Gemeentelijke subsidie

De gemeente Raalte heeft subsidie voor het saneren van asbestdaken: per m2 gesaneerd dak kan u achteraf € 1,- subsidie krijgen. Het dak dient na 31 december 2017 te zijn gesaneerd.

Om een subsidie aan u te verstrekken hebben we een paar dingen van u nodig:

  1. Een bewijs van het aantal m2 gesaneerde dak,
  2. De datum waarop het dak gesaneerd is en
  3. Indien een erkende saneerder het asbestdak verwijderd heeft - de code waaronder de sanering gemeld is bij Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS),

Meestal staan deze gegevens op de factuur die u ontvangt van de saneerder. Na ontvangst van deze gegevens, vergezeld van uw rekeningnummer, ontvangt u een bevestigingsbrief en wordt het bedrag aan u overgemaakt.

Zelf verwijderen

Indien u het asbestdak zelf heeft verwijderd (maximaal 35 m2, dan wel 600 kg), moet u de acceptatiebrief sloopmelding van de Omgevingsdienst IJsselland kunnen laten zien met  de ontvangstbevestiging van het ROVA Milieu brengstation, waarop aangegeven is hoeveel u heeft gebracht. U kunt er ook voor kiezen om uw dak zelf te saneren. U kunt dan of de subsidie ontvangen, of een  veiligheidspakket. Het veiligheidspakket kunt u met een kopie van de acceptatiebrief sloopmelding, gratis ophalen bij het milieubrengstation aan de Zompstraat in Raalte. Ook kunt u het asbest daar gratis storten.

Aanvragen

U kunt de gemeentelijke subsidieaanvraag indienen via asbestdaken@raalte.nl.