Kindergemeenteraad

De dag van de kindergemeenteraad; speciaal voor groep 7 en 8 van de basisschool

Het doel van de kindergemeenteraad is kinderen uit de gemeente Raalte op een speelse manier in aanraking te laten komen met politiek. Ze laten ervaren hoe democratie werkt, hoe het gemeentebestuur in elkaar zit en leren hoe je een voorstel maakt en dit vervolgens presenteert aan een grote groep.

Het project bestaat uit een lesprogramma voor groep 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Raalte. Dit programma kunnen ze aanbieden op 'de dag van de kindergemeenteraad'. Ook hoort er een raadsvergadering bij in het gemeentehuis. Elk jaar mogen vijf scholen deelnemen. Van elke school mogen vijf leerlingen zitting nemen in de raad. De school bepaalt zelf welke leerlingen dat zijn. Scholen kunnen altijd gebruik maken van het materiaal, ook als zij niet meedoen aan de 'dag van de kindergemeenteraad'.

Hulp van een raadslid

Bij de uitvoering van het project krijgt elke school hulp van een raadslid dat wordt gekoppeld aan de school. Deze geeft een workshop of voorlichting aan de klas en kan vervolgens meehelpen met het projectvoorstel dat de leerlingen maken en indien nodig de haalbaarheid toetsen binnen het gemeentehuis. Het is belangrijk dat er voorstellen komen die ook echt uitgevoerd kunnen worden. De school is vrij in hoe een voorstel tot stand komt.

Beste voorstel wordt daadwerkelijk uitgevoerd

De kindergemeenteraad wordt voorgezeten door de burgemeester. Iedere school krijgt vijf minuten de tijd om hun plan te presenteren. Daarna vindt er per ingediend voorstel een debat plaats. Er kunnen kritische vragen worden gesteld aan de groep die het voorstel heeft gepresenteerd. Het voorstel met de meeste steun vanuit de kindergemeenteraad, krijgt een bedrag van € 2.500,-- om het plan uit te voeren.

Deelnemen met jouw school?

Deelnemen aan de 'dag van de kindergemeenteraad' op 15 november 2019? Meld je dan aan via het aanmeldformulier deelname kindergemeenteraad.
 


Films

Aankondiging Kindergemeenteraad:

Of bekijk de aankondiging via de volgende link: https://youtu.be/MryQ2N92rwk

 

Quiz lesprogramma:

Of bekijk de quiz via de volgende link: https://youtu.be/pBBpRRYv1Es

 

Handleiding Kindergemeenteraad 2019:

Klik hier om de handleiding te downloaden (.pdf)