build-reside iconOmgevingsvergunning verbouwen of slopen

Beschrijving

Als je gaat verbouwen of slopen, heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als je een monument wilt verbouwen, of een grote boom wilt kappen.

Wil je weten of je een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningscheck bij Omgevingsloket online. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven. Als je twijfelt, neem dan contact op met het omgevingsloket van de gemeente Raalte via info@raalte.nl of 0572-347799.

Als je een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. Je hebt dan de volgende keuze:

  • Je vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraag je bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • Je vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraag je om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op de aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente de vergunningsaanvraag af.

Aanvragen

Je vraagt een omgevingsvergunning aan bij Omgevingsloket online. Op die website vind je uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen. In het online dossier zie je wat de status van de aanvraag is.

Voorwaarden

De voorwaarden waar je aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor je toestemming vraagt. Als je klaar bent met de werkzaamheden, kun je worden gecontroleerd.

Meer informatie over de voorwaarden lees je op Omgevingsloket online.

Hoe lang gaat het duren?

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij sommige afwijkingen van het bestemmingsplan. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Bezwaar

Bij een omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maak je eerst bezwaar bij de instelling. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kun je ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geef je eerst jouw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kun je eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Meer informatie

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via