Groei van de gemeente Raalte

De vraag naar woonruimte in onze gemeente is groot. Daarom bouwen we de komende 10 jaar 3000 woningen. Dat is flink meer dan we deden. Groei geeft kansen voor onze toekomst: meer leerlingen op onze scholen, klanten voor onze winkeliers, werknemers voor onze bedrijven en leden en vrijwilligers voor onze verenigingen. De meeste woningen bouwen we in Raalte en Heino, maar alle dorpen groeien mee. Sterker nog, de eerste 450 woningen komen eraan of worden al gebouwd.  

Groei van Raalte en Heino  

Experts hebben ieder gebied in en om Raalte en Heino onder de loep genomen en een beeld per gebied gemaakt. Deze groeibeelden laten zien waar kansen liggen om te wonen en te werken. Daarnaast laat het ook zien wat er nodig is aan extra voorzieningen.   

De groeibeelden

Bekijk het groeibeeld per dorp of bekijk de presentaties van de bijeenkomst op 29 februari hier terugexterne-link-icoon.

Wat doet de gemeente met de groeibeelden?

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om verder te gaan met de meest kansrijke gebieden. Dit is in Raalte het centrum, de Spoorzone en het gebied ten noorden van Raalte-Noord. In Heino zijn dit het centrum, Heino-Noordwest en Heino-Noordoost.  Daarnaast staat de gemeente open voor initiatiefnemers met een plan dat past in het groeibeeld en doet de gemeente verder onderzoek naar werklocaties in Raalte. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Groei van de buurtdorpen

In Luttenberg, Mariënheem, Laag-Zuthem, Lierderholthuis, Broekland, Heeten en Nieuw Heeten bouwen we minimaal de woningen die nodig zijn om vraag vanuit het dorp op te vangen. We gaan met ieder plaatselijk belang in gesprek. Wat is de behoefte van het dorp? Op basis van deze gesprekken bepalen we samen wat er voor de toekomst nodig is. In veel dorpen zijn al nieuwbouwplannen in ontwikkeling, bijvoorbeeld in Luttenberg, Heeten en Mariënheem.

Blijf op de hoogte van groei

Wil je op de hoogte blijven over de groei van de gemeente Raalte? Meld je dan aan. Je ontvangt een e-mail wanneer er ontwikkelingen zijn. 

Bouwkavels en nieuwbouwlocaties

We zitten niet stil. De eerste 450 woningen kunnen al gebouwd worden of zijn in voorbereiding op de start van de bouw.  

Antwoorden op veel gestelde vragen

Beschikbare kavels op nieuwbouwlocaties zie je op Bouwkavels en nieuwbouwlocatiesexterne-link-icoon.

Gemiddeld zijn er 130 woningen per jaar in de afgelopen 10 jaar gebouwd in onze gemeente.

Er is een groot tekort aan woningen in onze gemeente en in de regio. Daarom bouwen we woningen voor nu en voor de volgende generaties. Daarnaast zien we dat de wijk waarin je woont, de kwaliteit van je woning, de bereikbaarheid van voorzieningen allemaal bijdragen aan prettig leven in onze gemeente. Wij willen de bouw van nieuwe woningen gebruiken om de voorzieningen in onze gemeente te behouden en te verbeteren voor de toekomst. Denk hierbij aan de sportvoorzieningen, de winkels, het theater en de scholen.  

Alle dorpen in de gemeente Raalte gaan groeien. De meeste woningen komen in Raalte en Heino. In Luttenberg, Mariënheem, Laag-Zuthem, Lierderholthuis, Broekland, Heeten en Nieuw Heeten bouwen we minimaal de woningen die nodig zijn om de vraag van het dorp op te vangen. 

In Raalte en Heino zijn de nieuwe meest kansrijke gebieden voor wonen en werken bekend. Bekijk het groeibeeld van Raalteexterne-link-icoon en van Heinoexterne-link-icoon. Niet alle mogelijke woon- en werklocaties uit de groeibeelden zijn even haalbaar en nodig om de ambitie te realiseren. We maken in 2024 definitieve keuzes binnen de kansrijke gebieden voor de precieze locaties voor wonen en werken. 

Dat de gemeente Raalte kiest voor de meeste groei in Raalte en Heino is niet nieuw. Al sinds 2020 heeft de gemeenteraad verschillende besluiten genomen in onder andere de Omgevingsvisieexterne-link-icoon. Hierin is de keuze gemaakt om groei vooral in Raalte en Heino plaats te laten vinden. Dit doen we omdat deze dorpen nu al groot zijn en het toevoegen van extra huizen hier het minste effect heeft op de identiteit van het dorp. Daarnaast zijn het de best bereikbare dorpen met de auto, de fiets en het openbaar vervoer. Ook hebben deze dorpen de meeste voorzieningen. Dit maakt dat deze dorpen het meest kansrijk zijn, ook gezien de voorwaarden en kansen die de provincie en de regio Zwolle bieden.  

Groei van de gemeente Raalte zien we niet los van andere opgaven waar we voor staan, zoals:

  • Water- en hitteopgave: de noodzaak om ons aan te passen aan veranderend klimaat. 
  • Economie en werklocaties: de opgave om voldoende werklocaties beschikbaar te hebben en houden. 
  • Duurzaamheid en energie: de opgave om energie duurzaam op te wekken en in het algemeen tot een duurzamer samenleving te komen.  
  • Mobiliteit: hoe bewegen we ons voort? Met de auto, fiets of met het OV? Wat betekent dit voor onze infrastructuur en de locatie van nieuwe woningen?  
  • Kansen(on)gelijkheid: de plek waar je opgroeit, heeft invloed op de kansen die je krijgt in het leven. De wijk waarin je woont, de kwaliteit van je woning en het aanbod van voorzieningen in de directe omgeving kunnen de kansenongelijkheid vergroten of juist verkleinen. 
  • Vergrijzing: Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Ook worden mensen steeds ouder. Deze mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.  
  • Mensen met een kwetsbaarheid in de wijk: Instellingen waar mensen wonen en zorg krijgen worden steeds vaker gesloten. In plaats daarvan is het de bedoeling dat deze mensen in de wijk blijven wonen en dat de zorg en ondersteuning thuis wordt georganiseerd.  

Voor de dorpen Raalte en Heino is in de groeibeelden van beide dorpen onderzocht waar ruimte is voor werklocaties. Bekijk het groeibeeld van Raalteexterne-link-icoon en van Heinoexterne-link-icoon. Daarnaast doet de gemeente voor het dorp Raalte extra onderzoek naar de meest geschikte locatie voor werklocaties, naast de Spoorzone.