Inschrijfformulier Rood voor Rood kavels plan Marissink in Nieuw Heeten

Je kunt je via dit formulier inschrijven om in aanmerking te komen voor een Rood voor Rood kavel in plan Marissink.

Daarnaast is het van belang dat je voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld op de website. Dit wordt na inschrijving gecontroleerd.

Bij inschrijving dient deelnemer het volgende aan te leveren:

  • een schriftelijke afspraak ondertekend door alle partijen wanneer het om eigendom van derden gaat;
  • adres/perceelnummer (kadastrale aanduiding) van de te slopen agrarische bebouwing;
  • het aantal m²’s te slopen agrarische bebouwing, uitgesplitst per opstal zodat helder is om hoeveel m² het exact gaat en hoe de berekening tot stand is gekomen;
  • foto’s van alle te slopen opstallen.

Inschrijfformulier Rood voor Rood kavels plan Marissink in Nieuw Heeten