Inzameling van huishoudelijk afval

Beschrijving

Groene en grijze containers

ROVA zamelt het rest-, plasticafval en het groente- fruit- en tuinafval (gft) gescheiden in. De groene afvalcontainer wordt 1 keer in de 2 weken geledigd. De grijze- en de oranje container worden 1 keer in de 4 weken geledigd. Buiten de bebouwde kom en bij hoogbouw haalt ROVA het restafval en gft-afval niet gescheiden op. Als er geen ruimte is voor de gewone afvalcontainers, zijn bij de hoogbouw ondergrondse containers geplaatst.

Je kunt hier de digitale afvalkalenderexterne-link-icoon raadplegen.

Grof tuinafval kun je gratis, tijdens openingstijden, naar het milieubrengstation van de ROVA in Raalte of Zwolle brengen.

Betalen gft- en restafval

Je betaalt volgens het Diftar-systeem: hoe meer afval je aanbiedt, hoe meer je betaalt.Je betaalt een vast bedrag per containeraanbieding. Er worden jaarlijks bedragenexterne-link-icoon vastgesteld voor het ledigen van de grijze container. De gemeente stimuleert hiermee het aanbieden van een volle container.

PMD

Kunststof verpakkingen

Plastic flessen, flacons, tubes en ander kunststof verpakkingsmateriaal kun je in de container met de oranje deksel of in de speciale ROVA-zak aanbieden. Gebruiksvoorwerpen, zoals speelgoed, tuinstoelen of emmers zijn geen huishoudelijke verpakkingen. Deze gebruiksvoorwerpen mogen dan ook bij het verpakkingsafval in de container met de oranje deksel.

Blik

Verpakkingen van blik worden eenmalig gebruikt, maar metaal wordt eindeloos gerecycled. Een oud blik wordt gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld nieuwe blikjes. Als je het blik platmaakt, is de container of zak minder snel vol.

Voorbeelden van verpakkingen van blik zijn:

  • Conservenblikken
  • Frisdrankblikjes

Sap- en Zuivelpakken

Sap- en zuivelpakken bevatten diverse stoffen herbruikbare onderdelen: papier, plastic en aluminium. De techniek is nu zo ver dat deze stoffen van elkaar gescheiden kunnen worden. Op deze manier wordt er minder afval verbrand en worden meer grondstoffen hergebruikt.

Aanvragen

In de afvalwijzer van ROVA&externe-link-icoon staan alle data van de huisvuilinzameling. Je kunt een afvalwijzer aanvragen via ROVA of bellen met het klantcontactcentrum van ROVA ( 038 427 37 77).

Bijzonderheden

Medisch afval

Heeft u om medische redenen extra afval zoals incontinentiemateriaal, afval van een stoma of nierdialyse afval? Dan kunt u in aanmerking komen voor een extra restafvalcontainer. U hoeft niet te betalen voor deze extra restafvalcontainer. U kunt contact opnemen met de gemeente als u wilt weten hoe u in aanmerking kunt komen voor deze extra restafvalcontainer.