Tussen de N35 en het al gerealiseerde deel van Franciscushof ligt het nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. Deze woningbouwlocatie in Raalte bestaat uit vier deelgebieden en biedt ruimte aan totaal 171 woningen. Franciscushof Zuid krijgt een groene, landelijke uitstraling en een ruime opzet. Het bestemmingsplan ligt ter inzage voor een periode van 6 weken, namelijk van 3 november tot 15 december 2022. Wordt er geen bezwaar aangetekend? Dan is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Planning

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, kunnen we de stappen zetten die nodig zijn om de kaveluitgifte concreet maken. Op dit moment voeren we hier voorbereidende werkzaamheden voor uit. Daarna wordt gestart met het bouwrijp maken van het terrein. 

Voordat de woningen bewoond kunnen worden, moet de geluidswal tussen de N35 en de nieuwbouwlocatie gereed zijn.

Deelgebieden

Het plan bestaat uit vier deelgebieden: Het Veld, De Erven, Het Eiland en Bosrijk.

Het Veld

Deelgebied Het Veld wordt het eerst ontwikkeld. Dit is het meest compacte gebied waar 75 woningen kunnen worden gebouwd. Hier komen rijwoningen en twee-onder-één-kapwoningen. Er worden 20 huurwoningen en 55 koopwoningen worden gebouwd. Vastgoedontwikkelaar VanWonen ontwikkelt de koopwoningen in Het Veld.

Heb je belangstelling voor een koopwoning in Het Veld? Schrijf je dan in bij VanWonen: Nieuwbouw in Raalte (woneninfranciscushof.nl).

De huurwoningen worden door woningcorporatie SallandWonen gerealiseerd.

De Erven

Deelgebied De Erven is minder dicht bebouwd dan Het Veld. Hier komen gemeenschappelijke erven met verschillende bouwvolumes. In De Erven worden grotendeels koopwoningen gebouwd. Het gaat om een mix tussen rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Ook is in dit deelgebied ruimte voor een bijzonder wooncluster, bijvoorbeeld rug-aan-rug-woningen. Dit wordt nog nader ingevuld.

Het Eiland

Deelgebied Het Eiland heeft grote kavels waar men ‘vrij’ kan wonen met uitzicht op het landschap. In dit gebied worden voornamelijk vrijstaande woningen en een aantal twee-onder-één-kapwoningen gebouwd.

Bosrijk

Deelgebied Bosrijk is ruim opgezet en heeft compacte clusters aan bebouwing op de open plekken met veel ruimte voor groen. In dit gebied worden 14 woningen gebouwd. Het gaat om een mix tussen vrijstaande woningen en mogelijk twee bijzondere woonclusters. Tot slot worden nabij het Hoftheater nog 3 vrijstaande woningen gebouwd.

Interesseformulier

Heb je belangstelling voor een kavel in dit nieuwbouwplan? Of wil je op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het project en sta je nog niet op de lijst voor de nieuwsbrief? Registreer je dan via het interesseformulier.

Contact

Heb je vragen of wil je met de projectleider in gesprek? Stuur dan een mail naar Reinier de Graauw, via info.bouwkavels@raalte.nl

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via