Tussen de N35 en het al gerealiseerde deel van Franciscushof ligt het nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. Deze woningbouwlocatie in Raalte biedt ruimte voor circa 163 woningen. Franciscushof Zuid krijgt een groene, landelijke uitstraling en een ruime opzet. Het stedenbouwkundig plan is in januari 2021 vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 15 juli 2021 voor zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kan eenieder reageren.