Wat vinden inwoners belangrijk over de groei van Raalte en Heino?

Inwoners van Raalte en Heino hebben massaal hun input gedeeld over de groei van Raalte en Heino. Zo is de vragenlijst door 2262 mensen ingevuld, zijn er 144 gesprekken op straat gevoerd en hebben vijf personen deelgenomen aan een diepte-interview. De gemeente heeft hiermee een beeld van de zorgen die er leven en de kansen die inwoners zien.

Inwoners kijken verschillend naar groei. Zo zijn er mensen die groei toejuichen, mensen die zorgen over groei delen en mensen die geen mening hebben. 

Groei is goed

Wanneer mensen positief zijn over groei, is dit omdat zij de noodzaak van meer woonplekken zien. Dit gaat over alle voorkomende woningtypen. Van huizen en appartementen tot woonwagenstandplaatsen en studio's. Ook vragen zij aandacht voor woningen voor starters en ouderen.

Zorgen over groei

Er bestaan ook zorgen over groei. Deze zorgen gaan over de druk op de voorzieningen, zoals scholen en huisartsen. Mensen geven aan zorgen te hebben over het behouden van het ‘dorpse karakter’ van Heino en Raalte. Deze zorg geldt ook voor het aanpassen aan de identiteit van het dorp van mensen die van buiten de gemeente komen wonen in Raalte of Heino. Ook wordt de duurzaamheid als aandachtspunt meegegeven.

Geen voorkeur over groei

Niet altijd hebben mensen een sterke mening over groei. Zij hebben het antwoord ‘geen voorkeur’ gegeven. In de gesprekken en interviews geven mensen aan het soms gewoon niet te weten, hun eigen mening ondergeschikt te vinden aan die van experts of het algemene belang voorop te stellen.

Bekijk de presentatieexterne-link-icoon met de volledige uitkomsten.