Nieuwbouwplan Franciscushof Zuid

Tussen de N35 en het al gerealiseerde deel van Franciscushof ligt het nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. Deze woningbouwlocatie in Raalte bestaat uit vier deelgebieden en biedt ruimte aan totaal 171 woningen. Franciscushof Zuid krijgt een groene, landelijke uitstraling en een ruime opzet. 

Update bestemmingsplan (april 2023)

In oktober 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Daarna is er beroep aangetekend bij de Raad van State. Dankzij een kleine aanpassing aan het groen zijn de zorgen van de bezwaarmaker weggenomen. We verwachten dat het bezwaar op korte termijn wordt ingetrokken en het bestemmingsplan daarmee onherroepelijk wordt. Dat betekent dat we verder kunnen.

Voorbereidende werkzaamheden

De volgende stap is het bouwrijp maken van de locatie. In deze fase leggen we o.a. bouwstraten, riolering en kabels en leidingen voor elektriciteit, water en internet aan. De aanbestedingsprocedure start binnenkort, zodat de aannemer na de zomer kan beginnen met de werkzaamheden. We verwachten dat het hele plangebied rond de zomer van 2024 klaar is voor de start van de bouw.

Deelgebieden

Het nieuwbouwplan bestaat uit vier deelgebieden. We geven de kavels in fases uit. We starten na de zomer met de uitgifte van de eerste kavels in deelgebieden Het Veld en De Erven. Daarna volgen deelgebieden Het Eiland en Bosrijk. Voorafgaand organiseren we een informatiebijeenkomst. Meer informatie hierover volgt later.  

Het Veld

Deelgebied Het Veld wordt het eerst ontwikkeld. Dit is het meest compacte gebied waar 75 woningen kunnen worden gebouwd. Hier komen rijwoningen en twee-onder-één-kapwoningen. Er worden 20 huurwoningen en 55 koopwoningen gebouwd (exacte aantallen onder voorbehoud).

De huurwoningen worden door woningcorporatie SallandWonen gerealiseerd.

De Erven

Deelgebied De Erven is minder dicht bebouwd dan Het Veld. Hier komen gemeenschappelijke erven met in totaal 45 woningen.

De 41 koopwoningen zijn een mix van rijwoningen (17), twee-onder-één-kapwoningen (14) en vrijstaande woningen (2). Ook is hier ruimte voor een bijzonder wooncluster met 8 koopwoningen, bijvoorbeeld rug-aan-rug-woningen. Dit wordt nog nader ingevuld. Daarnaast bouwt SallandWonen 4 huurwoningen. 

Het Eiland

Deelgebied Het Eiland heeft grote kavels (34) waar men ‘vrij’ kan wonen met uitzicht op het landschap. In dit gebied worden voornamelijk vrijstaande woningen (26) en een aantal twee-onder-één-kapwoningen (8) gebouwd.

Bosrijk

Deelgebied Bosrijk is ruim opgezet met veel ruimte voor groen. In dit gebied worden 14 woningen gebouwd. Het gaat om vrijstaande woningen (4) en twee-onder-één-kapwoningen (2). 

Ook is hier ruimte voor een bijzonder wooncluster met 8 koop- of huurwoningen,  bijvoorbeeld rug-aan-rug-woningen. Dit wordt nog nader ingevuld.

Tot slot worden nabij het Hoftheater nog 3 vrijstaande woningen gebouwd.

Interesseformulier

Heb je belangstelling voor een kavel in dit nieuwbouwplan? Of wil je op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het project en sta je nog niet op de lijst voor de nieuwsbrief? Registreer je dan via het interesseformulier.

Contact

Heb je vragen of wil je met de projectleider in gesprek? Stuur dan een mail naar Frank van den Hoek, via info.bouwkavels@raalte.nl

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via