Kavelpaspoort 25 tm 27 plan Marissink Nieuw Heeten

Algemene gegevens

 • Type woning: rijwoning
 • Kavel 25 (Marissinkhof 8) - 145 m² - € 49.126,- inclusief BTW
 • Kavel 26 (Marissinkhof 6) - 109 m² - € 35.235,- inclusief BTW (achterpad eigendom koper)
 • Kavel 27 (Marissinkhof 4) - 177 m² - € 52.345,- inclusief BTW (zij-/ achterpad eigendom koper)

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: Wonen
 • Bouwhoogte: maximaal 10 meter
 • Goothoogte: maximaal 3 meter
 • Dakhelling: minimaal 25° en maximaal 60°
 • Bebouwingspercentage van het bouwperceel: maximaal 50%

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel.
 • Parkeren: niet op de eigen kavel, maar op openbare parkeerplaatsen.
 • Erfafscheiding op de kavel:
  • Zij- en achterkant kavel 25: een haag (geen poort in haag toegestaan);
  • Achterzijde kavel 26 en 27: aan de binnenzijde van het pad (kant kavel) komt op de kavel een haag te staan met een opening van max 1.20 meter breed. Voor kavel 27 geldt dat deze haag doorloopt langs de zijkant van de woning naar voren toe.
 • Bergingen/overkappingen etc op minimaal 50 cm binnen de groene erfscheiding plaatsen.