build-reside iconDorpsrand Heino-N35

De ‘Dorpsrand Heino’ is het gebied tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino. Er speelt veel in dit gebied. Denk aan de woningbouwopgave, de opwaardering van de N35, de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort en klimaat- en energieopgaven. Hoe zien we de toekomst van dit gebied? Dat leggen we vast in een ontwikkelvisie. Deze visie ontwikkelen we samen.

Samen met Heino

In een proces met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden gaan we aan de slag met het opstellen van de visie. Dit doen we in drie bijeenkomsten.

Over de bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst in juli 2022 stond in het teken van verkennen. Meer dan 75 inwoners en ondernemers gaven aan wat ze belangrijk vinden en wat het gebied kan betekenen voor het dorp.

De input is vervolgens vertaald naar toekomstscenario’s. Met behulp van praatplaten zijn verschillende keuzes in beeld gebracht. Hierover gingen we tijdens de tweede bijeenkomst op 31 oktober 2022 in gesprek. Zo wilden we achterhalen wat wel en niet aanspreekt. De verzamelde input nemen we mee naar de derde bijeenkomst. 

Kon je niet bij de bijeenkomsten aanwezig zijn? Of wil je alles nog eens teruglezen? Je vindt alle informatie op de interactieve kaart. Het verslag van de tweede bijeenkomst vind je onderaan deze pagina.

De digitale kaart werkt het beste op een laptop of tablet. Heb je hulp of meer informatie nodig? Neem dan contact op met de kerngroep via dorpsrandheino@raalte.nl.

Begin 2023 volgt nog een derde bijeenkomst waarin we het resultaat - de concept ontwikkelvisie - presenteren. Dit leggen we vervolgens ter besluitvorming voor aan het gemeentebestuur.

Wat is het doel?

We denken graag samen na over de toekomst van het gebied. Zo creëren we 'spelregels' voor nieuwe ontwikkelingen. Dit leggen we vast in een ontwikkelvisie Dorpsrand Heino – N35. Na vaststelling van de visie wordt deze mede gebruikt voor de toetsing van nieuwe (beleids-) ontwikkelingen en concrete plannen. Als tijdshorizon wordt vooralsnog 10 jaar aangehouden.

Kerngroep

Voor het project is een kerngroep opgericht. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers uit Heino en ambtenaren van de gemeente Raalte. De kerngroep bewaakt het proces van het opstellen van de visie. Adviesbureau Land-id helpt bij het opstellen van de visie.

Projectgebied

Het onderzoeksgebied ligt aan de noordoostzijde van Heino tussen de N35 en het dorp. De begrenzing staat nog niet vast. Gaandeweg het proces zal de definitieve begrenzing worden bepaald. Het is overigens geen op zichzelf staand gebied, het maakt deel uit van het dorp. Er is dus een wisselwerking met de aangrenzende gebieden.

Contact

Heb je een vraag of een opmerking? Stuur dan een mail naar dorpsrandheino@raalte.nl.

Verslag tweede bijeenkomst dorpsrand Heino - N35

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via