Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld waarmee je extra en bijzondere kosten kunt betalen. Of je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, beoordelen wij op basis van jouw persoonlijke situatie. In het algemeen gelden de volgende voorwaarden:

  • Je kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft. Kosten zoals de huur, normale energielasten, telefoonkosten of de kosten van een paspoort moet je uit uw eigen inkomen betalen.
  • Je kunt wel bijzondere bijstand aanvragen voor kosten als: duurzame gebruiksgoederen, extra waskosten voor kleding en beddengoed door ziekte of handicap, rechtshulp, bewindvoering, maaltijdvoorziening of een extreem hoge energierekening.
  • De kosten moeten noodzakelijk zijn. Je kunt dus niet anders dan deze kosten maken. Soms vragen wij aan een arts of andere deskundige of de kosten inderdaad nodig zijn.
  • De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.
  • De aanvraag bijzondere bijstand moet binnen 2 maanden nadat de kosten zich voordoen bij de gemeente worden ingediend.
  • Soms krijg je bijzondere bijstand als lening, soms als gift. Dit is afhankelijk van de situatie en inkomen. Krijg je een lening, dan moet je die terugbetalen.
  • Het vermogen van de aanvrager(s) mag niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde vermogensgrenzen bijzondere bijstand.

Hoe krijg je bijzondere bijstand?

Heb je al bijstand van de gemeente? Vul dan het volgende formulier in.

Heb je geen bijstandsuitkering? Vul dan de twee volgende formulier in

Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Deze termijn mogen wij eenmaal verlengen.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Je kunt voor meer informatie contact opnemen met het sociaal loket.