Gemeenteraad

Vergaderingen

Gemeenteraad

Raadsakkoord 2018-2022

Raadsakkoord 2018-2022

In het Roalter Akkoord 2018 – 2022 staat beschreven waar de gemeenteraad de komende jaren op in wil zetten voor Raalte. Daarbij is allereerst gekeken naar wat de raad bindt op een negental beleidsprogramma’s.

U en de gemeenteraad

Raadsgriffie

Meer weten?

De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffier en zijn team. U kunt bij hen terecht met alle vragen over de gemeenteraad.

Rekenkamercommissie