living-household iconAanpak groei Heino

Het komende jaar maken we een groeibeeld van het dorp Heino. De visie van de dorpsrand Heino geeft straks een richting voor een deel van het dorp. 

In het groeibeeld beantwoorden we de volgende vragen:

Wat is de omvang van groei?

We onderzoeken in welke omvang groei nodig en wenselijk is om onze eigen woonbehoefte en behoefte uit de regio op te vangen.  

Hoe kunnen we groei benutten om onze samenleving verder te versterken?

We denken hierbij aan vragen als: wat betekent groei van deze omvang voor huidige en toekomstige bewoners van Heino? Hoe kunnen we de bouw van woningen inzetten om het leven van onze huidige en nieuwe inwoners te verbeteren? Wat betekent groei van deze omvang voor de identiteit van Heino?  

Voor wie willen we woningen bouwen?  

We beantwoorden de vraag voor welke doelgroepen we bouwen en waar deze groepen willen wonen.  Welke woningtypen horen daarbij? Wie komen er van buiten de gemeente naar Raalte en Heino toe: voor wie zijn wij aantrekkelijk en voor wie willen we aantrekkelijk zijn?  

Waar willen we bouwen? 

Welke uitgangspunten hanteren we voor bouwen? Welk deel kan in bestaande wijken of op vrijkomende locaties? Voor welk deel is uitbreiding van Heino nodig?  

Welke nieuwe werklocaties zijn nodig? 

Ook onderzoeken we de behoefte en noodzaak van extra werklocaties. Als dit nodig blijkt denken we na over het type locaties. Zijn dit bedrijventerreinen of misschien wel kantoorruimtes?  

Welke randvoorwaarden zijn relevant bij groei van deze omvang?  

Denk hierbij aan verkeersinfrastructuur, klimaatbestendigheid, het watersysteem en duurzaamheid. Maar ook de maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen, die extra nodig zijn.  

Hoe realiseren we de groeibeelden?  

Tot slot beantwoorden we ook de vraag welke stappen we zetten in deze volgende fase. 

Hoe kan ik meedoen?

We hebben het komende jaar veel keuzes te maken. Waar en voor wie gaan we bouwen? Wat is er nodig aan nieuwe werklocaties? En hoe zetten we groei in om het leven in onze gemeente beter te maken?

Deze vragen beantwoorden we graag met jouw hulp. Wil op de hoogte blijven, meedenken of heb je een vraag? Laat het weten. Je ontvangt dan niet meer dan een keer per maand een mail met informatie en de mogelijkheid om jouw inbreng te delen.

Ik blijf op de hoogte én denk mee over de groei van Heino.

Samen bouwen we aan groei

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via