Kindergemeenteraad

Wat is een kindergemeenteraad?

Het doel van de kindergemeenteraad is kinderen uit de gemeente Raalte op een speelse manier in aanraking te laten komen met politiek. Ze laten ervaren hoe democratie werkt, hoe het gemeentebestuur in elkaar zit, hoe je een voorstel maakt. En dit vervolgens ook goed kunt presenteren aan een grote groep.

Hoe werkt het

  • Het project bestaat uit een lesprogramma en een raadsvergadering op ‘de dag van de kindergemeenteraad’ in het gemeentehuis.
  • De kindergemeenteraad wordt voorgezeten door de burgemeester. Iedere school krijgt vijf minuten de tijd om hun plan te presenteren.
  • Daarna vindt er per ingediend voorstel een debat plaats. Er kunnen kritische vragen worden gesteld aan de groep die het voorstel heeft gepresenteerd.
  • Het voorstel met de meeste steun vanuit de kindergemeenteraad, krijgt een bedrag van € 2.500,-- om het plan uit te voeren.

Hoe kun je meedoen

  • Geef je als school op
  • Er worden 5 scholen uitgekozen
  • Van elke school mogen 5 leerlingen uit groep 7/8 zitting nemen in de kindergemeenteraad

Handleiding

In de handleiding vind je meer informatie over de kindergemeenteraad en de activiteiten die daar bij horen.

Meer informatie

Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar via telefoon (0572) 347 770 of e-mail: griffie@raalte.nl

Dag van de Kindergemeenteraad

Door het tonen van de video accepteer je de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Youtube.