build-reside iconInschrijfformulier Rood voor Rood kavels plan Marissink in Nieuw Heeten

Je kunt je via dit formulier inschrijven om in aanmerking te komen voor een Rood voor Rood kavel in plan Marissink.

Daarnaast is het van belang dat je voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld op de website. Dit wordt na inschrijving gecontroleerd.

Bij inschrijving dient deelnemer het volgende aan te leveren:

  • een schriftelijke afspraak ondertekend door alle partijen wanneer het om eigendom van derden gaat;
  • adres/perceelnummer (kadastrale aanduiding) van de te slopen agrarische bebouwing;
  • het aantal m²’s te slopen agrarische bebouwing, uitgesplitst per opstal zodat helder is om hoeveel m² het exact gaat en hoe de berekening tot stand is gekomen;
  • foto’s van alle te slopen opstallen.

Inschrijfformulier Rood voor Rood kavels plan Marissink in Nieuw Heeten

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via