living-household iconGroei van de gemeente Raalte

Wonen in de gemeente Raalte

De vraag naar woonruimte in onze gemeente is groot. Daarom bouwen we de komende 10 jaar 3000 woningen. Dat is flink meer dan we deden. Groei geeft kansen voor onze toekomst: meer leerlingen op onze scholen, klanten voor onze winkeliers, werknemers voor onze bedrijven en leden en vrijwilligers voor onze verenigingen. 

De meeste woningen bouwen we in Raalte en Heino, maar alle dorpen groeien mee. Sterker nog, de eerste 450 woningen komen eraan of worden al gebouwd.  We hebben nog veel keuzes te maken. Dat doen we graag samen met jou. Blijf op de hoogte.

Raalte Groeit

Denk jij mee?

We hebben het komende jaar veel keuzes te maken. Waar en voor wie gaan we bouwen? Wat is er nodig aan nieuwe werklocaties? En hoe zetten we groei in om het leven in onze gemeente beter te maken?

Deze vragen beantwoorden we graag met jouw hulp. Wil je op de hoogte blijven, meedenken of heb je een vraag? Laat het weten. Je ontvangt dan niet meer dan een keer per maand een mail met informatie en de mogelijkheid om jouw inbreng te delen.

Alles over groei

Door het tonen van de video accepteer je de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Youtube.

 

Iedereen kent wel iemand die een woning zoekt

Lees hier de verhalen van mensen uit de gemeente Raalte die op zoek zijn naar een nieuwe woning, nu of juist in de toekomst.

Wat gaan we doen?

Het komende jaar willen we keuzes maken. Dit doen we zorgvuldig en samen met (nieuwe) inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De ruimte kan immers maar één keer gebruikt worden.  

Alle dorpen in de gemeente Raalte gaan groeien. De meeste woningen komen in Raalte en Heino, omdat dit nu al grote dorpen zijn. Ook in Luttenberg, Mariënheem, Laag-Zuthem, Lierderholthuis, Broekland, Heeten en Nieuw Heeten gaan we nieuwe woningen bouwen. Zo veel dat het in ieder geval voldoende is om de vraag naar woningen uit het dorp zelf op te kunnen vangen.  

Bouwkavels en nieuwbouwlocaties

We zitten niet stil. De eerste 450 woningen kunnen al gebouwd worden of zijn in voorbereiding op de start van de bouw.  

Antwoorden op veel gestelde vragen

Ik wil een huis bouwen. Welke kavels zijn beschikbaar?  

Beschikbare kavels op nieuwbouwlocaties zie je op Bouwkavels en nieuwbouwlocaties.

Hoeveel woningen zijn er de afgelopen 10 jaar gebouwd in de gemeente Raalte?

Gemiddeld zijn er 130 woningen per jaar in de afgelopen 10 jaar gebouwd in onze gemeente.

Waarom groei?

Er is een groot tekort aan woningen in onze gemeente en in de regio. Daarom bouwen we woningen voor nu en voor de volgende generaties. Daarnaast zien we dat de wijk waarin je woont, de kwaliteit van je woning, de bereikbaarheid van voorzieningen allemaal bijdragen aan prettig leven in onze gemeente. Wij willen de bouw van nieuwe woningen gebruiken om de voorzieningen in onze gemeente te behouden en te verbeteren voor de toekomst. Denk hierbij aan de sportvoorzieningen, de winkels, het theater en de scholen.  

Waar komen de nieuwe woningen? 

Alle dorpen in de gemeente Raalte gaan groeien. De meeste woningen komen in Raalte en Heino. In Luttenberg, Mariënheem, Laag-Zuthem, Lierderholthuis, Broekland, Heeten en Nieuw Heeten bouwen we minimaal de woningen die nodig zijn om de vraag van het dorp op te vangen.

Waarom komen de meeste woningen in Raalte en Heino?

 Dat de gemeente Raalte kiest voor de meeste groei in Raalte en Heino is niet nieuw. Al sinds 2020 heeft de gemeenteraad verschillende besluiten genomen in onder andere de Omgevingsvisie. Hierin is de keuze gemaakt om groei vooral in Raalte en Heino plaats te laten vinden. Dit doen we omdat deze dorpen nu al groot zijn en het toevoegen van extra huizen hier het minste effect heeft op de identiteit van het dorp. Daarnaast zijn het de best bereikbare dorpen met de auto, de fiets en het openbaar vervoer. Ook hebben deze dorpen de meeste voorzieningen. Dit maakt dat deze dorpen het meest kansrijk zijn, ook gezien de voorwaarden en kansen die de provincie en de regio Zwolle bieden.  

Met welke maatschappelijke ontwikkelingen heeft groei van de gemeente een relatie?

Groei van de gemeente Raalte zien we niet los van andere opgaven waar we voor staan, zoals:

  • Water- en hitteopgave: de noodzaak om ons aan te passen aan veranderend klimaat. 

  • Economie en werklocaties: de opgave om voldoende werklocaties beschikbaar te hebben en houden. 

  • Duurzaamheid en energie: de opgave om energie duurzaam op te wekken en in het algemeen tot een duurzamer samenleving te komen.  

  • Mobiliteit: hoe bewegen we ons voort? Met de auto, fiets of met het OV? Wat betekent dit voor onze infrastructuur en de locatie van nieuwe woningen?  

  • Kansen(on)gelijkheid: de plek waar je opgroeit, heeft invloed op de kansen die je krijgt in het leven. De wijk waarin je woont, de kwaliteit van je woning en het aanbod van voorzieningen in de directe omgeving kunnen de kansenongelijkheid vergroten of juist verkleinen. 

  • Vergrijzing: Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Ook worden mensen steeds ouder. Deze mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.  

  • Mensen met een kwetsbaarheid in de wijk: Instellingen waar mensen wonen en zorg krijgen worden steeds vaker gesloten. In plaats daarvan is het de bedoeling dat deze mensen in de wijk blijven wonen en dat de zorg en ondersteuning thuis wordt georganiseerd.  

Hoe kan ik een rol spelen in de groei van de gemeente? 

Groei van de gemeente gaat onze hele samenleving aan. Daarom heb jij als (toekomstige) inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie een rol hebben in dit proces. We doen nu het voorwerk zodat jij straks een bijdrage kunt leveren. Laat je gegevens achter, zodat jij op de hoogte bent.

Wat betekent groei voor de bedrijventerreinen?

3000 extra huizen betekent  ook meer werknemers voor ondernemers.  We willen ruimte blijven bieden aan bedrijven. Wat betekenen deze ambities voor onze bedrijventerreinen en andere werklocaties? Dat verkennen we de komende tijd samen.

Op Groei werklocaties | Gemeente Raalte vind je hier meer informatie over. 

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via