Woningbouw Nieuw Heeten: plan Marissink

Van stedenbouwkundig plan naar woningbouw

Locatie Marissink wordt de nieuwe woningbouwlocatie van Nieuw Heeten. De locatie is eerder al aangeduid als toekomstige woningbouwlocatie (Dorpsvisie Nieuw Heeten 2014). Inmiddels is er concrete behoefte aan woningbouw. Aanleiding voor de gemeente Raalte om actie te ondernemen en een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen. Het concept stedenbouwkundig plan is gereed en wordt gezien de huidige tijd op digitale wijze aan het dorp gepresenteerd.

Wethouder Wout Wagenmans: “Vorig jaar is samen met Plaatselijk Belang een enquête gehouden om de woningbehoefte in kaart te brengen. Daaruit bleek dat er op deze locatie vooral behoefte is aan woningen voor ouderen en jongeren. Deze waardevolle informatie hebben we meegenomen bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Ook hebben we gesprekken gevoerd met direct omwonenden.”

Stedenbouwkundig conceptplan

> Ga naar de presentatie van het stedenbouwkundig conceptplan

Het stedenbouwkundig plan biedt ruimte voor circa dertig woningen voor verschillende doelgroepen en in diverse prijsklassen. Geïnteresseerden kunnen het conceptplan online bekijken. Via het online reactieformulier kan iedereen tot en met vrijdag 17 juli reageren op het plan. Zo komen we samen tot invulling van het plan. Na een aanpassingsronde waarin we reacties uit het dorp beoordelen en eventueel verwerken in het plan, stelt het college van burgemeester en wethouders het definitieve stedenbouwkundig ontwerp vast.

Rood voor Rood regeling

Het plan biedt ruimte voor maximaal vier woningen die in het kader van de Rood voor Rood regeling gebouwd kunnen worden. Deze regeling biedt bouwrecht van een woning, als elders een vastgestelde hoeveelheid meters landschap ontsierende schuren worden gesloopt. Meer informatie over de Rood voor Rood regeling.

Vervolg

Na het stedenbouwkundig ontwerp volgt het bestemmingsplan. Hier leggen we momenteel de laatste hand aan. We streven ernaar om het plan na de zomer (september 2020) ter inzage te leggen, zodat we begin 2021 kunnen starten met het bouwrijp maken van de grond en de kaveluitgifte.

Interesseformulier

Heeft u belangstelling voor een kavel in plan Marissink of wilt u op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen? Registreer u dan via het interesseformulier. Heeft u interesse in een Rood voor Rood kavel? Registreer u dan via het interesseformulier voor een Rood voor Rood kavel.

Contact woningbouwlocatie Marissink >

contact uitbreiding Blankenfoort

Heeft u vragen of wilt u met de projectleider in gesprek? Stuur dan gerust een mail naar Nienke Spiegelenberg, via e-mail nienke.spiegelenberg@raalte.nl