Dorpsrand Heino-N35

Hoe ziet de dorpsrand van Heino er in de toekomst uit? Die vraag hebben Heinoërs de afgelopen maanden samen beantwoord. Het resultaat is een visie van én voor het dorp. In dit groene toekomstbeeld is plek voor wonen, werken, recreatie, natuur, water en infrastructuur.

> Bekijk de visie dorpsrand Heino - N35externe-link-icoon


Inwoners en ondernemers zijn in drie bijeenkomsten aan de slag gegaan met het maken van een toekomstbeeld. Een kerngroep met vertegenwoordigers uit Heino en ambtenaren begeleidde het proces. Cor van Gasteren, lid van de kerngroep: “De dorpsrand biedt veel kansen. Wat kan waar? We hebben samen spelregels gecreëerd voor de toekomst.”

“De visie is een vertaling van de aangedragen ideeën en wensen. Dit is in drie drukbezochte bijeenkomsten tot stand gekomen. Het is gaaf om de betrokkenheid vanuit het dorp te zien”, vult kerngroeplid Jeanine Veldman aan.

Over het gebied

De ‘Dorpsrand Heino’ is het gebied tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino. Er speelt veel in dit gebied. Denk aan de woningbouwopgave, de opwaardering van de N35, de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort en klimaat- en energieopgaven. Hoe gaan we hiermee om? De visie is opgesteld door adviesbureau Land-Id opgesteld en beschrijft het toekomstbeeld van het dorp. Dit document geeft de gemeente de komende tien jaar richting bij nieuwe ontwikkelingen en concrete plannen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt de visie op 6 juli in een rond-de-tafelgesprek. Wil je meepraten? Dat kan! Meld je aan bij de griffie via griffie@raalte.nl

Kerngroep

Voor het project is een kerngroep opgericht. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers uit Heino en ambtenaren van de gemeente Raalte. De kerngroep bewaakt het proces van het opstellen van het wensbeeld. Adviesbureau Land-id helpt bij het opstellen van de visie.

Contact

Heb je een vraag of een opmerking? Stuur dan een mail naar dorpsrandheino@raalte.nl.