Kavelpaspoort 28 plan Marissink Nieuw Heeten

Algemene gegevens

 • Type woning: vrijstaande woning
 • Kavel 28 (Marissinkhof 2) - 448 m² - € 157.203,- inclusief BTW

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: Wonen
 • Bouwhoogte: maximaal 10 meter
 • Goothoogte: maximaal 4 meter
 • Dakhelling: minimaal 25° en maximaal 60°
 • Afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens aan de niet aangebouwde zijde: minimaal 3 meter
 • Bebouwingspercentage van het bouwperceel: maximaal 50%

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel.
 • Parkeren: 2 parkeerplaatsen op eigen kavel.
 • Erfafscheiding op de kavel:
  • Voor- zij en achterzijde: daar waar de kavel grenst aan openbare ruimte komt een haag (geen poort in haag toegestaan)
 • Bergingen/overkappingen etc op minimaal 50 cm binnen de groene erfscheiding plaatsen.