Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld waarmee je extra en bijzondere kosten kunt betalen. Of je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, hangt af van je persoonlijke situatie. 

Je kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijvoorbeeld: extra waskosten voor kleding en beddengoed door ziekte of handicap, rechtshulp, bewindvoering, een maaltijdvoorziening of een extreem hoge energierekening. Je kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft. Denk daarbij aan de huur, normale energielasten, je zorgverzekering, telefoonkosten of de kosten van een paspoort.

  • De kosten moeten noodzakelijk zijn. Je kunt dus niet anders dan deze kosten maken. Soms vragen wij aan een arts of andere deskundige of de kosten inderdaad nodig zijn.
  • Je vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen bijzondere bijstand.
  • Soms krijg je bijzondere bijstand als lening, soms als gift. Dit is afhankelijk van jouw situatie en inkomen. Krijg je een lening? Dan moet je die terugbetalen.

De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.

  • Zijn de kosten eenmalig? Vraag dan de bijzondere bijstand aan voordat je de kosten hebt gemaakt.
  • Komen de kosten vaker voor? Vraag dan de bijzondere bijstand aan binnen 2 maanden nadat je de kosten hebt gemaakt.

Kun je de huur of hypotheek niet meer betalen, omdat het inkomen plotseling is gedaald? Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of werkloosheid? Dan krijg je misschien van de gemeente woonkostentoeslag. Dit is een tijdelijke bijdrage om de huur of hypotheek te betalen.

Wat zijn de voorwaarden van de woonkostentoeslag?

  • de kosten van de koopwoning zijn te hoog voor het inkomen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten als de hypotheekrente, het onderhoud en de onroerendezaakbelasting.
  • het inkomen is plotseling sterk gedaald.
  • de aanvraag voor huurtoeslag is afgewezen.
  • je gaat op zoek naar een goedkoper huurhuis of koophuis.

Heb je al bijstand van de gemeente? Download en vul het Aanvraagformulier declaratie bijzondere bijstand in. 

Heb je geen bijstandsuitkering? Download en vul dan de twee volgende formulieren in:

Mail het formulier of de formulieren naar info@raalte.nl. Of lever het formulier of de formulieren in bij het gemeentehuis of stuur het naar:

Gemeente Raalte
t.a.v. domein Sociaal
Antwoordnummer 20
8100 VB Raalte

Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Deze termijn mogen wij eenmaal verlengen.

Verandert er iets in jouw situatie? Bijvoorbeeld als je werk hebt gevonden, gaat samenwonen of een erfenis hebt ontvangen. Geef dit dan aan ons door het formulier in te vullen en aan ons op te sturen. 

Klik hier om naar het formulier te gaan.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op je aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je hulp nodig? Neem contact met ons op: