Wat doet de gemeente

Als gemeente vinden we biodiversiteit belangrijk. Daarom hebben we bij het dagelijkse beheer, onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte aandacht voor de biodiversiteit. Het wordt bovendien steeds vaker door de gemeente als randvoorwaarde of eis gesteld bij aanleg en onderhoud van het groen en de wegen. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen wordt biodiversiteit ook meegenomen.

Bloemen zaaien

We zijn een aantal jaren geleden begonnen met het inzaaien van de eerste biodiversiteitsstroken in gemeentegroen, ongeveer één per dorp. Biodiversiteitsstroken zijn stroken met veel verschillende soorten bloemen en planten, het is een fijne plek voor dieren en insecten. Intussen zijn de kleurrijke stroken niet meer weg te denken uit Raalte! Ook bij nieuwe projecten, zoals bij de uitbreiding van het industrieterrein De Zegge in Raalte, worden vaak biodiversiteitsstroken aangelegd.

Aantallen

In de gemeente Raalte is momenteel ruim 135.000 m² biodiversiteitsversterkend groen te vinden. Hiervan is circa 45.000 m² gezaaid door de gemeente, ruim 70.000 m² door de werkgroep Groene Agenda en nog eens 20.000 m² door particulieren.

Biodivers maaibeleid

Bij het maaien van het gras wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige kruiden en insecten. Plekken met veel kruiden of bloemen worden pas gemaaid wanneer de meeste planten en bloemen zijn uitgebloeid. Op die manier krijgen de bloemen de kans om zich ook voor het volgende jaar weer uit te zaaien. Ook zijn we bezig met andere vormen van maaien, zoals het ‘sinusmaaien’. Dit betekent dat we stukken gras om-en-om maaien. Er blijft dan steeds een ander stuk gras staan.

 Kijk op de maaikaart voor meer informatie over het extensief maaien en om te zien welke vorm van maaibeheer bij jou in de buurt wordt uitgevoerd.

Geen chemische middelen bij onkruidbestrijding

We gebruiken geen chemische middelen bij onkruidbestrijding op verharding en in plantsoenen. Hierdoor wordt het milieu niet onnodig (over)belast.

Vrucht- en drachtbomen

Bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselketen. Waar mogelijk kiezen we bij het aanplanten van nieuwe bomen en planten voor (inheemse) vruchtenbomen en drachtbomen. De vruchten van deze bomen leveren voedsel voor bijen. Drachtbomen leveren veel stuifmeel en nectar die bijen voor hun (voort)bestaan nodig hebben. We planten ook bomen en planten waarop vlinders graag hun eitjes leggen, dit noemen we ook wel waardbomen- en planten.

Zorgen voor minder monoculturen en meer gespreide bloeitijden

Bij vervanging en de aanplant van nieuwe bomen en beplanting in een straat of buurt kiezen we voor variatie in boom- en heestersoorten. We planten geen monoculturen. Dit betekent dat we bij nieuwbouw en vervanging meerdere soorten planten, struiken en bomen planten. Bij de soortenkeuze letten we erop dat de bloei gespreid over het jaar valt. Zo zorgen we ervoor dat er het hele jaar door voldoende voedsel is voor bijen, vlinders en vogels.

Bewustwording bij kinderen

Als gemeente vinden we het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van het belang van een groene omgeving, insecten en dieren. Scholen worden geholpen om het schoolplein natuurlijker in te richten. Jaarlijks organiseren we met Groei en Bloei een boomplantdagen met schoolkinderen. Daarnaast leggen we natuurlijke speelplekken aan, samen met de ouders van de kinderen. Op deze manier kunnen kinderen spelen in een groene omgeving. Scholen die aan de slag willen met het vergroenen van hun schoolplein, kunnen daarnaast de stimuleringsregeling voor groene schoolpleinen aanvragen.