Kavelpaspoort 114 Franciscushof Zuid

 • Type woning: vrijstaande woning​
 • Kavel 114 (Strausshof 25) - 491 m² - € 196.056,- inclusief BTW​

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: Wonen-2​
 • Bouwhoogte: maximaal 11 meter​
 • Goothoogte: maximaal 7,5 meter​
 • Dakhelling: minimaal 25° en maximaal 60°​
 • Hoofdgebouw: maximaal 15 meter diep
 • Afstand hoofdgebouw tot achtererfgrens: minimaal 5 meter
 • Afstand hoofdgebouw tot zij-erfgrens: aan beide zijden minimaal 3 meter
 • Bebouwingspercentage van het bouwperceel: maximaal 40%

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel​.
 • Parkeren: 2 parkeerplaatsen op eigen kavel.
 • Erfafscheiding op de kavel: 
  • Voorzijde en westzijde kavel, waar de kavel grenst aan openbaar gebied, een haag van circa 1 meter hoog.