build-reside iconFranciscushof Zuid

Tussen de N35 en het al gerealiseerde deel van Franciscushof ligt het nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. Deze woningbouwlocatie in Raalte bestaat uit vier deelgebieden. Er komen in totaal 171 woningen. Franciscushof Zuid krijgt een groene, landelijke uitstraling en een ruime opzet.

De beschikbare kavels

We gaan van start met de uitgifte van 14 bouwkavels voor vrijstaande woningen, 14 kavels voor twee-onder-één-kap woningen en 10 kavels voor rijwoningen. SallandWonen gaat 24 huurwoningen bouwen. In de prijslijst lees je de prijzen en grootte van de kavels.

Bekijk hier de kavelkaart met de kavelpaspoorten

“Wanneer de (ruimtelijke) regels in het kavelpaspoort afwijken van het geldende bestemmingsplan, zijn de regels zoals opgenomen in het kavelpaspoort van kracht”.

Bekijk het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannaam Franciscushof Zuid). In de afbeelding hiernaast zie je de kavels die we binnenkort uitgeven. Bekijk het inrichtingsplan onderaan deze pagina.

Planning

Vanaf 18 september t/m 4 oktober Inschrijven voor een kavel via het inschrijfformulier
11 oktober Loting van de bouwkavels
Eind oktober 2023 Start optieperiode (indien je bent ingeloot)
Circa 1 maart 2024 Ontvangst koopovereenkomst/verkoopbesluit
Uiterlijk 1 september 2024  Grondoverdracht bij de notaris

Daarna kan de bouw beginnen!

Hoe kan ik een kavel kopen?

Op 18 september is er een informatieavond in het HOFtheater geweest. Er is een toelichting gegeven op het plan, de bouwmogelijkheden en het vervolg. De presentatie van deze avond vind je in de bijlagen onder aan deze pagina. 

Vanaf 18 september t/m 4 oktober kun je je inschrijven voor een kavel via het inschrijfformulier. Daar hoef je nog geen voorkeur voor een kavelnummer door te geven. Die kies je bij de loting.

Je kunt je alleen inschrijven, als je een woning gaat bouwen waarin je zelf gaat wonen. Je kunt je niet inschrijven voor een ander. Wanneer je gaat samenwonen of als samenwonend stel verhuist, accepteren wij één inschrijving.

Op 11 oktober is de loting van de bouwkavels in het HOFtheater. Aan de hand van de loting wordt bepaald wie er daadwerkelijk mag bouwen. Diegene die het eerste wordt ingeloot, heeft de eerste keuze voor een kavel.

Als je tijdens de lotingsavond een optie op een kavel hebt genomen, dan sluiten we een reserveringsovereenkomst met je. Je krijgt een informatiemap, waarin alles staat wat je moet weten over je kavel. Ook de Algemene Voorwaarden Onroerende Zaken gemeente Raalte 2016 vind je hierin. Je kiest een architect en/of aannemer, gaat langs bij de notaris, vraagt de benodigde vergunningen aan. Lees hier het hele stappenplan wat van je gevraagd wordt als je een kavel koopt.

Over het nieuwbouwplan

Het nieuwbouwplan bestaat uit vier deelgebieden. We geven de kavels in fases uit. We starten met de uitgifte van de eerste kavels in deelgebieden Het Veld, De Erven en Het Eiland. Zodra meer bekend is over het moment waarop het hele terrein bouwrijp is, worden de volgende kavels uitgegeven in deelgebieden het Eiland en Bosrijk.

Deelgebied Het Veld wordt het eerst ontwikkeld. Hier worden 75 woningen gebouwd. Er komen rijwoningen en twee-onder-één-kapwoningen. Er worden 20 huurwoningen van SallandWonen en 55 koopwoningen door projectontwikkelaar VanWonen gebouwd.

