Dan mag deze maatregel niet worden uitgevoerd.

Afkoppelen met extra voorziening(en) 

Wanneer er bij het doorzagen van de regenpijp teveel regenwater de tuin in loopt, dan is een extra voorziening nodig om het water (tijdelijk) op te vangen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een wadi, regenwatervijver, grindkoffer, verlaagd grasveld of infiltratiekratten.

Meer weten over hoe jij in jouw situatie af kan koppelen? Kijk dan op onze pagina over afkoppelenexterne-link-icoon. Kom je er toch niet uit? Stuur dan jouw vraag naar klimaatadaptatie@raalte.nl of bel ons via het gemeentelijk telefoonnummer 0572 34 77 99

Als je een groen dak van 20 m2 hebt, kun je zowel een normale als grote hoosbui opvangen. Vanaf 20 m2 heeft een groen dak echt 'effect' en belast u het riool minder.

Daarbij heeft een normale woning tussen de 150 en 250 m2 verharding (inclusief deel openbare ruimte) en is 20 m2 daar 'slechts' een/tiende van.

Het doel van de subsidie is dat het water dat op het erf valt beter kan wegzakken. Kunstgras neemt geen water op, zoals een gezonde bodem met planten en ander groen wel doet. Daarbij zorgen planten voor verkoeling en is het goed voor de verschillende insecten in de tuin. Kunstgras kan ervoor zorgen dat de tuin minder goed afkoelt, omdat het de warmte vasthoudt. Ook vinden insecten en andere beestjes dit geen fijne plek om in te leven.

Sommige maatregelen komen bij nieuwbouw niet in aanmerking voor subsidie. Nieuwbouw bestaat uit gebouwen die na 2021 zijn gebouwd.