Welkom bij de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente. De raad vertegenwoordigt u als inwoner van de gemeente Raalte en neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om de bouw van een school of het innen van belastingen, het begint met een besluit van de gemeenteraad.

Iedere vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Raalte van 18 jaar en ouder de gemeenteraad. De raad van de gemeente Raalte bestaat uit 25 leden. Ieder raadslid is vertegenwoordiger van een politieke partij. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

In het Reglement van Orde is de werkwijze van de gemeenteraad beschreven.

Meepraten en meedenken

  • De rond-de-tafelgesprekken zijn voor inwoners de gelegenheid om met raadsleden in gesprek te gaan. Op deze manier kun je meepraten over actuele onderwerpen.
  • Heb je een goed plan? Start dan een burgerinitiatief!
  • Heb je met een groep mensen een verzoek aan de gemeente Raalte dan kun je online een petitie organiseren.
  • Je kunt de gemeenteraad een e-mail sturen of een brief schrijven wanneer je iets onder de aandacht wilt brengen.

Met de Raad op Pad

Regelmatig bezoekt de gemeenteraad kernen en wijken in de gemeente Raalte. Hier kun je in jouw buurt met de raadsleden in gesprek gaan.

Griffie

De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. Je kunt bij hen terecht met alle vragen over de gemeenteraad.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. De samenstelling van de rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden. Je kunt zelf een voorstel voor een onderzoek indienen.  In het archief van de website kun je zien welke onderzoeken de rekenkamercommissie tot nu. heeft uitgevoerd.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via