In het deelgebied De Erven komen 45 woningen. De 41 koopwoningen zijn een mix van rijwoningen (17), twee-onder-één-kapwoningen (14) en vrijstaande woningen (2). Ook is hier ruimte voor een bijzonder wooncluster met 8 koopwoningen, bijvoorbeeld rug-aan-rug-woningen. Daarnaast bouwt SallandWonen 4 huurwoningen.

Onderaan deze pagina vind je meer informatie over de kavellocaties en afmetingen. 

In het deelgebied Het Eiland worden voornamelijk vrijstaande woningen (26) en een aantal twee-onder-één-kapwoningen (8) gebouwd.

Onderaan deze pagina vind je meer informatie over de kavellocaties en afmetingen. 

In deelgebied Bosrijk worden 14 woningen gebouwd. Het gaat om vrijstaande woningen (4) en twee-onder-één-kapwoningen (2). Ook is hier ruimte voor een bijzonder wooncluster met 8 koop- of huurwoningen, bijvoorbeeld rug-aan-rug-woningen. Tot slot worden nabij het Hoftheater nog 3 vrijstaande woningen gebouwd.

Veel gestelde vragen

Algemeen

Woningbouwlocatie Franciscushof Zuid ligt in de nabijheid van de N35. De aanleg van een geluidswal/ -scherm is hierdoor noodzakelijk.

De geluidswal krijgt ter hoogte van de Bachhof onderstaand dwarsprofiel.

Het bovenste profiel is de situatie na aanplant van het groen en het onderste profiel geeft een beeld van de wal over circa 20 jaar.

Richting kruispunt Raalte – ter hoogte van deelgebied Het Veld – zal de geluidswal oplopen in hoogte.  

Via deze link is o.a. het akoestisch onderzoek in te zien Franciscushof Zuid: Inhoudsopgave (raalte.nl)

Op een aantal kavelpaspoorten staat beschreven dat er mogelijk aanvullende geluidswerende maatregelen nodig zijn.

Dit is afhankelijk van de locatie van de kavel en het ontwerp van de woning. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gebruik van een ander soort isolatiemateriaal, bepaalde ramen waar geen ventilatieroosters in zitten, of ventilatieroosters voorzien van isolatiemateriaal. Het is een punt waar je rekening mee moet houden bij het indienen van de vergunningsaanvraag en de aannemer bij de bouw van de woning.  

Kavels Het Eiland

Vanaf de woningen richting het water loopt het terrein wat af (totaal circa 1 meter hoogteverschil). Dwarsprofiel achterzijde kavels Het Eiland.

Achter de kavels wordt struweel aangeplant op gemeentegrond, wat ter plaatse van de erfgrens circa 1 meter hoog is.

Bij de drie buitenste kavels op Het Eiland (kavels 125, 126 en 136) wordt door de gemeente een haag aangeplant op de kavel. Deze haag wordt circa 1 meter hoog.

Het staat kopers vrij om deze haag hoger te laten groeien voor bijvoorbeeld meer privacy.

Kavels De Erven

Deze kavels grenzen direct aan de bosrand waardoor de achtertuin echt aan de bosrand zit.

Hierdoor kan er sprake zijn van overhangende takken etc.

Aan de zij- /achterzijde van deze kavels wordt door de gemeente een haag aangeplant op de kavel van circa 1 meter hoog.

Het staat kopers vrij om deze haag hoger te laten groeien voor meer privacy.

Na afloop van de optieperiode van fase 1 vindt in principe de vervolguitgifte van Het Eiland plaats. Dit is mede afhankelijk van de animo/verkoop.

Dit zal naar verwachting in het voorjaar 2024 plaats vinden.

De planning van de kaveluitgifte en de invulling van deelgebied Bosrijk is nog onbekend.

Vragen?

Neem contact op met Lenie Oldemaat, Marlon Hallink of Linda Bruggink via info.bouwkavels@raalte.nl of via 0572 – 347 799.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via