Omgevingsvergunning (ver)bouwen of slopen

Als je gaat (ver)bouwen of slopen heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning geeft je toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als je je huis wilt verbouwen of een grote boom wilt kappen.

Stappenplan naar een omgevingsvergunning

1. Check of je een omgevingsvergunning moet aanvragen en of je jouw plannen passen binnen het omgevingsplan.

Doe de vergunningscheck via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met ons op via info@raalte.nl of 0572 347 799.
Passen de plannen niet in het omgevingsplan? Overleg dan met ons of van het omgevingsplan kan worden afgeweken. Lees hier meer informatie over het afwijken van het omgevingsplan.

2. Vraag eventueel een vooroverleg met de gemeente aan.

Op het gebied van bouwen en wonen is veel mogelijk. Tegelijkertijd zijn er ook veel wetten en regels waar je rekening mee moet houden. Om je daarbij te helpen kun je een vooroverleg aanvragen. Klik hier voor meer informatie over het vooroverleg.

3. Schakel eventueel een deskundige in.

Het indienen van een complete aanvraag omgevingsvergunning die voldoet aan alle eisen kan lastig zijn. Daarom adviseren we je om een deskundige, zoals een architect of bouwkundig tekenbureau in te schakelen, als je niet voldoende kennis hebt over de voorschriften en eisen.

4. Vraag de omgevingsvergunning aan.

Ook dit doe je via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Uit de aanvraag moet blijken dat de bouw aan (technische) bouwregels en het omgevingsplan voldoet. Zorg er ook voor dat je de noodzakelijke stukken inlevert bij je aanvraag.

5. Je aanvraag wordt geweigerd of geaccepteerd.

Na de behandeling van je aanvraag ontvang je van ons een brief of je omgevingsvergunning is geweigerd en geaccepteerd en de redenen waarom. Er staat in deze brief ook meer over het vervolg.

Veel gestelde vragen

De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 8 weken. Dit mogen we 1 keer met 6 weken verlengen. Gaat het om een eenvoudig bouwwerken of gebouwen (gevolgklasse 1)? Dan proberen we de omgevingsvergunning sneller te verlenen, soms al binnen 3 weken. Gaat het juist om een groter plan met veel gevolgen voor de omgeving? Dan kunnen we een uitgebreide procedure toepassen. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Er zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

  • Bij de gewone procedure maak je eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kun je ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  • Bij de uitgebreide procedure geef je eerst jouw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kun je eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Bij het maken van bouw- en sloopplannen moet je rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden.

Als we verwachten dat er resten uit het verleden in de grond zitten, moet je een onderzoek laten uitvoeren. Als blijkt dat er daadwerkelijk een vindplaats aanwezig is en deze waardevol is, dan beslissen we of de vindplaats wordt behouden (bijvoorbeeld door planaanpassing) of dat de vindplaats wordt opgegraven.

Meer informatie