Het organiseren van het dagelijks leven en persoonlijke zaken kan soms lastig zijn. Het regelen van financiën, afspraken maken, het huishouden organiseren en het inrichten van de dag. Is het lastig om je dagelijks leven op orde te krijgen en te houden? Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kun je hier hulp bij krijgen.

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Meedoen aan de maatschappij is een belangrijk uitgangspunt hierbij.

Wat is hulp in en aan huis?

Hulp in en aan huis kan over veel dingen gaan. Bijvoorbeeld begeleiding of ondersteuning bij allerlei zaken om zelfstandig in je eigen huis te kunnen blijven wonen. Je kunt denken aan ondersteuning bij de administratie, het organiseren van huishoudelijke taken en uitstapjes maken. De ondersteuning wordt aangepast aan de situatie en varieert van lichte vormen (soms tijdelijk) tot meer gespecialiseerde ondersteuning.

Hoe werkt het?

Je kunt met een vraag terecht bij het Sociaal loket. De medewerkers van het Sociaal Loket kijken dan samen met jou wat je nodig hebt.

Als je Hulp in en aan huis krijgt kun je uit twee dingen kiezen:

  • Je krijgt de ondersteuning een zorgaanbieder waar de gemeente een overeenkomst mee heeft. Een overzicht van alle gecontracteerde zorgaanbieders.
  • Of je kiest voor een Persoonsgebonden Budget. Hiermee kun je zelf een zorgaanbieder uitkiezen. Voor het persoonsgebonden budget gelden voorwaarden. Deze lees je op de pagina met informatie over het PGB.

Voor Ondersteuning thuis betaal je soms een eigen bijdrage. Hierover lees je meer op de pagina over de eigen bijdrage. 

Meer weten?

Voor meer informatie kun je bellen met het sociaal loket (0572) 34 77 99

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via