Erven in Beweging

Stopt een bedrijf in het buitengebied? Dan komen bedrijfsgebouwen zoals stallen, werkplaatsen en schuren vaak leeg te staan.

Het beleid Erven in Beweging maakt hergebruik en sloop van leegstaande bebouwing in het buitengebied mogelijk. Daarmee willen we verpaupering en ongewenst/illegaal hergebruik tegengaan en bijdragen aan een vitaal platteland. Om de sloop van bebouwing te financieren, staat het beleid nieuwe (woon)bebouwing in het buitengebied toe.

Wat kan ik met mijn gebouwen/erf doen?

  • Een woning bouwen met de Rood voor Rood regeling. Belangrijkste voorwaarden: minimaal 850m2 ontsierende gebouwen slopen en verbeteren ruimtelijke kwaliteit.
  • Extra (bij)gebouwen bouwen met de Schuur voor Schuur regeling. Belangrijkste voorwaarden: verbeteren ruimtelijke kwaliteit en sloop van een veelvoud aan gebouwen.
  • Vestigen bedrijf in leegstaand gebouw of (onder voorwaarden) met vervangende nieuwbouw. Bedrijvigheid moet passen in het buitengebied en de ruimtelijke kwaliteit moet verbeteren.

Voor alle voorwaarden: zie de beleidsnota ‘Erven in Beweging’.externe-link-icoon

Rood voor Rood beleid aangepast

De afgelopen jaren nam het aantal en de verspreiding van Rood voor Rood-woningen in het buitengebied toe. De gemeente maakt zich zorgen over de gevolgen hiervan voor het landschap en de toekomst van de agrarische sector. Daarom is het beleid in mei 2023 aangepast. Dit brengt meer balans in de mogelijkheden voor agrarische bedrijven, die willen stoppen of blijven bestaan en in het behoud van de kwaliteit van het buitengebied.  

Wat verandert er in het Rood voor Rood beleid?

De Rood voor Rood-regeling wordt in twee fasen aangepast, gecombineerd met de aanpak opgave toekomstbestendig buitengebied. Op 25 mei 2023 heeft de gemeenteraad in fase 1 twee onderdelen in het beleid aangepast, namelijk:

  1. De locaties waar nieuwe Rood voor Rood-woningen mogen worden gebouwd, zijn beperkt tot de slooplocatie of een locatie met geclusterde woningen aan een dorpsrand.
  2. Gebouwen die na 1 januari 2003 zijn gebouwd mogen niet worden ingezet voor Rood voor Rood. Hier kan wel een uitzondering op worden gemaakt, bijvoorbeeld als een locatie weinig toekomstperspectief heeft voor de landbouw.

In fase 2 gaat de gemeenteraad andere onderdelen in het beleid heroverwegen. Bijvoorbeeld het behouden van de agrarische bestemming bij Rood voor Rood en het splitsen van sloopmeters. Hiervoor is uitgebreider onderzoek en overleg nodig voordat een zorgvuldige vertaling in beleid mogelijk is.

Vragen?

Geen erf is hetzelfde, daarom geven we advies op maat. Nodig ons uit en wij komen graag bij u langs om samen de mogelijkheden te bespreken. Neem daarvoor contact op met Dennis Witteveen via ruimtecoach@raalte.nl.