trash iconInzameling van huishoudelijk afval

Beschrijving

Groene en grijze containers

ROVA zamelt het rest-, plasticafval en het groente- fruit- en tuinafval (gft) gescheiden in. De groene afvalcontainer wordt 1 keer in de 2 weken geledigd. De grijze- en de oranje container worden 1 keer in de 4 weken geledigd. Buiten de bebouwde kom en bij hoogbouw haalt ROVA het restafval en gft-afval niet gescheiden op. Als er geen ruimte is voor de gewone afvalcontainers, zijn bij de hoogbouw ondergrondse containers geplaatst.

Je kunt hier de digitale afvalkalender raadplegen.

Grof tuinafval kun je gratis, tijdens openingstijden, naar het milieubrengstation van de ROVA in Raalte of Zwolle brengen.

Betalen gft- en restafval

Je betaalt volgens het Diftar-systeem: hoe meer afval je aanbiedt, hoe meer je betaalt.Je betaalt een vast bedrag per containeraanbieding. Er worden jaarlijks bedragen vastgesteld voor het ledigen van de grijze container. De gemeente stimuleert hiermee het aanbieden van een volle container.

PMD

Kunststof verpakkingen

Plastic flessen, flacons, tubes en ander kunststof verpakkingsmateriaal kun je in de container met de oranje deksel of in de speciale ROVA-zak aanbieden. Gebruiksvoorwerpen, zoals speelgoed, tuinstoelen of emmers zijn geen huishoudelijke verpakkingen. Deze gebruiksvoorwerpen mogen dan ook bij het verpakkingsafval in de container met de oranje deksel.

Blik

Verpakkingen van blik worden eenmalig gebruikt, maar metaal wordt eindeloos gerecycled. Een oud blik wordt gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld nieuwe blikjes. Als je het blik platmaakt, is de container of zak minder snel vol.

Voorbeelden van verpakkingen van blik zijn:

  • Conservenblikken
  • Frisdrankblikjes

Sap- en Zuivelpakken

Sap- en zuivelpakken bevatten diverse stoffen herbruikbare onderdelen: papier, plastic en aluminium. De techniek is nu zo ver dat deze stoffen van elkaar gescheiden kunnen worden. Op deze manier wordt er minder afval verbrand en worden meer grondstoffen hergebruikt.

Aanvragen

In de afvalwijzer van ROVA& staan alle data van de huisvuilinzameling. Je kunt een afvalwijzer aanvragen via ROVA of bellen met het klantcontactcentrum van ROVA ( 038 427 37 77).

Bijzonderheden

Medisch afval

Heeft u om medische redenen extra afval zoals incontinentiemateriaal, afval van een stoma of nierdialyse afval? Dan kunt u in aanmerking komen voor een extra restafvalcontainer. U hoeft niet te betalen voor deze extra restafvalcontainer. U kunt contact opnemen met de gemeente als u wilt weten hoe u in aanmerking kunt komen voor deze extra restafvalcontainer.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via