Collectieve zorgverzekering

Inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnormexterne-link-icoon (en met een vermogen onder de grensexterne-link-icoon) kunnen meedoen aan een collectieve zorgverzekering van Salland Zorgverzekeringen. Meedoen betekent dat de gemeente maandelijks meebetaald aan uw zorgverzekering. Dit valt onder bijzondere bijstand. externe-link-icoon

Basisverzekering en aanvullende pakketten

Op Gezond Verzekerd vind je meer informatie over de pakketten. Ook kun je je daar aanmelden voor de verzekering.

Ieder jaar bekijken we of je nog recht hebt op deze collectieve zorgverzekering. Hiervoor hebben wij van jou (en je partner) gegevens nodig over je (gezamenlijke) inkomen en vermogen. De gemeente Raalte maakt hiervoor gebruik van de Ockto-app. Dit is een app voor het veilig verzamelen en delen van persoonlijke gegevens. Via de Ockto app stuur je eenvoudig je inkomensgegeven naar ons op. 

Gemeentepolis Plus

Het pakket gemeentepolis Plus vergoedt ook de eigen bijdrage WMO. Deze vergoeding bedraagt 100% tot een maximumbedrag van € 230,00 per jaar. In dit pakket is verplicht een eigen risico van € 385,00 volledig meeverzekerd.

Heb je hulp nodig? Neem contact met ons op: