Kavelpaspoort 113 Franciscushof Zuid

  • Type woning: vrijstaande woning​
  • Kavel 113 (Strausshof 27) - 556 m² - € 222.011,- inclusief BTW​

Bouwvoorschriften

  • Bestemming: Wonen-2​
  • Bouwhoogte: maximaal 11 meter​
  • Goothoogte: maximaal 7,5 meter​
  • Dakhelling: minimaal 25° en maximaal 60°​
  • Hoofdgebouw: maximaal 15 meter diep
  • Bebouwingspercentage van het bouwperceel: maximaal 40%
  • Mogelijk aanvullende geluidwerende maatregelen nodig

Overige informatie

  • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel​.
  • Parkeren: 2 parkeerplaatsen op eigen kavel
  • Erfafscheiding op de kavel: 
    • Voorzijde: haag van circa 1 meter hoog. 
    • Zij- en achterzijde waar de kavel grenst aan openbaar gebied: haag van min. 1 meter – max. 2 meter hoog. Er is geen poort in de haag toegestaan.
    • Bergingen/overkappingen etc binnen de groene erfscheiding plaatsen op minimaal 50 cm afstand van de erfscheiding.