build-reside iconDorpsrand Heino-N35

De ‘Dorpsrand Heino’ is het gebied tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino. Er speelt veel in dit gebied. Denk aan de woningbouwopgave, de opwaardering van de N35, de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort en klimaat- en energieopgaven. Hoe zien we de toekomst van dit gebied? Dat leggen we vast in een wensbeeld. Dit toekomstbeeld maken we samen.

Samen met Heino

In een proces met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden gaan we aan de slag met het opstellen van het wensbeeld voor de toekomst. Dit doen we in drie bijeenkomsten. 

Over de bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst in juli 2022 stond in het teken van verkennen. Inwoners en ondernemers gaven aan wat ze belangrijk vinden en wat het gebied kan betekenen voor het dorp. Deze input is vertaald naar toekomstscenario’s. Hierover gingen we tijdens de tweede bijeenkomst op 31 oktober 2022 in gesprek. Zo wilden we achterhalen wat wel en niet aanspreekt. 

Op 27 maart 2023 vond de derde bijeenkomst plaats waarin we het resultaat - het concept wensbeeld - presenteerden. De input van deze avond leidt tot een definitief wensbeeld. Dit leggen we vervolgens ter besluitvorming voor aan het gemeentebestuur.

Kon je hier niet bij zijn, maar wil je wel input geven? Of heb je een nabrander? Dat kan! Je vindt alle informatie op de interactieve kaart. De presentatie van de derde bijeenkomst vind je onderaan deze pagina. Via het reactieformulier kun je vervolgens reageren. Dit kan t/m 13 april 2023.

De digitale kaart werkt het beste op een laptop of tablet. Heb je hulp of meer informatie nodig? Neem dan contact op met de kerngroep via dorpsrandheino@raalte.nl.

Wat is het doel?

We denken graag samen na over de toekomst van het gebied. Zo creëren we 'spelregels' voor nieuwe ontwikkelingen. Dit leggen we vast in een wensbeeld Dorpsrand Heino – N35. Het wensbeeld wordt mede gebruikt voor de toetsing van nieuwe (beleids-) ontwikkelingen en concrete plannen. Als tijdshorizon wordt vooralsnog 10 jaar aangehouden.

Kerngroep

Voor het project is een kerngroep opgericht. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers uit Heino en ambtenaren van de gemeente Raalte. De kerngroep bewaakt het proces van het opstellen van het wensbeeld. Adviesbureau Land-id helpt bij het opstellen van de visie.

Projectgebied

Het onderzoeksgebied ligt aan de noordoostzijde van Heino tussen de N35 en het dorp. De begrenzing staat nog niet vast. Gaandeweg het proces zal de definitieve begrenzing worden bepaald. Het is overigens geen op zichzelf staand gebied, het maakt deel uit van het dorp. Er is dus een wisselwerking met de aangrenzende gebieden.

Contact

Heb je een vraag of een opmerking? Stuur dan een mail naar dorpsrandheino@raalte.nl.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via