Welkom bij de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente. De raad vertegenwoordigt jou als inwoner van de gemeente Raalte en neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om de bouw van een school of het innen van belastingen, het begint met een besluit van de gemeenteraad.

Iedere vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Raalte van 18 jaar en ouder de gemeenteraad. De raad van de gemeente Raalte bestaat uit 25 leden. Ieder raadslid is vertegenwoordiger van een politieke partij. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

In het Reglement van Ordeexterne-link-icoon is de werkwijze van de gemeenteraad beschreven.

Rond-de-tafelgesprek en raadsvergadering

De gemeenteraad bepaalt wat er in de gemeente moet gebeuren. Het college van burgemeester en wethouders maakt voorstellen, waar de raad over besluit. In een rond-de-tafelgesprek bespreekt de gemeenteraad de voorstellen. Inwoners kunnen hun mening over een voorstel hier delen. Dit noemen we inspreken. 

Na een rond-de-tafelgesprek bereidt de gemeenteraad zich voor op de raadsvergadering, waarin over het voorstel wordt besloten. Dat kan door in te stemmen met het voorstel van het college, door het voorstel te wijziging of het voorstel niet aan te nemen.

Rond-de-tafelgesprek bijwonen?

Je kunt altijd een rond-de-tafelgesprek bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Loop gewoon binnen en luister wat er gezegd wordt door de verschillende fracties.

Wil je zelf ook iets vertellen, omdat je het onderwerp belangrijk vindt? Meld je dan aan bij de griffie. Hieronder lees je er meer over.

Meepraten en meedenken

  • De rond-de-tafelgesprekken zijn voor inwoners de gelegenheid om hun mening met raadsleden te delen. Dit noemen we ook wel inspreken.
  • Heb je een goed plan? Start dan een burgerinitiatief!
  • Heb je met een groep mensen een verzoek aan de gemeente Raalte dan kun je online een petitie organiseren.
  • Je kunt de gemeenteraad een e-mail sturen of een brief schrijven wanneer je iets onder de aandacht wilt brengen.

Met de Raad op Pad

Regelmatig bezoekt de gemeenteraad kernen en wijken in de gemeente Raalte. Hier kun je in jouw buurt met de raadsleden in gesprek gaan. De gemeenteraad was op zaterdag 3 februari in Raalte-Noord. Lees hier een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen.

Griffie

De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. Je kunt bij hen terecht met alle vragen over de gemeenteraad.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. De samenstelling van de rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden. Je kunt zelf een voorstel voor een onderzoek indienen.  In het archief van de website kun je zien welke onderzoeken de rekenkamercommissie heeft uitgevoerd tot en met 2021externe-link-icoon.