living-household iconGroei van de gemeente Raalte

Jouw advies

Raalte en Heino gaan groeien. We staan voor een aantal belangrijke keuzes. Dat doen we niet zonder jouw advies. Wat vind jij belangrijk in de groei van deze dorpen? Laat het weten in de digitale vragenlijst.

Groei van Raalte en Heino

We staan voor een aantal belangrijke keuzes over de toekomst van Raalte en Heino. Hoe ziet groei er in deze dorpen uit? En voor wie willen we bouwen? Samen met inwoners, professionele partners en belangenorganisaties komen we tot een goed doordacht plan.

Denk mee over de groei van Raalte en Heino! We komen naar je toe!

Door het tonen van de video accepteer je de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Youtube.

 

Hoe geef ik advies?

Advies geven kan op verschillende manieren.

 1. In gesprek 
  We gaan graag met jou in gesprek over de groei van Raalte en Heino. Daarom komen we met ons Huisje op Wielen naar je toe.
  Vrijdag 22 september van 15:30 - 19:00 uur       Marktplein Heino
  Zaterdag 23 september van 13:00 - 16:00 uur    Grote Markt Raalte
   
 2. Online
  Je kunt er ook voor kiezen om tot 2 oktober online mee te denken.

Wat doet de gemeente met mijn advies?

De gemeente vraagt niet alleen aan jou en andere inwoners advies. Ook professionele partners, zoals huisartsen, scholen, netbeheerders en pro-rail worden intensief betrokken.  Dit gebruikt de gemeenteraad samen met de inbreng van experts van de gemeente, belangenorganisaties en potentiële nieuwe inwoners om weloverwogen besluiten te nemen. Daarna volgt antwoord op de vraag waar woningen gebouwd kunnen worden.

Alles over groei

De vraag naar woonruimte in onze gemeente is groot. Daarom bouwen we de komende 10 jaar 3000 woningen. Dat is flink meer dan we deden. Groei geeft kansen voor onze toekomst: meer leerlingen op onze scholen, klanten voor onze winkeliers, werknemers voor onze bedrijven en leden en vrijwilligers voor onze verenigingen. 

De meeste woningen bouwen we in Raalte en Heino, maar alle dorpen groeien mee. Sterker nog, de eerste 450 woningen komen eraan of worden al gebouwd.  We hebben nog veel keuzes te maken. Dat doen we graag samen met jou. Blijf op de hoogte.

Groei van de gemeente Raalte

Door het tonen van de video accepteer je de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Youtube.

 

Iedereen kent wel iemand die een woning zoekt

Lees hier de verhalen van mensen uit de gemeente Raalte die op zoek zijn naar een nieuwe woning, nu of juist in de toekomst.

Aanpak per dorp

Bouwkavels en nieuwbouwlocaties

We zitten niet stil. De eerste 450 woningen kunnen al gebouwd worden of zijn in voorbereiding op de start van de bouw.  

Antwoorden op veel gestelde vragen

Beschikbare kavels op nieuwbouwlocaties zie je op Bouwkavels en nieuwbouwlocaties.

Gemiddeld zijn er 130 woningen per jaar in de afgelopen 10 jaar gebouwd in onze gemeente.

Er is een groot tekort aan woningen in onze gemeente en in de regio. Daarom bouwen we woningen voor nu en voor de volgende generaties. Daarnaast zien we dat de wijk waarin je woont, de kwaliteit van je woning, de bereikbaarheid van voorzieningen allemaal bijdragen aan prettig leven in onze gemeente. Wij willen de bouw van nieuwe woningen gebruiken om de voorzieningen in onze gemeente te behouden en te verbeteren voor de toekomst. Denk hierbij aan de sportvoorzieningen, de winkels, het theater en de scholen.  

Alle dorpen in de gemeente Raalte gaan groeien. De meeste woningen komen in Raalte en Heino. In Luttenberg, Mariënheem, Laag-Zuthem, Lierderholthuis, Broekland, Heeten en Nieuw Heeten bouwen we minimaal de woningen die nodig zijn om de vraag van het dorp op te vangen.

 Dat de gemeente Raalte kiest voor de meeste groei in Raalte en Heino is niet nieuw. Al sinds 2020 heeft de gemeenteraad verschillende besluiten genomen in onder andere de Omgevingsvisie. Hierin is de keuze gemaakt om groei vooral in Raalte en Heino plaats te laten vinden. Dit doen we omdat deze dorpen nu al groot zijn en het toevoegen van extra huizen hier het minste effect heeft op de identiteit van het dorp. Daarnaast zijn het de best bereikbare dorpen met de auto, de fiets en het openbaar vervoer. Ook hebben deze dorpen de meeste voorzieningen. Dit maakt dat deze dorpen het meest kansrijk zijn, ook gezien de voorwaarden en kansen die de provincie en de regio Zwolle bieden.  

Groei van de gemeente Raalte zien we niet los van andere opgaven waar we voor staan, zoals:

 • Water- en hitteopgave: de noodzaak om ons aan te passen aan veranderend klimaat. 

 • Economie en werklocaties: de opgave om voldoende werklocaties beschikbaar te hebben en houden. 

 • Duurzaamheid en energie: de opgave om energie duurzaam op te wekken en in het algemeen tot een duurzamer samenleving te komen.  

 • Mobiliteit: hoe bewegen we ons voort? Met de auto, fiets of met het OV? Wat betekent dit voor onze infrastructuur en de locatie van nieuwe woningen?  

 • Kansen(on)gelijkheid: de plek waar je opgroeit, heeft invloed op de kansen die je krijgt in het leven. De wijk waarin je woont, de kwaliteit van je woning en het aanbod van voorzieningen in de directe omgeving kunnen de kansenongelijkheid vergroten of juist verkleinen. 

 • Vergrijzing: Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Ook worden mensen steeds ouder. Deze mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.  

 • Mensen met een kwetsbaarheid in de wijk: Instellingen waar mensen wonen en zorg krijgen worden steeds vaker gesloten. In plaats daarvan is het de bedoeling dat deze mensen in de wijk blijven wonen en dat de zorg en ondersteuning thuis wordt georganiseerd.  

Groei van de gemeente gaat onze hele samenleving aan. Daarom heb jij als (toekomstige) inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie een rol hebben in dit proces. 

Geef je advies: wat vind jij belangrijk? Ga naar de vragenlijst.

3000 extra huizen betekent  ook meer werknemers voor ondernemers.  We willen ruimte blijven bieden aan bedrijven. Wat betekenen deze ambities voor onze bedrijventerreinen en andere werklocaties? Dat verkennen we de komende tijd samen.

Op Groei werklocaties | Gemeente Raalte vind je hier meer informatie over. 

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via