Eigen bijdrage en zorgkosten

Voor Wmo ondersteuning betaal je soms een eigen bijdrage. Voor jeugdhulp is er geen eigen bijdrage. 

Hoeveel bedraagt de eigen bijdrage?

Hoeveel je betaalt is afhankelijk van:

  • de leeftijd
  • de gezinssamenstelling
  • het inkomen en vermogen (als je een indicatie hebt voor opvang of beschermd wonen)

De eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. Je krijgt hiervoor automatisch een factuur. Alvast zelf je eigen bijdrage berekenen? Met het rekenprogramma op de website van het CAKexterne-link-icoon kun je de hoogte van de eigen bijdrage zelf berekenen.

Extra kosten voor medische hulp

Mensen met een beperking of (chronische) ziekte maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Soms zijn de kosten aftrekbaar via de belastingen. Hoe je dit kunt doen, zie je op de website van meerkosten.nl.externe-link-icoon

Collectieve zorgverzekering minima

De gemeente Raalte kent de regeling chronisch zieken en ouderen en biedt een collectieve zorgverzekering aan voor minima

Meer weten?

Voor meer informatie kun je bellen met het sociaal loket (0572) 34 77 99