Bouwkavels in Nieuw Heeten

Bekijk de beschikbare kavels, de nieuwbouwprojecten die nu in ontwikkeling zijn én wat er in de toekomst gebouwd gaat worden.

Beschikbare kavels (in optie)

Aan de oostzijde van Nieuw Heeten ligt de nieuwbouwlocatie Marissink. De locatie is vernoemd naar de inmiddels gesloopte boerderij van de familie die er woonde. Het plan bestaat uit twee fases en een interessante Rood-voor-Rood regeling.

Nieuwbouwlocatie in ontwikkeling

Op dit moment heeft de gemeente geen nieuwbouwlocaties in ontwikkeling.

In de toekomst

In een nog op te stellen groeibeeld van Nieuw Heeten gaan we laten zien waar kansen liggen om te wonen, werken of waar voorzieningen nodig zijn. Waar is behoefte aan? Daarover gaan we met plaatselijk belang in gesprek. Ook zetten we binnenkort een vragenlijst uit in het dorp. Zo bepalen we samen wat er voor de toekomst mogelijk is. Dit groeibeeld presenteren we in het najaar. 

Contact

Heb je een vraag over bouwkavels? Neem contact op met Marlon Hallink, Linda Bruggink en Lenie Oldemaat via 0572 34 77 99 (maandag tot en met donderdag 08.00 tot 17.00 uur) of info.bouwkavels@raalte.nl.

Zij kijken met je naar de mogelijkheden. Zo beantwoorden zij vragen over bouwmogelijkheden, typen bebouwing en geven ze informatie over financiële regelingen. Ook begeleiden zij je bij vragen over en tijdens het bouwproces. Van de omgevingsvergunning tot het notariscontact en de totstandkoming van de uiteindelijke akte van levering.