Kavelpaspoort 107 Franciscushof Zuid

 • Type woning: vrijstaande woning​
 • Kavel 107 (Voorhof 8) - 541 m² - € 216.021,- inclusief BTW​

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: Wonen-2​
 • Bouwhoogte: maximaal 11 meter​
 • Goothoogte: maximaal 7,5 meter​
 • Dakhelling: minimaal 25° en maximaal 60°​
 • Hoofdgebouw: maximaal 15 meter diep
 • Afstand hoofdgebouw tot achtererfgrens: minimaal 5 meter
 • Afstand hoofdgebouw tot zij-erfgrens: aan beide zijden minimaal 3 meter
 • Bebouwingspercentage van het bouwperceel: maximaal 40%
 • Mogelijk aanvullende geluidwerende maatregelen nodig

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel​.
 • Parkeren: 2 parkeerplaatsen op eigen kavel
 • Erfafscheiding op de kavel: voorzijde haag van circa 1 meter hoog.