Hulp in en aan huis

We helpen je graag in en aan huis, zodat je zolang mogelijk thuis kunt blijven wonen, ook als je ouder wordt of als je bijvoorbeeld een beperking hebt.

Wat is hulp in en aan huis?

Hulp in en aan huis kan over veel dingen gaan. Bijvoorbeeld begeleiding of ondersteuning om zelfstandig in je eigen huis te blijven wonen. Denk aan hulp bij de administratie, het huishouden of soms zelfs een woningaanpassing. We kijken naar wat jij nodig hebt en passen daar de hulp op aan. Is tijdelijke ondersteuning nodig, of bijvoorbeeld meer gespecialiseerde hulp?

Hoe werkt het?

Neem contact op met het Sociaal Loket. Er volgt een keukentafelgesprek waarin samen kijken naar wat je zelf kunt doen, wat jouw omgeving voor je kan betekenen en of/welke ondersteuning vanuit de gemeente bij je past. Het is mogelijk dat een maatwerkvoorziening voor jou een oplossing is. Als je gebruik wil maken van een maatwerkvoorziening, kun je kiezen uit zorg die de gemeente voor jou regelt of zorg die je zelf regelt.

Heb je hulp nodig? Neem contact met ons op: