Afwijking omgevingsplan

Als je een bouwplan hebt, moet je controleren of de plannen in het omgevingsplan passen. Ook als je alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Of als je een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken.

Passen de plannen niet in het omgevingsplan?

Doe dan een verzoek om af te mogen wijken van het omgevingsplan. Dit doe je tegelijk met de aanvraag voor een omgevingsvergunning in het Omgevingsloket.externe-link-icoon

Bij een verzoek om afwijking geef je door:

  • om welke locatie het precies gaat
  • waarom de gemeente van het omgevingsplan moet afwijken
  • de aard en omvang van het bouwwerk of de (bedrijfs)activiteiten

Vervolg

Of je mag afwijken van het omgevingsplan wegen we alle belangen goed af. Ook kijken we of aan het beleid en de regels wordt voldaan. Na de behandeling van je aanvraag ontvang je van ons een brief of de afwijking van het omgevingsplan is geweigerd of geaccepteerd en de redenen daarvoor.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op de aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.