Asbest

Raalte aan de slag met asbestdaken

De gemeente Raalte ondersteunt u bij het verwijderen van uw asbestdak. Voor iedere m2 stelt de gemeente een vergoeding van €1,00 beschikbaar. Naast deze financiële vergoeding ondersteunt de gemeente u ook door u te koppelen aan bedrijven die u ontzorgen. Bijvoorbeeld door dak er af-dak er op of zelfs met u aan de keukentafel mee te denken over uw toekomstplannen.

In de gemeente Raalte is ruim 800.000 m2 aan asbestdaken te verwijderen (peildatum januari 2018). Slechts twee gemeenten in Overijssel hebben meer vierkante meter asbestdaken te verwijderen. We staan samen voor een grote maatschappelijke opgave. Daarom heeft de gemeenteraad een bedrag van €600.000 beschikbaar gesteld. Dit is het hoogste bedrag dat een Overijsselse gemeente beschikbaar heeft gemaakt. Inmiddels is er 140.000 m2 aan asbestdak verwijderd en is er nog circa 660.000 m2 aan asbestdaken te vinden in de gemeente Raalte (peildatum juni 2020).

Check nu of uw dak asbestverdacht is

Op 2 april 2019 is de provinciale asbestdakenkaart in de lucht gegaan. Op basis van luchtfoto’s die begin 2019 gemaakt zijn, gekoppeld met adresgegevens, zoals het bouwjaar, is bepaald of een dak al dan niet asbest zou kunnen bevatten.

Asbestdaken bestaan uit golfplaten of leistenen. Overigens zijn alle leidaken asbestverdacht, omdat met het blote oog niet te zien is of er asbest in verwerkt zit. In dakpannen zit zeker geen asbest. In bitumendaken zeer waarschijnlijk niet, omdat die meestal na 1993 al een keer vervangen zijn. Is uw dak rood aangegeven op de kaart, maar weet u zeker dat uw dak geen asbest (meer) bevat? Dan kunt u dat via ‘reageren’ aangeven. Uw reactie wordt, eventueel nadat die gecontroleerd is, in de kaart verwerkt. De kaart wordt elke maand één keer ververst. Het kan dus even duren, voordat u de aanpassing in de kaart ziet. De kaart kunt u vinden via https://raalte.asbestdakenkaart.nl. 

Financiële vergoeding

Wanneer u uw asbestdak laat saneren kunt u achteraf de factuur bij de gemeente Raalte indienen. U ontvangt dan een vergoeding van €1,00 per m2 asbestdak.

De bijdrage geldt alleen voor saneringen die uitgevoerd zijn vanaf 1 januari 2018. Saneringen voor die datum komen niet in aanmerking.

Wanneer uw asbestdak kleiner dan 35 m2 is kunt u er ook voor kiezen om het asbest zelf te saneren. U kunt dan in plaats van de vergoeding kiezen voor een veiligheidspakket om veilig het asbestdak te verwijderen. Dit pakket kunt u met een kopie van de acceptatiebrief sloopmelding, gratis ophalen bij het milieubrengstation aan de Zompstraat in Raalte. Daar kunt u het asbest ook gratis storten.

Let op: De regeling van het Rijk waarbij u €4,50 per m2 ontvangt is per 15 december 2018 gesloten. Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro is overschreden. Er kunnen geen subsidieaanvragen meer worden ingediend.

Ontzorgen

Indien u en uw buren gezamenlijk de asbestdaken willen verwijderen, kan de gemeente u daarbij ondersteunen met bijvoorbeeld het plaatsen van een container. Hierover kunt u contact met de gemeente opnemen via asbestdaken@raalte.nl

Daarnaast koppelen we indien gewenst bedrijven aan u die u kunnen ontzorgen. Zij voeren bijvoorbeeld de projectleiding voor u uit of bieden dak-er-af-dak-er-op dienstverlening. Er zijn ook steeds meer bedrijven die aanbieden om uw dak te saneren en als tegenprestatie het opstalrecht van het dak willen voor het plaatsen van zonnepanelen. De zonnepanelen worden dan meestal na 20 jaar kosteloos aan de eigenaar van het pand overgedragen. Vaak dient het dak dan wel minimaal 800 m2 groot te zijn.

Maar de ondersteuning kan ook verder gaan dan dat. Denk aan ondersteuning bij vragen als wat wil ik met uw bedrijf? En welke ontwikkeling en stappen horen daarbij? En tot slot: wat is dan in uw geval de beste invulling van uw erf en het verwijderen van het asbestdak? Denk hierbij ook aan overige regelingen van de gemeente op het gebied van de inrichting van erven in het buitengebied en duurzaamheid.

Woont u in het buitengebied en wilt u met iemand van gedachten wisselen over de mogelijkheden van uw bedrijf? Neem dan contact op met de gebiedscoördinator Cor Bosch. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06-18651086.

Wij horen graag van u!

Heeft u vragen of wilt u nu van de regelingen gebruik maken? Bel met 0572 34 7799 of mail naar asbestdaken@raalte.nl.

Wetsvoorstel verbod op asbestdaken weggestemd

De Tweede Kamer stemde dinsdag 16 oktober 2018 bijna unaniem in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), waarmee daken met asbest in Nederland na 2024 verboden zouden zijn. Van Veldhoven: “Het is simpel: asbest is een grote bedreiging voor onze gezondheid en we moeten er van af." Het wetsvoorstel is echter op dinsdag 4 juni 2019 weggestemd door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer uitte twijfels over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het voorstel. Vooralsnog is er geen verbod op asbestdaken.