living-household iconAanpak groei Heino

Het komende jaar maken we een groeibeeld van het dorp Heino. De visie van de dorpsrand Heino geeft straks een richting voor een deel van het dorp. 

In het groeibeeld beantwoorden we de volgende vragen:

We onderzoeken in welke omvang groei nodig en wenselijk is om onze eigen woonbehoefte en behoefte uit de regio op te vangen.  

We denken hierbij aan vragen als: wat betekent groei van deze omvang voor huidige en toekomstige bewoners van Heino? Hoe kunnen we de bouw van woningen inzetten om het leven van onze huidige en nieuwe inwoners te verbeteren? Wat betekent groei van deze omvang voor de identiteit van Heino?  

We beantwoorden de vraag voor welke doelgroepen we bouwen en waar deze groepen willen wonen.  Welke woningtypen horen daarbij? Wie komen er van buiten de gemeente naar Raalte en Heino toe: voor wie zijn wij aantrekkelijk en voor wie willen we aantrekkelijk zijn?  

Welke uitgangspunten hanteren we voor bouwen? Welk deel kan in bestaande wijken of op vrijkomende locaties? Voor welk deel is uitbreiding van Heino nodig?  

Ook onderzoeken we de behoefte en noodzaak van extra werklocaties. Als dit nodig blijkt denken we na over het type locaties. Zijn dit bedrijventerreinen of misschien wel kantoorruimtes?  

Denk hierbij aan verkeersinfrastructuur, klimaatbestendigheid, het watersysteem en duurzaamheid. Maar ook de maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen, die extra nodig zijn.  

Tot slot beantwoorden we ook de vraag welke stappen we zetten in deze volgende fase. 

Jouw advies

Wil jij op de hoogte blijven over de groei van de gemeente Raalte?

Laat dan je e-mailadres achter. Je ontvangt niet meer dan eens in de maand een mail van ons.